Main Menu
User Menu

Řád rudého praporu [1980]

Order of the Red Banner / ?

     
Název:
Name:
Řád Rudého praporu
Název v originále:
Original Name:
?
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.12.1980
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Řezáč T. Afganistan. Peklo paradoxů. 1993
Časopis Numismatika-Faleristika. Kijev 2006
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-1980-t87738#411487Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Rudého praporu
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.12.1980
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Řádový odznak se stuhou
Klenot:
Badge:
Na vrchní části medailonu je umístěn malý bílý terčík v kterém se nachází rudá pěticípá hvězda. Z tohoto medailonku se šíří jasné paprsky. Na středu medailonu je položen rudý prapor. Pod praporem a při okraji medailonu nacházíme rostlinný motiv větvičky (klasy). Medailon je z přední strany zlacený, ze zadu je stříbřený, hladká strana nese pouze evidenční číslo řádu. Řád je vyroben ze slitiny obecného kovu. V první fázi byl udělován inflačně všude tam, kde bylo nutno ocenit práci a angažovanost lidí.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Řezáč T. Afganistan. Peklo paradoxů. 1993
Časopis Numismatika-Faleristika. Kijev 2006

URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-1980-t87738#411489Verze : 0
Řád Rudého praporu
Order of Red Banner

Řád Rudého praporu byl zřízen a zařazen do nové řádové soustavy dne 24.12.1980.
Byl určen jako vysoké vojenské vyznamenání vojáků i občanům Afganistanu. Dále se mohl udělit i cizincům-internacionalistům, ale i celým jednotkám, provinciím či městům.
Řád se uděloval za vojenskou statečnost a zásluhy před nepřítelem spojené s nasazením života při obraně vlasti a obraně demokratické revoluce.
Za výtečné řízení jednotek v boji, za jejich výcvik a organizovanost. Řád se uděloval jednak za výtečné splnění bojových úkolů, ale mohl být udělován i v době míru za angažovanost, výcvik jednotek a připravenost k obraně „Dubnové“ revoluce.
Tento řád byl však i řádem všeobecně záslužným a ve statutu se dále říká, že může být udělován za trvale výtečné výsledky práce na poli ekonomiky a rozvoji země. Dále i za vědu a umění. Zásluhy ve školství, lékařství a celkově za angažovanost na rozvoji celé demokratické společnosti.
Řád Rudého praporu se nosil na levé straně hrudi.
Literatura :
Řezáč T. Afganistan. Peklo paradoxů. 1993
Časopis Numismatika-Faleristika. Kijev 2006
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-1980-t87738#325620Verze : 1