Main Menu
User Menu

RUM - Srovnávací tabulka hodností

ozbrojené síly, státní správa, politická správa

Srovnávací tabulka hodností ve státní správě, politické správě, ozbrojených silách a bezpečnostních sborech


(stav platný ke konci monarchie)

Hodnostní třídaMinisterstvo vnitraPolitická správaPolicejní správaPolicejní strážCelní úřadyFinanční strážPozemní vojskoČetnictvoNámořnictvo
I      polní maršál  
IIministr     generálplukovník velkoadmirál
III místodržitel    generál pěchoty,
generál jízdy,
polní zbrojmistr
generál pěchotyadmirál
IVsekční šéfzemský prezident,
místodržitelský viceprezident
policejní prezident   polní podmaršálpolní podmaršálviceadmirál
Vministerský radamístodržitelský a zemský vládní dvorní radapolicejní ředitel,
dvorní policejní rada
   generálmajorgenerálmajorkontradmirál
VIsekční radamístodržitelský a zemský vládní radapolicejní ředitel,
vrchní policejní rada
ústřední inspektor bezpečnostní stráževrchní finanční rada,
ředitel vrchního celního úřadu
 plukovníkplukovníkkapitán řadové lodi
VIIministerský tajemníkokresní hejtmanpolicejní rada finanční rada,
místodržitel vrchního celního úřadu
vrchní inspektor I. třídypodplukovníkpodplukovníkfregatní kapitán
VIIIministerský vicetajemníkmístodržitelský a zemský vládní tajemník,
vrchní okresní komisař
vrchní policejní komisařvrchní inspektor bezpečnostní stráže
nebo policejních agentů
správce a kontrolor vrchního celního úřaduvrchní inspektor II. třídy,
vrchní komisař I. třídy
majormajorkorvetní kapitán
IXministerský koncipistaokresní komisařpolicejní komisařokresní inspektor bezpečnostní strážesprávce celního úřadu,
oficiál vrchního celního úřadu
vrchní komisař II. třídysetník,
rytmistr
setník,
rytmistr
poručík řadové lodi
X místodržitelský a zemský vládní koncipista,
okresní tajemník
policejní koncipistarevírní inspektor bezpečnostní stráževedoucí, kontrolor a oficiál celního úřadukomisařnadporučíknadporučíkfregatní poručík
XI    celní výběrčí,
kontrolní asistent,
asistent celního úřadu
 poručík,
podporučík
poručík,
podporučík
korvetní poručík
Poznámky:


Politická správa
V dnešní terminologii by asi nejvíce odpovídalo označení veřejná správa. Termín politická správa nemá nic společného s politickými stranami, nýbrž vychází z jednoho z původních významů slova policie - správa.


Policejní správa
Policejní prezident - Vídeň
Policejní ředitel v V. třídě - Praha, Terst
Policejní ředitel v VI. třídě - Brno, Krakov, Lvov, Štýrský Hradec
Zdroj:
MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
URL : https://www.valka.cz/RUM-Srovnavaci-tabulka-hodnosti-t87323#323666Verze : 0
MOD
Pomenovanie colných úradníkov v tabuľka sa dosť podobajú s tými používanými do decembra 1906.
Chýba tam praktikant, ale ten bol mimo hodnostnú triedu (ale pre poriadok mohol byť uvedený). Možno pracoval dva - tri roky zadarmo a ani sa pre neho nenájde miesto v tabuľke.
Nepoužívalo sa slovo "vedoucí" ale "řídící celního úřadu" (v X.triede).
IX. trieda je nekompletná. Chýba „pokladník celního úřadu....“, z "vrchného oficiála" je len "oficiál celního úřadu",chýba správca skladište.
Označenie v VI a VII triede je kombinované s úradníckym pomenovaním možno na Hlavnom CÚ v Prahe, alebo HCÚ Dečíne – Podmokly, resp. Zemskom finančnom riaditeľstve, alebo Spoločnom ministerstve financií.


Ale tabuľka je to pekná a muselo byť naozaj náročné ju dať dokopy. Predpokladám že tažiskom jej vytvorenia nebolo porovnávať pomenovanie colníkov ani FS a sú uvedené len na „zevrubné“ porovnanie s policajnými zložkami.
Oficiálne dokumenty s pomenovaním colných úradníkov je naozaj ťažké zohnať.


Zdroj: Nariadenie MF z roku 1906
URL : https://www.valka.cz/RUM-Srovnavaci-tabulka-hodnosti-t87323#387343Verze : 0
Diskuse
Ahoj Marceli,
v té tabulce je více chyb. U finanční stráže je uveden v X. hodnostní třídě komisař, ale správně by měl být:
komisař finanční stráže II. třídy v XI. hodnostní třídě státních úředníků
komisař finanční stráže I. třídy v X. hodnostní třídě státních úředníků.


V roce 1905 totiž dosavadní komisaři finanční stráže obdrželi hodnost komisař finanční stráže I. třídy a současně byla zavedena hodnost komisař finanční stráže II. třídy ve XI hodnostní třídě.
Tabulka má odrážet stav ku konci monarchie, ale není tomu tak. Jsou tam smíchány informace z různých let.


Bohužel knihy Dějiny pol. a čet. nejsou nejlepší.
URL : https://www.valka.cz/RUM-Srovnavaci-tabulka-hodnosti-t87323#391577Verze : 0