Main Menu
User Menu

13. operačně výcviková jednotka [1940-1947]

No. 13 Operational Training Unit / No. 13 OTU

     
Název:
Name:
13. operačně výcviková jednotka RAF
Originální název:
Original Name:
No. 13 Operational Training Unit RAF / No. 13 OTU RAF
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.04.1940
Předchůdce:
Predecessor:
104. peruť RAF a 108. peruť RAF (No. 2 Group Pool)
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1947
Nástupce:
Successor:
228. operační a přeškolovací jednotka RAF
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.04.1940-15.07.1940 6. skupina RAF
15.07.1940-11.05.1942 7. skupina RAF
11.05.1942-DD.06.1943 92. skupina RAF
DD.06.1943-DD.11.1943 70. skupina RAF
DD.11.1943-DD.09.1944 9. skupina RAF
DD.09.1944-DD.10.1944 12. skupina RAF
DD.10.1944-DD.07.1945 2. skupina RAF
DD.07.1945-DD.05.1947 12. skupina RAF
Dislokace:
Deployed:
08.04.1940-12.10.1944 Bicester, Royal Air Force Station Bicester
12.10.1944-27.07.1945 Harwell, Royal Air Force Station Harwell
27.07.1945-21.04.1947 Middleton St George, Royal Air Force Station Middleton St. George
21.04.1947-01.05.1947 Leeming, Royal Air Force Station Leeming

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.04.1940-DD.MM.RRRR Bristol Blenheim
DD.04.1940-DD.MM.RRRR Avro Anson
DD.05.1943-DD.06.1945 North American B-25 Mitchell
DD.05.1943-DD.03.1945 Douglas A-20 Boston
DD.MM.RRRR-DD.05.1947 De Havilland D.H.98 Mosquito
Poznámka:
Note:
kódové označení
FV (04.1940-05.1947)
KQ (MM.1942-05.1947)
OY (MM.1944-05.1947)
SL (MM.1943-05.1947)
UR (MM.1943-MM.1944)
AT (04.1945-MM.RRRR)
XD (MM.1943-MM.1944)
XJ (04.1940-05.1947)
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://www.rafweb.org/Organsation/OTU_1.htm
URL : https://www.valka.cz/13-operacne-vycvikova-jednotka-1940-1947-t87044#322434Verze : 4
MOD