Main Menu
User Menu

Vojenský řád Maximiliana Josefa

Militär Max-Joseph-Orden

     
Název:
Name:
Vojenský řád Maximiliana Josefa
Název v originále:
Original Name:
Militär Max-Joseph-Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1806
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.NN.RRRR
Struktura:
Structure:
- velkokříž
- komtur
- rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#319915Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Maximiliana Josefa velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Militär Max-Joseph-Orden Grosskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1806
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.NN.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#434414Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Maximiliana Josefa komandér
Název v originále:
Original Name:
Militär Max-Joseph-Orden Kommandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1806
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.NN.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#434415Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Maximiliana Josefa rytíř
Název v originále:
Original Name:
Militär Max-Joseph-Orden Ritter
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1806
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.NN.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#434416Verze : 0
MOD
O slavném řádu Maxe Josefa je napsáno hodně odborných prací neb řád si tuto pozornost zaslouží. Vzácné řády německých států jako je např. pruský Pour lé Merite, saský řád Sv. Jindřicha a další jsou snad více známe nebo populárnější, ale tento tak typický vojenský řád si zaslouží alespoň několik obrázků a či informací k doplnění tabulky Dr. Fidlera.
Vojenský řád Maxe Josefa založil 1. ledna roku 1806 již bavorský král Maxmilián Josef I. jako výlučný, vojensko záslužný řád. Řádová dekorace má tedy svůj zrod v době slávy Bavorska ve válečné vřavě napoleonských válek. Tento klasický vojenský řád však má svůj vzor ve starším Rakouském Vojenském řádu MARIE TEREZIE (1757). Ani tento řád nepoužívá meče případně další atributy ke zdůraznění svého výjimečného postavení. Jednoduchost a elegance, kterou má řád Marie Terezie, nebo ruský řád Svatého Jiří platí i v případě tohoto skvostného a jedinečného vysokého vojenského vyznamenání, které mohl důstojník obdržet za mimořádnou statečnost a vojenské zásluhy.
Řádový klenot se člení na:
Velkokříž (Groskreuz)
nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou. Velkokříž má rozměr 100 x 58 mm. Velikost kovové řádové hvězdy se uvádí 90 mm. První typy řádové hvězdy jsou vyšívané dracounovou nití a velké až 150 mm. Velkostuha o šíři 105 mm. V případě, že byl velkokříž nošený jako náhrdelní dekorace byl kříž poněkud menší o rozměru 70 x 45 mm.
Komander (Komandeurkreuz),
který byl nošený jako dekorace náhrdelní, bez řádové hvězdy. Velikost klenotu se uvádí 55 x 38 mm.
Rytířský kříž (Ritterkreuz),
řádový klenot byl nošen na splývavé stuze v knoflíkové dírce vojenského stejnokroje. Velikost řádového kříže 50 x 28 mm.
Řádové heslo: VIRTUTE PRO PATRIA (Zásluze o vlast, či Zásluha o vlast)
I v tomto případě se řád člení podle vzoru rakouského Vojenského řádu Marie Terezie. Také tento řád byl spojen se šlechtickým titulem, který však na rozdíl o MMTO nebyl dědičný.
Řádové klenoty jsou až do roku 1916 vyrobeny ze zlata, po roce 1916 z obecného kovu a silně zlaceny.
Literatura:
František Lobkovicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání.
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden.
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen.
Vojenský řád Maximiliana Josefa - Princ s řádem Maxe  Josefa

Princ s řádem Maxe Josefa
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#371811Verze : 1
Řád Maxe Josefa
Statistika:
Počty udělených řádů v období 1806-1815
Velkokříž: 7
Komander: 13
Rytíř: 93
Čestný rytíř: 13
Počty udělení cizincům 1806-1815
Velkokříž: 28
Komander: 49
Rytíř: 278
Počty udělených řádů v období 1816-1876
Velkokříž: 1
Komander: 2
Rytíř: 56
Počty udělení cizincům 1816-1876
Velkokříž: 10
Komander: 7
Rytíř: 38
Počet udělených řádů ve Velké válce 1914-1918
Velkokříž: 5
Komander: 14
Rytíř: 281
Počty udělení řádů cizincům 1914-1918
Velkokříž: 20
Komander: 8
Rytíř: 7
Tyto počty jsou převzaty z Bavorského vojenského (válečného) archivu.
Bavorskému řádu Maxe Josefa je věnována pozornost na německých internetových stránkách. Pro zájemce je zde seznam nositelů tohoto slavného řádů mnohdy doplněné fotografiemi.
Za pozornost jistě stojí i přehled řádů udělených cizincům. V období napoleonských válek jsou to i francouzští důstojníci, později důstojníci Trojspolku. Získání řádu v případě cizinců nezakládalo nárok na šlechtický titul s řádem spojený, ale jsou známe případy, že pokud důstojník nebyl šlechtic a požádal o výjimku i on si mohl ke jménu připojit přídomek "Ritter von …".
Literatura je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#371812Verze : 1
Název
Name
Vojenský řád Maximiliana Josefa velkokříž
Military Order of Maximilian Joseph Grand Cross
Militär Max-Joseph-Orden Grosskreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.4..1915 von Mackensen, Anton Ludwig August
25.06.1813 Oudinot, Nicolas Charles
15.02.1814 Volkonskij, Pjotr Michajlovič
DD.MM.1814 Radecký z Radče, Josef Václav
07.11.1870 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
06.06.1916 Scheer, Reinhard
DD.MM.RRRR -, František Josef I.
DD.MM.RRRR Alvensleben, Gustav von
DD.MM.RRRR Davydov, Denis Vasiljevič
DD.MM.RRRR Ferdinand I., -
DD.MM.RRRR Haynau, Julius von
DD.MM.RRRR Wellesley, Arthur
Celkem : 12
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#626599Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Maximiliana Josefa rytíř
Military Order of Maximilian Joseph Knight
Militär Max-Joseph-Orden Ritter
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.04.1808 Gumppenberg, Anton von
03.10.1815 Somerset, FitzRoy
14.11.1870 Sandrart, Karl Gustav von
11.10.1914 Weddigen, Otto Eduard
02.05.1915 von Leeb, Wilhelm Josef Franz
25.02.1916 von Tutschek, Adolf
23.06.1916 von Epp, Franz Xaver
05.07.1916 von Thoma, Wilhelm Josef
06.09.1916 Mulzer, Max
11.05.1917 Gontermann, Heinrich
18.08.1917 Dostler, Eduard von
30.10.1917 von Radlmaier, Ludwig
28.03.1918 Nerger, Karl August
07.07.1918 Schleich, Eduard von
23.10.1918 von Greim, Robert
07.11.1918 Müller, Max
20.05.1919 von Adam, Hans
DD.MM.1919 Röth, Fridrich
DD.MM.RRRR Campbell, Colin
DD.MM.RRRR Dohna-Schlodien, Nikolaus
DD.MM.RRRR Kreß von Kressenstein, Friedrich
DD.MM.RRRR - Lyon, James Frederick
DD.MM.RRRR Turenne, Henri-Amédée-Mercure de
DD.MM.RRRR Óba, Džiró
Celkem : 24
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Maximiliana-Josefa-t86344#626601Verze : 0
MOD