Main Menu
User Menu
Reklama

Hernández Martínez, Maximiliano

     
Příjmení:
Surname:
Hernández Martínez
Jméno:
Given Name:
Maximiliano
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.10.1882 San Matías, El Salvador
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.05.1966 Hacienda Jamastrán, Honduras
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident Salvadoru 3x
Člen civilného riadenia, ktoré zvrhlo predchádzajúceho prezidenta.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
www.casapres.gob.sv
URL : https://www.valka.cz/Hernandez-Martinez-Maximiliano-t87040#322415Verze : 0
MOD
gen. Maximiliano Hernández Martínez


*21.10.1882 San Matías, El Salvador
+15.5.1966 Hacienda Jamastrán, HondurasPrezident Salvadoru /4.12.1931-28.8.1934/ a /1.3.1935-9.5.1944/Vojenské štúdiá uskutočnil v Guatemale, a následne začal postupovať na vojenskom rebríčku, až dosiahol hodnosti brigádneho generála.


Svoje prvé štúdiá realizoval na Národnom inštitúte v San Salvadore a po ukončení týchto štúdií nastúpil na vojenskú akadémiu „ Escuela Politécnica de Guatemala“ kde dostal hodnosť podporučíka.


Následne sa vracia do Salvadoru, počas prezidentského mandátu gen. Tomása Regalado. Tu sa venuje znovu štúdiu, tentokrát na fakulte Jurisprudencie a sociálnych vied univerzity El Salvador, pričom štúdiá opúšťa pod dvoch rokoch.


17.11.1903 je povýšený na poručíka,  23.8.1906 na kapitána a toho istého roku na majora, počas vojny s Guatemalou, kde bojoval pod velením gen. Tomása Regalado.


6.5.1909 je už podplukovníkom, 15.6.1914 plukovníkom a 27.6.1919 brigádnym generalám.


V roku 1921 zastáva post ministra vojny a námorníctva.


V roku 1931 ho strana „Pro Patria“ prevlastenecká postavila ako viceprezidenta. Po víťazstve vo voľbách začal aj zastávať tento post ako aj post ministra vojny.


O 9 mesiacov neskôr 2.12.1931 sa podieľal na štátnom prevrate, pričom bol zvrhnutý prezident Arturo Araujo. Pri štátnom prevrate bol doprevádzaný malým množstvom civilov a veľkým množstvom vojakov, hlavne nižších a stredných hodností, ktorí boli známi ako vojenská mládež. Vojaci boli do tohto činu hnaní vidinou zlepšenia svojich platových a pracovných podmienok.


Po tomto prevrate je poverený prezidentským úradom ako dočasný prezident. Nasledujúceho roku je uznaný a vyhlásený legislatívnym zhromaždením za riadneho prezidenta.


V roku 1935, kedy sa mali uskutočniť riadne voľby, Hernández Martínez abdikoval na svoj úrad, aby nechal tento v rukách gen. Andrésa Ignacio Menéndeza na 6 mesiacov a v tomto čase zastáva iba post ministra vojny.


Do volieb sa zapisuje ako jediný možný kandidát a týmto spôsobom naďalej pokračuje v prezidentskom úrade a následne tým istým spôsobom je to aj s ďalšími voľbami.


Svoj mandát si predĺžil na dlhé obdobie, prostredníctvom zmanipulovaných volieb a to tým spôsobom, že vo voľbách bol jediným platným kandidátom a to všetko mal legislatívne ukotvené pomocou legislatívnych dekrétov.


V januári roku 1932 lídri ľavicových študentských skupín Alfonso Luna, Mario Zapata y Farabundo Martí boli zastrelení nakoľko boli u nich nájdené panflety s podporou komunistickej strany, a pár dní na to, dochádza k povstaniu roľníkov.


Po krvavom potlačení tohto povstania, pričom bolo zavraždených armádou 25.000 ľudí, prezident nariadil skonfiškovať všetky noviny a články týkajúce sa danej udalosti.


Jeho propaganda začala vyhlasovať že roľníci boli vedení komunistami a boli financovaní zo ZSSR a toto všetko aby zachránil krajinu pred nebezpečenstvom musel ich všetkých zlikvidovať.


V komunikačných  médiach prezident vytýčil kvóty o čom a koľko sa bude informovať a kedy, taktiež začal kontrolovať aj premietanie filmov v kine, aby takto strážil verejnú mienku.


Začiatok 2 svetovej vojny mal za následok zvýšenie exportu do USA, čo malo blahodárny vplyv na Salvadorskú ekonomiku. Toto umožnilo prezidentovi realizovať niektoré sociálne reformy a zlepšiť stav ekonomiky krajiny.


Prezident sympatizoval s Európskymi fašistickými režimami a obdivoval ich vodcov. V roku 1838 menoval ako riaditeľa vojenskej školy gen. Eberhardt Bohnstedt z nemeckého wehrmachtu.


Taktiež nadviazal diplomatické vzťahy s vládou gen. Francisco Franca; ale bol tlačený ekonomicky hlavným obchodným partnerom krajiny USA, aby nakoniec aj tak skončil na strane spojencov. V tomto období keď sa pridal k spojencom uznal bábkový Manchukuo, a zbavil funkcií všetky osoby nemeckého a talianskeho pôvodu, ako aj im zabavil majetok a nakoniec ich internoval, aby si získal diplomatické uznanie od USA.


Táto zmena v zahraničnej politike ako aj boj proti komunistom, mu umožnila obdržať od USA podporu. Ale toto sa znovu zmenilo, keď USA požiadalo, aby sa na území Salvadoru rozmiestnilo 3.000 vojakov armády USA, aby ako aj v ostatných krajinách strednej Ameriky boli k dispozícii pre prípadnú obranu Panamského prieplavu. Dôvodom bolo, že v armáde USA sa nachádzal istý počet vojakov inej farby pleti a prezident Hernández Martínez chcel predísť, aby títo teoreticky sa reprodukovali na území Salvadoru, zanechajúc za sebou deti inej farby pleti.


Počas jeho vlády sa značne znížila delikvencia to vďaka použitia hrubej sily proti tomuto neduhu, taktiež došlo k ozdraveniu verejných financií, ako aj k vytvoreniu štátnej banky, ktorá sa začala vydávať emitovaním miestnej meny.


Taktiež sa začalo s výstavbou obydlí pre rolníkov za veľmi výhodných podmienok, ako aj k reštruktualizácii dlhov osôb ktoré tieto nemohli splácať, ako aj sa začalo s konštrukciou Panamerickej cesty a došlo zrušeniu zahraničného dlhu.


Prezident Hernandez Martínez mal za úmyslom v roku 1944 znovu predĺžiť si mandát, ale proti nemu sa postavili dôstojníci z armády, ktorým sa nepáčili popravy opozície a prinútili ho abdikovať behom 3 dní. Nasledoval generálny štrajk a tieto udalosti ho prinútili nakoniec abdikovať.


Po abdikácii odchádza do Guatemaly, kde sa uchyľuje k svojmu bratovi a po krátkom čase odchádza do Hondurasu. Tu je zavraždený Ciprianom Moralesom, jeho vodičom, ktorý mu uštedril 17 bodných rán, pričom skutok sa stal v jedálni jeho rezidencie v Hondurase 15.5.1966.


Jeho meno niesla antikomunistická brigáda, ktorá pôsobila ako švadróna smrti „escuadrón de la muerte“.
zdroj:
es.wikipedia.org
www.casapres.gob.sv
prensalibre.com.gt

URL : https://www.valka.cz/Hernandez-Martinez-Maximiliano-t87040#322414Verze : 0
MOD