Main Menu
User Menu
Reklama

Vojska ministerstva vnitra [1993-2002]

Vojská Ministerstva vnútra

Vojská Ministerstva vnútra SR


Vznikli k 01.01.1993 na základe uznesenia vlády SR č. 102 z 09.02.1993 z jednotiek a zariadení federálnych Vojsk ministerstva vnútra dislokovaných na území SR. Vojská boli v podriadenosti Ministerstva vnútra SR.


Zloženie:
- vojská civilnej ochrany,
- vojská hraničnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky,
- strážne roty vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- Športová rota Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Plánované počty personálu:
1) vojská civilnej ochrany
- 817 dôstojníkov
- 166 praporčíkov
- 2100 poddôstojníkov a mužstva
- 418 občianskych pracovníkov
- 527 zamestnancov (na okresných úradoch a na Úradé vlády SR)


2) vojská hraničnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky
- 124 policajtov
- 1630 poddôstojníkov a mužstva
- 5 občianskych pracovníkov


3) oddelenie riadenia strážnych rot a strážne roty vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Slovenská Ľupča, Laskar, Topoľčianky, Bratislava
- 18 dôstojníkov
- 4 praporčíkov
- 226 poddôstojníkov a mužstva
- 1 občiansky pracovník


4) športová rota Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- ??? (počty sa určovali na základe koncepcie vrcholového športu SR).Vojská ministertsva vnútra SR boli zrušené k 31.12.2002 transformáciou vojsk CO do štruktúr Hasičského a záchranného zboru.Zdroj: www.government.gov.sk
www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojska-ministerstva-vnitra-1993-2002-t86816#321603Verze : 0
MOD
Reklama