Main Menu
User Menu

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky [1995-2010]

Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of SR / Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1995
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
Datum zániku:
Disbanded:
30.10.2010
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1995-30.10.2010 Vláda Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1995-30.10.2010 Bratislava, Námestie slobody 6
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.1995-15.04.1997 Rezeš, Alexander ( )
16.04.1997-30.10.1998 Jasovský, Ján ( )
30.10.1998-11.08.1999 Palacka, Gabriel ( )
11.08.1999-22.06.2002 Macejko, Jozef ( )
22.06.2002-15.10.2002 Mikloš, Ivan ( )
16.10.2002-04.07.2006 Prokopovič, Pavol ( )
04.07.2006-08.07.2010 Vážny, Ľubomír ( )
09.07.2010-30.10.2010 Figeľ, Ján ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1995-01.07.2002 Velitelstvi železničního vojska
DD.MM.1995-31.03.2009 Generálne ředitelství Železniční policie

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-dopravy-post-a-telekomunikaci-Slovenske-republiky-1995-2010-t86362#535285Verze : 1
MOD
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR


Je ústredný orgán štátnej správy, plniaci úlohy v oblasti dopravy, poštových služieb a telekomunikácií.


V pôsobnosti ministerstva je aj:
Železničné vojsko (v rokoch 1993-2002)
Železničná polícia (od roku 1993-31.03.2009)
Zbor ozbrojenej ochrany letísk [1993-XXXX]
Útvar ochrany letísk [XXXX-souč.]


Zdroj: archív autora
www.specialunits.sk
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-dopravy-post-a-telekomunikaci-Slovenske-republiky-1995-2010-t86362#319989Verze : 0
MOD