Main Menu
User Menu

Zábřeh

okr. Šumperk

     
Název:
Name:
Zábřeh
Originální název:
Original Name:
Zábřeh
Další názvy:
Other Names:
Zábřeh na Moravě, německy Hohenstadt
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Šumperk
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°52'47.33"N 16°52'48.53"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1254
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Zábřeh
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Barbory
Kašna
Morový sloup
Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Bartoloměje
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Bedřich Badal
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-22.10.1938
7. divise
7th Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 7. divise
Artillery Command of the 7th Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 7. divise
Signal Command of the 7th Division
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 7. divise
Engineer Command of the 7th Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 57
57th Artillery Division
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/257 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 257th Artillery Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/257 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 257th Artillery Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/257 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 257th Artillery Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecký oddíl 257
257th Artillery Division
01.10.1945-15.12.1950
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 257
Replacement Battery of the 257th Artillery Battalion
DD.MM.1952-01.10.1957
94. raketometný oddíl
94th Rocket-Launcher Division
01.10.1956-01.10.1958
16. rota obnovy železničního traťového spojení
16th Restoration of the Railway Track Links Company
01.10.1958-01.09.1962
16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků
16th Railway Communication and Security Equipment Battalion
01.09.1962-01.11.1987
16. železniční sdělovací prapor
16th Railway Communication Battalion
01.11.1987-31.10.1992
35. železniční mostní prapor
35th Railway Bridge Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.zabreh.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1b%C5%99eh
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#388826Verze : 0
Husův sbor (dříve evangelický kostel)
Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#603768Verze : 1
Kostel sv. Bartoloměje


Barokní jednolodní chrám s hranolovou věží z let 1751 - 1757, který nahradil původní gotický kostel, který sloužil až do roku 1750 a byl odstraněn po roce 1751. Vystaven na základě plánů architekta Domenica Martinelliho až po jeho smrti.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628866Verze : 0
Kostel sv. Barbory


Gotický jednolodní kostel obdélného půdorysu s polygonálním presbytářem a masivní přistavenou hranolovou věží před západním průčelím, který byl barokně upraven v letech 1772-1774. Poprvé připomínán je až ve 2. polovině 15. století. U kostela se pohřívalo až do roku 1911. Nyní je na místě hřbitova park.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628869Verze : 0
Stará radnice

Budova historické radnice se nachází na severozápadním nároží náměstí. Stavba je značně modernizovaná, na první pohled historicky hodnotná je jen věž a zadní trakt budovy. Původně panský dům z dvorem připomínaný k roku 1455, kdy byl prodán pro výstavbu radnice. Ta byla nejdřív po požáru roku 1546 přestavěna renesančně, roku 1734 po dalším požáru barokně a nakonec v letech 1794 a 1817 klasicistně. Svou úlohu plnila až do roku 1991, od té doby funguje jako sídlo Galerie Tunkův dvorec.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4707

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628871Verze : 1
Masarykovo náměstí


Na náměstí se nachází zábřežský hrad a zámek, nyní využívaný jako městský úřad, budova staré radnice, renesanční dům čp. 12, kašna a mariánský (morový) sloup. V parčíku při náměstí je pak situován kostel sv. Bartoloměje.
Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628872Verze : 0
Dům Pod podloubím čp. 12


Jeden z nejzachovalejších a nestarších domů v Zábřehu. Původně gotická stavba prodělala v průběhu 16. století řadu renesančních přestaveb. Současnou podobu získal dům po požáru roku 1793. Nyní zde sídlí muzeum.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4663

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628899Verze : 0
Pivovar


Původní měšťanský pivovar je poprvé připomínán k roku 1417, avšak stávající areál je nepochybně mladší. Provoz pivovaru byl ukončen roku 1905, s tím že definitivní ukončení bylo o dva roky později a následně došlo k adaptaci na sladovnu. V současnosti se zde nachází dřevozpracující průmysl a hospoda.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9048

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628900Verze : 0
Mariánský (morový) sloup


Mariánský sloup z maletínského pískovce dal postavit roku 1713 zábřežský sládek Karel Josef Počta na památku morové epidemie, která v té době mocně řádila v kraji. Sloup se sochou Immaculaty, které zvěstuje anděl je situovaný na odstupňovaném soklu, ten je ohraničen tzv. zahrádkou (kamenným ohrazením) na jehož čtyřech rozích jsou umístěny sochy sv. Rocha, Šebestiána, Jana Nepomuckého a Floriána.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
https://pamatkovykatalog.cz/morovy-sloup-538638
iispp.npu.cz

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628902Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha z roku 1734, byla na stávající místo u kostela přemístěna roku 1925.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628905Verze : 0
Socha sv. Trojice


Socha z roku 1807 se nachází poblíž kostela sv. Bartoloměje.
Zábřeh - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628906Verze : 0
Historická vyobrazení
Zábřeh - Zdroj:
Vyobrazení Zábřehu k roku 1845.
Zdroj:
FÖRSTER, Ludwig. Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag. Wien: Verlag von L. Försters artist. Anstalt, 1845. via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beschreibende_Darstellung_08_Hohenstadt.jpg

Zdroj: Vyobrazení Zábřehu k roku 1845. Zdroj: FÖRSTER, Ludwig. Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag. Wien: Verlag von L. Försters artist. Anstalt, 1845. via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beschreibende_Darstellung_08_Hohenstadt.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Zabreh-t86520#628907Verze : 0