Main Menu
User Menu

Palacios, Fermín

     
Příjmení:
Surname:
Palacios Ulloa
Jméno:
Given Name:
Fermín
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
licnciado
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.XXXX San Salvador, Salvador
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
XX.XX.XXXX ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident Salvadoru 3x
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
www.casapres.gob.sv
comisioncivicademocratica.org
URL : https://www.valka.cz/Palacios-Fermin-t86609#320870Verze : 0
MOD
lic. Fermín Palacios Ulloa


*? San Salvador, Salvador
+ ?


Prezident Salvadoru /1.2.1844-7.2.1844/ a /1.2.1846-21.2.1846/ a /12.7.1846-21.7.1846/Fermín Palacios dostáva prezidentský úrad dočasne od gen. lic. Juana José Guzmána.


Jeho vláda bola prechodným obdobím a bolo obdobím pokusu o zmierenie medzi politickými silami gen. Francisco Malespína a biskupa Jorgeho Viteri y Ungo ktorý sa pokúšal dostať moc v krajine. Počas 7 dní sa zišlo legislatívne zasadnutie, ktoré ustanovilo aby sa moci ujal gen. Malespín. Tento sa aj v tento deň ujíma úradu.


17.2.1845 senát republiky uznáva obvinenia proti gen. Malespínovi a tohto aj s jeho majetkom posiela do exilu spolu s jeho spolupracovníkmi, ktorí sú označení za zradcov. Malespín bol označený zradcom armádou, ktorá vyhlásila, že neuznáva výsledky volieb a neuznáva vládu ako aj Malespína ako prezidenta.


20.3.1845 vláda Salvadoru kupuje škuner "La veloz Salvadorena" s celou výzbrojou a túto dáva pod velenie Juana Dheminga.


Fermín Palacios znovu dostáva prezidentský úrad 1.2.1846 od gen. Joaquína Eufrasio Guzmána. Jeho obdobie bolo znovu prechodné a slúžilo na to, aby znovu zvolal prezidentské voľby. 21.2.1846 odovzdáva prezidentský úrad riadne zvolenému prezidentovi Dr. Eugeniovi Aguilarovi.


Posledný krát sa Palacios stáva prezidentom 12.7.1846 a túto moc mu odovzdáva Dr. Aguilar a to dočasne, aby sa pokúsil vyriešiť diplomaticky vyostrujúcu sa situáciu v krajine. Hneď na druhý deň vyhlasuje stanné právo, toto bolo vyprovokované nepokojmi a zhorśujúcou sa situáciou, ktorú provokoval a podporoval biskup Jorge Viteri y Ungo. Zmieriteľský duch Palaciosa nenachádzal odozvu u politických ambícii menovaného biskupa.


21.7.1846 znovu odovzdáva prezidentský úrad prezidentovi dr. Aguilarovi.


zdroj:
es.wikipedia.org
www.casapres.gob.sv
comisioncivicademocratica.org

URL : https://www.valka.cz/Palacios-Fermin-t86609#320777Verze : 0
MOD