9. tanková divize SS Hohenstaufen [1943-1945]

9th SS Tank Division Hohenstaufen / 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen
     
Název:
Name:
9. tanková divize SS Hohenstaufen 9th SS Tank Division Hohenstaufen
Originální název:
Original Name:
9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková divize SS Hohenstaufen SS Tank Division Hohenstaufen
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.10.1943-18.02.1944 Skupina armád D
18.02.1944-02.04.1944 19. armáda
02.04.1944-09.04.1944 4. tanková armáda
09.04.1944-20.04.1944 XXXXVIII. tankový sbor
20.04.1944-27.04.1944 Skupina armád Severní Ukrajina
27.04.1944-DD.05.1944 II. tankový sbor SS
DD.05.1944-DD.07.1944 4. tanková armáda
DD.07.1944-DD.09.1944 II. tankový sbor SS
DD.09.1944-DD.10.1944 Skupina armád B
DD.10.1944-DD.11.1944 II. tankový sbor SS
DD.11.1944-DD.12.1944 Velitelství záložního vojska
DD.12.1944-DD.01.1945 6. tanková armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 II. tankový sbor SS
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXII. horský armádní sbor
22.10.1943-18.02.1944 Army Group D
18.02.1944-02.04.1944 19th Army
02.04.1944-09.04.1944 4th Tank Army
09.04.1944-20.04.1944 XXXXVIII Tank Corps
20.04.1944-27.04.1944 Army Group North Ukraine
27.04.1944-DD.05.1944 II SS Tank Corps
DD.05.1944-DD.07.1944 4th Tank Army
DD.07.1944-DD.09.1944 II SS Tank Corps
DD.09.1944-DD.10.1944 Army Group B
DD.10.1944-DD.11.1944 II SS Tank Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 Replacement Army Command
DD.12.1944-DD.01.1945 6th Tank Army
DD.01.1945-DD.02.1945 II SS Tank Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXII Mountain Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
22.10.1943-29.06.1944 Bittrich, Wilhelm (SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS)
29.06.1944-10.07.1944 Müller, Thomas (SS Oberführer)
10.07.1944-31.07.1944 Stadler, Sylvester (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
31.07.1944-29.08.1944 Bock, Friedrich Wilhelm (SS Oberführer)
29.08.1944-10.10.1944 Harzer, Walter (SS Standartenführer)
10.10.1944-08.05.1945 Stadler, Sylvester (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
22.10.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 9 Hohenstaufen
22.10.1943-08.05.1945 SS Division Units 9 Hohenstaufen
Čestný název:
Honorary Name:
22.10.1943-08.05.1945 Hohenstaufen
22.10.1943-08.05.1945 Hohenstaufen
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#468387 Verze : 0
Struktura:


19.SS-Panzergrenadier-Regiment
20.SS-Panzergrenadier-Regiment
9 SS-Panzer-Regiment
9.SS-Artillerie-Regiment
9.SS-Aufklarung-Abteilung
9.SS-Panzerjäger-Abteilung
9.SS-Flak-Abteilung
9.SS-Panzer-Pionier-Abteilung
9.SS-Panzer-Nachrichten-Abteilung
9.SS-Sturmgeschütz-Abteilung
9.SS-Beoachtungs-Batterie 9.SS-Nachschubtruppen
9.SS-Panzer-Instandsetzungs-Abteilung
9.SS-Wirtschafts-Battalion
9.SS-Verwaltungstruppen-Abteilung
9.SS-Sanitäts-Kompanien
9.SS-Feldlazarett
9.SS-Krankenkraftwagenzug
9.SS-Feldpostamt
9.SS-Kriegsberichter-Zug
9.SS-Feldgendarmerie-Trupp
9.SS-Feldersatz-Battalion
9.SS-Ausbildungs-Battalion
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#1157 Verze : 0
HISTORIE (1. část)


9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen byla zformována v prosinci 1942 a následně vycvičena v Maille le Camp ve Francii. Zpočátku nesla divize označení SS-Panzer-Division Hohenstaufen, ale 22. října 1943 byla přeznačena na 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen.

Poté, po několika přesunech v rámci výcviku po Francii, byl na jaře 1944 její výcvik ukončen. Jakožto výsledek stále se zhoršující situace na Východní frontě, kde se 1. tanková armáda ocitla v obklíčení, rozhodla OKW vyslat do akce II. tankový sbor SS, aby rozbil obklíčení 1. tankové armády. V bažinatém terénu se 9. tankové divizi SS Hohenstaufen a 10. tankové divizi SS Frundsberg podařilo navázat u města Buczacz kontakt s 6. tankovou divizí náležící I. tankovému sboru SS Leibstandarte a následně obklíčené jednotky osvobodit.

Po této akci byla 9. tanková divize SS Hohenstaufen odeslána na sever k provedení odlehčovacího útoku směrem na Tarnopol, který byl rovněž obklíčen sovětskými vojsky. Společně s Tankovou skupinou Friebe (Panzerverband Friebe) se divize pokoušela probít si cestu do Tarnopolu. Avšak v důsledku stále se horšícího počasí a velmi silného odporu Sovětů skončila tato akce neúspěšně. Pouze několika vojákům se podařilo z Tarnopolu uniknout a vrátit se do vlastních linií.

V následujících týdnech a měsících byla 9. tanková divize SS Hohenstaufen opětovně zařazena do II. tankového sboru SS a tvořila zálohu Skupiny armád Severní Ukrajina a to až do 26. června 1944, kdy byla divize poslána do Francie.

Po týdenním přesunu napříč Francií, vystavena neustálým leteckým útokům spojeneckého letectva, se na konci června divize konečně dostala do oblasti, odkud měl být zahájen útok proti spojeneckému předmostí. 26. června zahájili Britové pokusy o obsazení Caen a tím zcela narušily německé plány. Místo útoku proti plážím se II. tankový sbor SS stočil vpravo a za stálých útoků spojeneckých letadel se rozmístil v oblasti západně od Caen, aby pomohl zde rozmístěným německým jednotkám. Tato bitva trvala až do konce prvního týdne a představovala tak do té doby nejtvrdší boje na Západě.
9. tanková divize Hohenstaufen měla v bojích u Caen 1.200 mrtvých, zraněných a nezvěstných. Následně začala být na pozicích u Caen střídána 277. pěší divizí a tato výměna "stráží" byla dokončena 10. července 1944.

Divize byla stažena do zálohy pro útok v oblasti Caen, který byl zahájen již 8. července 1944. Nejsilnější boje se rozhořely v oblasti Eterville, Maltot a strategické kóty 112. (Hill no. 112).
Eterville bylo navždy obsazeno, ale kóta 112, poté, co několikrát změnila "majitele", byla nakonec obsazena 9. tankovou divizí SS Hohenstaufen, která na pozicích vystřídala těžce zdecimovanou 10. tankovou divizi SS Frundsberg. Bitva skončila 8.července a divize byla opět stažena do rezervy pro další nový útok, který následoval 15. července 1944. Divize "Frundsberg" vystřídala na pozici divizi Hohenstaufen".
16.července se rozhořely tvrdé boje v okolí kóty 113, ležící západně od kóty 112. Z důvodu těžkých ztrát byl III. prapor pluku tankových granátníků SS 19 rozpuštěn a jeho příslušníci použiti k zacelení ztrát zbývajících dvou praporů pluku.
18.července zahájili Spojenci útok severovýchodně od Caen a brzy se jim podařilo narušit linie tam rozmístěných německých divizí.

9. tanková divize SS Hohenstaufen byla proto stažena z první linie, reorganizována (oba pluky tankových granátníků SS byly sloučeny a následně vytvořily Panzergrenadier-Regiment SS Hohenstaufen) a přesunula se na východ pod operační velení I. tankového sboru SS Leibstandarte a opět figurovala jako záloha pro očekávanou krizi. 25. července byla divize opět připravena k boji a byla odeslána do oblasti jižně od Caen, aby zacelila linie 272. pěší divize. Příštího dne byla linie s výjimkou kóty 72 a okolí Verrieres obnovena.


upravil (gramatika + linky): FiBe (2013-JAN-30)
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#5436 Verze : 0
HISTORIE (2. část)


Následující týdny divize byly ve znamení tvrdých bojů. 1. srpna 1944 byla 9. tanková divize SS Hohenstaufen stažena z linie a zařazena pod velení II. tankového sboru SS, aby se pokusila vyřešit krizi v oblasti Beny-Bocage. Po týdnu tvrdých bojů byl postup Britů zastaven a následující týden, dne 13. srpna, byl zahájen pozvolný přesun do oblasti Putanges, který byl dokončen o tři dny později.
Rychlý rozpad frontové linie na dalších místech zabránil nasazení divize z nových pozic a proto následoval rozkaz k přesunu do oblasti Vimoutiers. Následovaly tvrdé boje v okolí Merri a Trun (severovýchodní strana Falaiské kapsy), kde se kanadské a polské jednotky pokoušely prorazit na jih. V následujících dnech se divize soustředila na udržení úzké ústupové cesty vedoucí z Falaiské kapsy. Bitva skončila 21. srpna 1944. Divize si v bojích ve Falaiské kapse vedla velmi dobře a její velitel Friedrich Wilhelm Bock za to obdržel Dubové ratolesti k Rytířskému kříži.

Následoval rychlý ústup napříč Francií a Belgií, při kterém se divize zapojila do několika zadržovacích bojů u Orbecu, Bourg-Achardu, Duclairu, Laonu a Cambrai. Divize byla poté odeslána do Arnhemu k odpočinku a doplnění stavů, kam dorazila 9. září.
Bojová síla 9. tankové divize SS Hohenstaufen čítala v té době pouhých 6.000-7.000 mužů z původních 15.898, které měla 30. června 1944. Bylo naplánováno jednotky divize doplnit v Německu a část jejích jednotek byla již na cestě do Německa.

Ale dne 17. září 1944 byla zahájena spojenecké Operace Market-Garden. Aktuální síla divize byla na začátku této operace proto ještě nižší, nežli výše uvedené číslo.
Divize operovala převážně západně od Arnhemu a bránila britským silám, aby se spojily s jednotkami-skupinkami "Rudých ďáblů" z 1. výsadkové divize, které byly obklíčeny v Arnhemu, a bránila tak tím Spojencům k dosažení hlavního cíle operace, kterým bylo zajištění pevného předmostí na Rýnu.
Po úvodních bojích se divize po boku jednotek Wehrmachtu (Gruppe von Tettau a dalších) úspěšně zapojila k zatlačení hlavních polsko-britských jednotek do perimetru v Oosterbeeku západně od Arnhemu, odkud se v noci z 25. na 26. září zbytky Britů evakuovaly přes Rýn. Arnhem se stal velkým vítězstvím 9. tankové divize SS Hohenstaufen.


upravil (gramatika + linky): FiBe (2013-JAN-30)
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#5519 Verze : 0
HISTORIE (3. část)


Divize se poté přesunula do Německa na doplnění stavů, nejprve do Siegenu, ale jelikož tato oblast nebyla vhodná pro bojový výcvik tankové divize, přesunula se do oblasti Paderborn-Münster.
Dne 12. prosince 1944 se divize přesunula do Münstereifelu, kde se stala rezervou pro operaci "Herbstnebel" (její krycí název byl koncem listopadu změněn na "Wacht am Rhein") - ofenzívu v Ardenách.

9. tanková divize SS Hohenstaufen byla přesunuta na jih od Blankenheimu a poté do oblasti Stadtkyll-Juenkerath-Blankenheim. Nejprve se do akcí v Ardenách zapojil pouze Tankový dělostřelecký pluk SS 9 a Tankový průzkumný prapor SS 9, ale po obsazení města St. Vith se do boje zapojil i zbytek divize. Podařilo se dosáhnou prvních určených cílů, obsazení vesnic Recht a Vielsalm, ale aktivita amerického letectva a sílící odpor pozemních jednotek zpomalovaly postup divize, až se zcela zastavil na linii vesnic villages Bra a Vaux-Chavanne.
Dne 31. prosince 1944 byla divize odeslána na jih, kde převzala pozice po 12. divizi lidových granátníků, aby tak posílila tlak na obležené město Bastogne.
Po drobných počátečních úspěších během noci z 3. na 4. ledna se však útok divize čelící houževnatému odporu obránců a silným leteckým útokům zastavil. Až do 7.ledna, kdy Hitler nařídil ústup na linii Dochamps-Longchamps, držela divize tyto pozice za cenu vysokých ztrát. Od té doby divize pomáhala držet až do 16. ledna 1945 průchodné komunikace k čelním jednotkám 5. tankové armády, kdy se většině těchto jednotek podařilo stáhnout na výchozí linii. Během těchto bojů bylo středem zájmu americké 1. armády město Sterpigny. Divize však tlaku Američanů čelila úspěšně. Během noci ze 17. na 18.ledna byla obranná linie stažena na úroveň hranic Německa a divize se během ústupu na tuto linii zapojila do zadržovacích bojů.


upravil (gramatika + linky): FiBe (2013-JAN-30)
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#7043 Verze : 0
HISTORIE (4. část)Koncem ledna 1945 se divize přesunula do oblasti Kaufenheim-Mayen na doplnění stavů. Po zvýšení hrozby průlomu po celé délce Východní fronty odeslalo německé Vrchní velitelství branné moci řadu jednotek na východ, aby pomohlo zastavit sovětský postup napříč Maďarskem a osvobodit jednotky obklíčené v Maďarském hlavním městě Budapešti - zejména 8. jezdeckou divizi SS Florian Geyer a 22. dobrovolnickou jezdeckou divizi SS Maria Theresa.
Koncem února dorazila divize do Falubattyanu v Maďarsku a byla připravena k útoku naplánovaného na 6. březen 1945. Bohužel v důsledku rozbahněných komunikací se divizi nepodařilo přesunout do výchozích pozic pro útok včas. Se stejnými problémy se potýkala i 2. tanková divize SS Das Reich a tak II. tankový sbor SS nebyl schopen zahájit útok ve stanoveném čase.
Operace se brzy v důsledku špatného počasí a houževnatého odporu Rusů, zejména v oblasti před městem Sarosd, zastavila. Dne 16. března Sověti prolomili obrannou linii IV. tankového sboru SS na sever Velenczského jezera a začali tak ohrožovat 6. tankovou armádu SS.
9. tanková divize SS Hohenstaufen postupně ustupovala přes Jeno, Berhida, Liter, Nemesvamos, Hidekut, a do Mencseli. Během svého ústupu zadní voje divize musely svádět tvrdé boje s dotírajícími vojsky Rudé armády, zejména, když zajišťovala ústupovou cestu pro 5. tankovou divizi SS Wiking, 1. tankovou divizi a 3. tankovou divizi a pro zbytky 44. říšské granátnické divize Hoch- und Deutschmeister při jejich ústupu z Stuhlweissenburgu.
Další ofenzíva Rusů donutila divizi ustupovat přes Zalaapati, Sojtor a Paka do Reichsschutzstellungu poblíž Radkersburgu.


Poslední akce pro divizi přišla 26. dubna 1945, kdy obdržela rozkaz přesunout se do oblasti Amstettenu, kde 1. května 1945 obdržela rozkaz přesunout se do oblasti Enns-Steyr-Amstetten a bez použití síly zastavit postup Američanů a neohrozit tak probíhající jednání mezi Německem a západními Spojenci. Po několika úspěšných jednáních tak 8. května 1945 nastoupila 9. tanková divize SS Hohenstaufen cestu do amerického zajetí a pro přeživší vojáky tak válka konečně skončila.upravil (gramatika + linky): FiBe (2013-JAN-30)
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#8041 Verze : 0
označení:
SS Panzergrenadier Division 9
SS Panzergrenadier Division "Hohenstaufen"
SS Panzer Division "Hohenstaufen"
9. SS Panzer Division "Hohenstaufen"
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#41730 Verze : 0
Skládá se z:
19.pluk pancéřových granátníků
20.pluk pancéřových granátníků
9.tankový pluk SS
9.pancéřový dělostřelecký pluk SS
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#86105 Verze : 0
Operace
Francie
únor 1943 – březen 1944
východní fronta
březen 1944 – duben 1944
Francie
duben 1944 – srpen 1944
Belgie, Nizozemí
srpen 1944 – říjen 1944
Německo
říjen 1944 – prosinec 1944
Ardeny
prosinec 1944 - leden 1945
Německo
leden 1945 – únor 1945
Maďarsko
únor 1945 – březen 1945
Rakousko březen 1945 - květen 1945
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#101185 Verze : 0
     
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
1.-4. 1943
formovanie

D
Reims (Francúzsko), Ieper (Belgicko)
5.-8. 1943
formovanie
15. Armee
D
Ieper
9.-12. 1943
formovanie

D
Ieper
1.-2. 1944
záloha

D
Ieper
3. 1944
záloha
19. Armee
D
južné Francúzsko
4. 1944
XXXXVIII. Pz.
4. Pz. Armee
Nordukraine
Ternopiľ (Ukrajina)
5.-6. 1944
záloha
4. Pz. Armee
Nordukraine
Ternopiľ
7. 1944
II. Pz. SS
Pz. gruppe West
B
Normandia
8. 1944
II. Pz. SS
5. Pz. Armee
B
Normandia
9. 1944
obnova divizie

B
Arnhem (Holandsko)
10. 1944 (bojová skupina)
II. Pz. SS
1. Fsch. Armee
B
Arnhem
11. 1944
obnova divizie

veliteľstvo záloh - BdE
Vestfálsko
12. 1944
záloha
6. Pz. Armee
Ob. West
oblasť Ardennes
1. 1945
II. Pz. SS
6. Pz. Armee
B
oblasť Eifel
2.-3. 1945
presun4. 1945
XXII. Geb.
2. Pz. Armee
Süd
Maďarsko
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#340251 Verze : 0

Diskuse

Kontaktní adresa pro informace o jednotkách a vojácích:


Helmut Hennig
Am Wintersberg 3
D-63619 Bad Orb
Deutschland
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-SS-Hohenstaufen-1943-1945-t87#1227 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více