Main Menu
User Menu

Pohraniční prapor XIV [1948-1950]

14th Border Guards Battalion

     
Název:
Name:
Pohraniční prapor XIV
Originální název:
Original Name:
Pohraniční prapor XIV
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.10.1950
Nástupce:
Successor:
Pohraniční oddíl IV
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1948-14.11.1949 Hlavní velitelství SNB
14.11.1949-12.10.1950 Velitelství Pohraniční stráže
Dislokace:
Deployed:
15.06.1948-12.10.1950 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1948-12.10.1950 Pohraniční jezdecká četa Bratislava
15.06.1948-12.10.1950 Pohraniční rota 1/XIV
15.06.1948-01.01.1949 Pohraniční rota 2/XIV
15.06.1948-01.01.1949 Pohraniční rota 3/XIV
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční rota 2/XIV
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční rota 3/XIV
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční rota 4/XIV
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční rota 6/XIV
01.08.1949-01.04.1950 Pohraniční rota 3/XIV
01.08.1949-01.04.1950 Pohraniční rota 4/XIV
01.08.1949-01.04.1950 Pohraniční rota 5/XIV
07.09.1949-01.04.1950 Pohraniční rota 2/XIV
01.04.1950-12.10.1950 Pohraniční rota 2/XIV
01.04.1950-12.10.1950 Pohraniční rota 4/XIV

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.06.1948-01.01.1949 VÚ 8178 Bratislava
01.01.1949-12.10.1950 VÚ 6596 Bratislava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pohranicni-prapor-XIV-1948-1950-t86684#321004Verze : 3
MOD
Struktura:
- k 2. 9. 1948- XII. pohraniční prapor SNB (SNB útvar 8178, Bratislava)
---- 1. pohraniční rota SNB (SNB útvar 7078, Bratislava)
------- 1. pohraniční četa SNB (Čunovo)
------- 2. pohraniční četa SNB (Petržalka)
------- 3. pohraniční četa SNB (Karlova Ves)
------- 4. pohraniční četa SNB (Devinská Nová Ves)
---- 2. pohraniční rota SNB (SNB útvar 7178, Vysoká pri Morave)
------- 1. pohraniční četa SNB (Stupava)
------- 2. pohraniční četa SNB (Vysoká pri Morave)
------- 3. pohraniční četa SNB (Záhorská Ves)
---- 3. pohraniční rota SNB (SNB útvar 7278, Moravský Sv. Ján)
------- 1. pohraniční četa SNB (Gajary)
------- 2. pohraniční četa SNB (Moravský Sv. Ján)
---- Pohraniční jezdecká četa SNB (SNB útvar 6178, Bratislava)
------- 1. jezdecké družstvo SNB (Rusovce)
------- 2. jezdecké družstvo SNB (Dúbrava)
------- 3. jezdecké družstvo SNB (Moravský Sv. Ján)
URL : https://www.valka.cz/Pohranicni-prapor-XIV-1948-1950-t86684#321005Verze : 0
MOD