Main Menu
User Menu

Pohraniční pluk SNB Slovensko [1947-1948]

Border Guard Regiment of Corps of National Security Slovensko

     
Název:
Name:
Pohraniční pluk SNB Slovensko
Originální název:
Original Name:
Pohraniční pluk sboru národní bezpečnosti Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1948
Nástupce:
Successor:
Pohraniční prapor Tygr
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1947-01.04.1948 Hlavní velitelství SNB
Dislokace:
Deployed:
01.06.1947-01.04.1948 ?, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945-1989, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pohranicni-pluk-SNB-Slovensko-1947-1948-t86706#321097Verze : 1
MOD
Pohraniční pluk SNB Slovensko byl zformován v červnu 1947. Skládal se z praporů Javor, Osika a Dub. Pluk čítal nejprve 1000 a posléze 1500 mužů. Většina příslušníků k němu byla převelena z libereckého, královéhradeckého a olomouckého praporu. Pluk se podílel na bojích s oddíly Ukrajinské povstalecké armády.


V říjnu 1947 přešel na standardní výkon ostrahy státní hranice. Pluk byl rozpuštěn v dubnu 1948. Část jeho příslušníků zůstala na Slovensku a tvořila mužstvo praporu SNB Tygr, jenž nahradil pohraniční pluk Slovensko, část byla převelena na západní hranici.
URL : https://www.valka.cz/Pohranicni-pluk-SNB-Slovensko-1947-1948-t86706#321098Verze : 0
MOD