Main Menu
User Menu

Vigil, Diego

     
Příjmení:
Surname:
Vigil y Cocaña
Jméno:
Given Name:
Diego
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
licenciado
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.1799 Choluteca, Honduras
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1845 Granada, Nicaragua
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Hlava štátu El Salvador /1.2.1836-6.1.1838/
Hlava štátu Honduras /30.6.1828-4.12.1829/
Dočasný a posledný prezident Federálnej republiky Stredná Amerika /1.2.1838-31.3.1840/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.casapres.gob.sv
www.honduraseducacional.com
URL : https://www.valka.cz/Vigil-Diego-t86560#320592Verze : 0
MOD
Diego Vigil y Cocana


*1799 Choluteca, Honduras
+10.1.1845 Granada, Nicaragua


Hlava štátu El Salvador /1.2.1836-6.1.1838/


Hlava štátu Honduras /30.6.1828-4.12.1829/


Dočasný prezident federálnej republiky Stredná Amerika /1.2.1838-31.3.1840/Vyštudoval jurisprudenciu na univerzite v meste León v Nikaragua. V roku 1824 je poslancom v legislatívnom zhromaždení Hondurasu.


Následne roku 1826 sa stáva starostom mesta a guvernérom Tegucigalpa a tento úrad zastáva do roku 1827.


30.6.1828 je menovaný Hlavou štátu Honduras, na základe uznesenia legislatívneho zhromaždenia Hondurasu.


Počas svojho pôsobenia v tomto úrade, parlament, legislatívne zhromaždenie krajiny, prijalo dekrét o rozšírení náboženských slobôd vśetkých náboženských obcí v krajine. Úrad hlavy štátu Honduras zastával do 4.12.1829.


1.2.1836 bol ustanovený do funkcie Hlavy štátu El Salvador a do tejto ho ustanovil gen. F. Morazán, ktorého bol príbuzným.


Počas jeho mandátu v krajine vypukla epidémia cholery, ktorá vyvolala veľké obavy u obyvateľstva. V marci 1836 sa rozhodol vypovedať z územia krajiny gen. Nicolása Espinozu a ktorému aj odobral titul zaslúźilý o vlasť.


V dôsledku epidémie cholery sa zastavili platy pre vládu, okrem verejných zamestanancov a vśetky tieto mzdy slúžili na boj proti epidémii. V januári 1837 je epidémia rozšírená vo vštekých oblastiach krajiny.


8.3.1837 legislatívne zhromaždenie príjma rozpočet na rok a schvaľuje prívod a zásobovanie vodou mesta San Miguel z Moncagua.


Z dôvodou epidémie vláda zriaďuje sanitárne komisie, ktoré sídlia v hlavných mestách každého z departmánov krajiny. 23.5.1837 vypukly nepokoje v Zacatecoluca a v Cojutepeque pričom tieto majú za následok zabíjanie a rabovanie.


Toho isého dňa poveruje vládnym úradom Timotea Menéndeza, pričom do úradu sa znovu vracia 7.6.1837.
V ten istý mesiac nastáva v meste Santa Anna ďalšie povstanie, ale je potlačené, pričom vláda vydáva dekrét o amnestii vśetkých kto sa k tomuto hnutiu pripojil.


6.1.1838 odovzdáva úrad hlavy štátu El Salvador nástupcovi Timoteovi Menéndezovi.


Potom, ako hordy pod velením Rafaela Carreru zavraždlili federálneho viceprezidenta Gregorioa Salazara v Guatemale, stáva sa Vigil provizionárnym prezidentom federálnej republiky v roku 1838.


Roku 1838 Nikaragua, Honduras a Kostarika sa oddelili od federácie ako aj Guatemala 17.4.1839, to zanmenalo, že El Salvador bol jediným štátom a tak 31.3.1840 sa oficiálne rozpúšťa federácia a Vigil ako dočasný prezident končí.


8.4.1840 Diego Vigil a Francisco Morazán odchádzajú spoločne smerom do Panamy a Kostariky.


Po smrti Morazána v San José, Kostarika odchádza Vigil do Granadz v Nikaragui, kde žije až do svojej smrti v roku 1845.


zdroj:
www.casapres.gob.sv
www.honduraseducacional.com

URL : https://www.valka.cz/Vigil-Diego-t86560#320591Verze : 0
MOD