Main Menu
User Menu

Hlavní velitelství SNB [1945-1950]

Main Headquarters of the National Security Corps

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství SNB
Originální název:
Original Name:
Hlavní velitelství sboru národní bezpečnosti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.06.1945-23.05.1950 Ministerstvo vnitra
Dislokace:
Deployed:
30.06.1945-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
02.04.1945-23.05.1950 , (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1945-01.07.1946 Pohotovostní pluk 1
01.07.1946-04.09.1946 Pohotovostní pluk 1
01.07.1946-04.09.1946 Pohotovostní pluk 2
01.07.1946-04.09.1946 Pohotovostní pluk 3
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční pluk 1
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční pluk 2
04.09.1946-DD.03.1948 Pohraniční pluk 3
01.06.1947-01.04.1948 Pohraniční pluk SNB Slovensko
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor I
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor II
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor III
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor IV
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor IX
01.04.1948-01.08.1948 Pohraniční prapor SNB Tygr
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor V
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor VI
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor VII
01.04.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor VIII
15.06.1948-14.11.1949 Plavební oddíl Bratislava
15.06.1948-14.11.1949 Pohraniční prapor XIV
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční prapor X
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční prapor XI
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční prapor XII
01.01.1949-01.08.1949 Pohraniční prapor XIII

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 9600
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 1/2003
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-SNB-1945-1950-t86605#537770Verze : 4
MOD
Užší štáb
Hlavní velitel
Náčelník štábu
1.pobočník
2. pobočníkŠirší štáb
I.oddělení - organizační
II.oddělení – osobní
III. oddělení – služební
IV. oddělení – osvětové
V. oddělení – materiální
VI. oddělení – automobilní
VII. oddělení – výcvikové
VIII. oddělení – právní
IX. oddělení – zdravotnické
X. oddělení – intendančníMimo oddělení
Studijní komise
Podatelna
PísárnaV území působilo Zemské velitelství SNB Praha, Zemské velitelství SNB Brno a expozitura ZV SNB Brno v Ostravě.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-SNB-1945-1950-t86605#320761Verze : 0
MOD