Main Menu
User Menu

Železniční policie SR [1993-2010]

Railway Police / Železničná polícia SR

     
Název:
Name:
Generálne ředitelství Železniční policie
Originální název:
Original Name:
Generálne riaditeľstvo železničnej polície
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2010
Nástupce:
Successor:
odbor železničnej polície prezídia Policajného zboru
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1993-DD.MM.1995 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
DD.MM.1995-31.03.2009 Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky
01.04.2009-31.12.2010 Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bratislava, Šancová 1
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.minv.sk/?zeleznicna-policia-1
http://zachranari.sk/Default.aspx?CatID=233
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-policie-SR-1993-2010-t86365#535287Verze : 0
MOD
Železničná polícia Slovenskej republiky


Vznikla v roku 1993 na základe zákona NRSR č. 61/1993 Z.z., pretransformovaním časti Federálnej železničnej polície pôsobiacej v obvode železničných dráh na území SR (viac o histórii ochrany železníc v téme Ochrana železniční dopravy).


Železničná polícia bola v podriadenosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pričom priame riadenie zabezpečovalo generálne riaditeľstvo Železničnej polície. Okolo roku 2001 bol v NR SR prerokovaný zákon o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom SR ( (a následným zrušením Generálneho riaditeľstva ŽP), ale nakoniec nebol poslancami schválený.


Potrebný zákon bol schválený 10.02.2009 pozmeňujúcim návrhom za Smer-SD Jána Richtera do novely zákona o Železničnej polícii a následne od 01.04.2009 prechádza ŽP do podriadenosti ministestva vnútra SR.


Pri plnení úloh sa riadi zákonom č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov. Jej organizačné členenie nekopíruje územno-správne členenie SR, ale organizačné členenie železníc. Je to samostatný ozbrojený zbor, plniaci úlohy v špecifickom prostredí železničnej dopravy.


Štátnu službu príslušníkov Železničnej polície upravuje zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Sociálne zabezpečenie príslušníkov Železničnej polície je v zmysle zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zloženie Železničnej polície:
- Poriadková služba
- Operatívna služba
- Služba ochrany objektov
- Kynologická služba
- Mýtna polícia


Zdroj: http://www.minv.sk/?zeleznicna-policia-1
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-policie-SR-1993-2010-t86365#320004Verze : 0
MOD
Dňom 01.04.2010 bola Mýtna polícia vyňatá zo štruktúr Železničnej polície a následne začlenená do štruktúr Policajného zboru (pôsobí v rámci Dopravnej polície). Uvedená zmena bola realizovaná na základe zákona č. 60/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákonom č. 547/2010 Z. z. bola Železničná polícia dňom 01.01.2011 začlenená do Policajného zboru.


Zdroj: http://www.minv.sk/?historia-1
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-policie-SR-1993-2010-t86365#505932Verze : 1
MOD
Diskuse
Pri hľadaní informácií o ŽP a jej prechode z ministerstva dopravy k ministerstvu vnútra som narazil na jednu docela zaujímavú vec - v roku 2001, keď sa vtedajšia vláda súčasnej opozície snažila presunúť prvýkrát ŽP do podriadenosti ministerstva vnútra, tak vtedajšia opozícia (a dnešná vláda) bola tvrdo proti tomuto kroku. Jedným z dôvodov bola centralizácia vedenia viacerých ozbrojených zborov pod jedno riadenie a osud železničnej polície v ČR. Takmer rovnaké dôvody na rokovaní použili poslanci súčasnej opozície (vtedajšej vlády), aby kritizovali rozhodnutie terajšej vlády (vtedajšej opozície) - de facto súčasná vláda spravila to čo v minulosti nechcela a zablokovala, ale tí čo zĺúčenie pripravovali a začiatkom roka 2001 za zlúčenie bojovali sú teraz proti nemu....


www.topky.sk
www.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-policie-SR-1993-2010-t86365#321653Verze : 0
MOD