Main Menu
User Menu

Velitelství železničního vojska [1993-2002]

Headquarters of Railway Troops / Veliteľstvo železničného vojska

     
Název:
Name:
Velitelstvi železničního vojska
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo železničného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2002
Nástupce:
Successor:
zrušené
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.10.1995 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
01.10.1995-01.07.2002 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.07.2002 Žilina, Kasárna železničního vojska

Velitel:
Commander:
DD.MM.1994-DD.12.1998 Kováčik, Jozef (Generálmajor)
01.01.1999-01.09.2000 Podhora, Ján (Plukovník)
01.09.2000-01.07.2002 Podhora, Ján (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-01.01.1999 81. železniční brigáda
01.01.1999-01.07.2002 810. železniční prapor zabezpečení
01.01.1999-01.07.2002 811. železniční stavební prapor
01.01.1999-01.07.2002 812. železniční stavební prapor
01.01.1999-01.07.2002 815. železniční mostní prapor
01.01.1999-01.07.2002 816. železniční mostní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-DD.MM.2002 VÚ 7552 Žilina


Adresa:
Veliteľstvo Železničného vojska, 1. mája 32, 011 17 Žilina
Zdroje:
Sources:
Zborník železničného vojska 1998, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity 1999, ISBN 80-968118-6-X
www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zeleznicniho-vojska-1993-2002-t87743#496118Verze : 1
MOD
Železničné vojsko Ozbrojených síl Slovenskej republiky vzniklo po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993 na základe uznesenia z 3. zasadania Rady obrany štátu ČSFR a rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejných prác č. 52/1992 zo dňa 31.12.1992 (zriaďovacia listina ministra dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 1540/M-93 z 31. decembra 1992). Vzniklo z útvarov Železničného vojska Federálneho ministerstva dopravy ČSFR dislokovaných na území SR a redislokovaných z územia ČR. Na riadenie a velenie útvarom novovzniknutého Železničného vojska bolo vytvorené veliteľstvo Železničného vojska pri zachovaní platných tabuliek počtov útvarov a zariadení Železničného vojska Federálneho ministerstva dopravy.


Železničné vojsko sa stalo súčasťou ozbrojených síl nadobudnutím účinnosti Branného zákona v roku 1997 (do roku 1997 existovalo na na pololegálnej báze ako súčasť ozbrojených síl podľa federálneho branného zákona číslo 92/1949 Zb.).


Nadriadený stupeň: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR


Veliteľ:
DD.MM.1994-DD.12.1998 Kováčik, Jozef
01.01.1999-DD.MM.2002 Podhora, Ján


Dislokácia: Žilina (ul. 1. mája 32)


Podriadené zložky:
XX.XX.XXXX-31.12.1998? 81. železničná brigáda
XX.XX.XXXX-01.01.2000? Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity (bývalá Vysoká škola dopravy a spojov)
01.01.1999-XX.XX.2002? 811. železničný stavebný prápor
01.01.1999-XX.XX.1999 810. železničný prápor zabezpečenia
01.01.1999-XX.XX.1999 812. železničný stavebný prápor
01.01.1999-XX.XX.2002? 816. železničný mostný prápor
01.01.1999-XX.XX.1999 815. železničný mostný prápor
XX.XX.1999-XX.XX.XXXX Školiace a výcvikové stredisko pre prípravu špecialistov útvarov a zariadení Železničného vojska
XX.XX.XXXX-XX.XX.1999 Vojenský železničný prevádzkový oddiel
XX.XX.1999-XX.XX.XXXX Administratívno-hospodárske stredisko
XX.XX.1999-XX.XX.XXXX Materiálno-technická základňaZdroj: Zborník železničného vojska 1998, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity 1999, ISBN 80-968118-6-X
www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zeleznicniho-vojska-1993-2002-t87743#325648Verze : 0
MOD