Main Menu
User Menu
Reklama

3. tanková armáda [1942-1945]

3rd Tank Army

3. Panzerarmee

     
Název:
Name:
3. tanková armáda
Originální název:
Original Name:
3. Panzerarmee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková skupina 3
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1942-25.01.1945 Skupina armád Střed
25.01.1945-19.02.1945 Skupina armád Sever
19.02.1945-08.05.1945 Skupina armád Visla
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.01.1942-15.08.1944 Reinhardt, Georg Hans (Generaloberst)
15.08.1944-10.03.1945 Raus, Erhard (Generaloberst)
10.03.1945-08.05.1945 Manteuffel, Hasso Eccard von (General der Panzertruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1942-13.05.1942 Hünersdorff, Walther von (Oberst)
13.05.1942-05.05.1943 Schilling, Walter (Generalleutnant)
05.05.1943-01.09.1944 Heidkämper, Otto (Generalmajor)
01.09.1944-08.05.1945 Müller-Hillebrand, Burkhart (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1942-DD.02.1942 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
01.01.1942-15.10.1942 Pěší prapor ke zvláštnímu použití 550
01.01.1942-DD.11.1943 Těžký dělostřelecký oddíl 845
01.01.1942-07.08.1944 Velitelství armádní týlové oblasti 590
01.01.1942-DD.05.1942 Velitelství letectva 3. tankové armády
01.01.1942-DD.02.1942 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
12.02.1942-08.05.1945 Vyšší dělostřelecké velitelství 313
DD.02.1942-DD.05.1942 LIX. armádní sbor
DD.05.1942-DD.06.1942 17. pěší divize
DD.05.1942-DD.02.1943 IX. armádní sbor
DD.05.1942-DD.02.1943 XX. armádní sbor
DD.05.1942-14.06.1942 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
25.06.1942-DD.07.1943 Těžký dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 637
DD.06.1942-DD.09.1942 Dělostřelecký plukovní štáb ke zvláštnímu použití 788
DD.09.1942-DD.10.1942 98. pěší divize
DD.09.1942-DD.10.1942 II. oddíl Dělostřeleckého pluku 43
15.10.1942-08.05.1945 Granátnický prapor ke zvláštnímu použití 550
DD.11.1942-DD.02.1943 XXXXVI. tankový sbor
28.01.1943-16.02.1943 12. tanková divize
DD.02.1943-DD.10.1943 LIX. armádní sbor
DD.03.1943-DD.03.1943 205. pěší divize
DD.04.1943-DD.08.1944 201. zajišťovací divize
DD.04.1943-DD.07.1944 VI. armádní sbor
DD.04.1943-DD.08.1943 XXXXIII. armádní sbor
01.10.1943-DD.06.1944 Armádní oddíl stíhačů tanků 742
DD.11.1943-DD.12.1943 20. tanková divize
DD.11.1943-DD.02.1945 IX. armádní sbor
DD.12.1943-DD.02.1944 Lehký dělostřelecký oddíl (motorizovaný/RSO) 430
DD.01.1944-DD.02.1944 12. tanková divize
DD.01.1944-DD.03.1944 Těžký dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 427
DD.03.1944-DD.04.1944 131. pěší divize
DD.04.1944-DD.07.1944 201. zajišťovací divize
DD.05.1944-21.07.1944 95. pěší divize
11.07.1944-12.11.1944 Generální velitelství Rothkirch
26.07.1944-DD.09.1944 Tanková brigáda 103
DD.07.1944-05.08.1944 Raketometná brigáda 1
DD.07.1944-DD.09.1944 XXVI. armádní sbor
01.08.1944-DD.10.1944 XII. armádní sbor SS
DD.08.1944-15.09.1944 212. pěší divize
DD.08.1944-DD.10.1944 391. zajišťovací divize ke zvláštnímu použití
DD.08.1944-DD.09.1944 52. zajišťovací divize
DD.08.1944-DD.10.1944 XXXIX. tankový sbor
DD.08.1944-DD.01.1945 XXXX. tankový sbor
24.09.1944-DD.11.1944 Výsadková divize tankových granátníků 2 Hermann Göring
09.10.1944-DD.12.1944 551. divize lidových granátníků
DD.10.1944-DD.02.1945 Tanková brigáda 103
DD.10.1944-DD.11.1944 Výsadkový tankový sbor Hermann Göring
DD.10.1944-DD.12.1944 XXVIII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 20. tanková divize
DD.11.1944-DD.02.1944 201. zajišťovací divize
DD.11.1944-DD.12.1944 561. divize lidových granátníků
DD.11.1944-20.11.1944 95. pěší divize
DD.11.1944-DD.02.1945 XXVI. armádní sbor
08.12.1944-09.02.1945 XXVIII. armádní sbor
DD.MM.1944-08.05.1945 Polní velitelství 238
DD.02.1945-08.05.1945 Armádní oddíl stíhačů tanků 721
08.03.1945-08.05.1945 Deneckeova divize
DD.03.1945-DD.04.1945 33. granátnická divize Waffen-SS Charlemagne (francouzská č.1)
DD.03.1945-08.05.1945 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.03.1945-26.03.1945 Tanková divize Holstein
DD.03.1945-DD.03.1945 Tettauův sbor
DD.03.1945-DD.03.1945 X. armádní sbor SS
DD.04.1945-DD.05.1945 11. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Nordland
DD.04.1945-08.05.1945 27. dobrovolnická granátnická divize SS Langermarck
DD.04.1945-08.05.1945 28. dobrovolnická granátnická divize SS Wallonien
DD.04.1945-30.04.1945 Sbor Odra
DD.04.1945-08.05.1945 XXXII. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XXXXVI. tankový sbor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. polní sbor letectva

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Panzer-Armeeoberkommando 3
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-armada-1942-1945-t8726#421018Verze : 0
MOD
3. Panzerarmee
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-armada-1942-1945-t8726#92397Verze : 0
MOD
3. PanzerarmeeByla součástí Skupiny armád Střed a účastnila se bojů u Moskvy na konci roku 1941 a začátku roku 1942. Probojovala se z obklíčení a účastnila se bojů u Vitebsku.


Později byla stažena přes Litvu (08/1944 - 10/1944) a bojovala v bitvě u Memel na konci roku 1944.


Poté byla přeřazena ke Skupině armád Visla a v 02/1945 bojovala u Štetína a na Odře.


Vzdala se Američanům.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-armada-1942-1945-t8726#25792Verze : 0
MOD