Main Menu
User Menu

Pohotovostní pluk 1 [1946-1946]

1st Emergency Regiment of Corps of National Security

     
Název:
Name:
Pohotovostní pluk 1
Originální název:
Original Name:
Pohotovostní pluk 1 sboru národní bezpečnosti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1946
Nástupce:
Successor:
Pohraniční pluk 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1946-04.09.1946 Hlavní velitelství SNB
Dislokace:
Deployed:
01.07.1946-04.09.1946 Liberec, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-1-1946-1946-t86705#321095Verze : 1
MOD