Main Menu
User Menu

CZK - RTL22 (letecká rádiostanica)

Používala sa aj v civilných lietadlách s iným frekvenčným krokom (25 kHz).


Rozsah: 100 - 150 MHz
Modulácia: AM
Citlivosť: 5 uV
Výkon: min 4 W
Napájanie: 28V jednosmerných


Zdroj vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL22-letecka-radiostanica-t86227#319300Verze : 0
MOD
Diskuse
Upozorňuji na chyby ve výše uvedeném popisu radiostanice RTL22. Radiostanice RTL 22 vznikala někdy koncem 50 a začátkem 60let ve spolupráci Tesly Kolín (TE-KO) a výzkumného ústavu AS Popova Praha (VÚST).Byla první tuzemskou radiostanicí vyráběnou v TE-KO, před ní se vyráběla licenční RSIU-3M. V letech asi 63-65 vznikla z radiostanice RTL 22 radiostanice RTL11 a to tak, že opět ve spolupráci s VÚSTem byla vyvinuta frekvenční ústředna (bok C) a nová ovládací skříňka s mechanickou pamětí. Odpadla tak nutnost používání výměnných krystalů. A teď k chybám – správné parametry jsou uvedeny níže, stanice nikdy nemohla mít odstup kanálů 25 KHz. Není pravda, že stanice RTL 22 je modernější verze stanice RTL 11, je to naopak.Na obrázku rtl22.jpg není RTL 22, ale neúplná souprava RTL 11.Ten blok nahoře je právě ten zmiňovaný blok C.
Zatím se mi nepodařilo sehnat slušnou fotku soupravy, tak zatím vystavuji alespoň fotku ovládací skříňky. To je podstatný díl, kterým se liší od radiostanice RTL11, ostatní bloky jsou shodné, viz příspěvek k RTL11.
Stručný popis.


RTL 22 je letecká radiostanice pro frekvenční pásmo 100 až 150 MHz. V tomto pásmu by bylo možné využít až 1000 kanálů s odstupem 50kHz, ale pouze 35 z 1000 jich bylo možné použít v letounu. Kmitočty kanálů byly určeny výměnými krystaly v karuselu ovládací skříňky, kde byl i hlavní oscilátor.Současně s přepínáním krystalů se přestavitelnými kolíčky ovládaly kontakty, těmi se přepínaly odbočky na vinutém odporu. Odpor byl součástí můstku ladícího servosystému, a jeho výkonný prvek-servomotor s převodovkou nastavil ladící jednotky přijímače a vysílače do požadované polohy.Tím byla stanice naladěna. Kanálovou rozteč 50kHz stanice v době vzniku těžko splńovala, bylo těžké dosáhnout stabilitty kmitočtu hlavního oscilátoru v rozmezí 110 stupňů pracovních teplot, selektivita bez použití filtrů soustředěné selektivity nebo krystalových filtrů nebyla dostatečná. Proto se stanice osazovala krystaly s kmitočty zaručujícími kanálovou rozteč 83.333kHz používanou ve voj. letectvu. Pracovala v provozu „obousměrný simplex na téže frekvenci“. Citlivost přijímače byla min. 3,5 uV, vysílač měl min výkon 5W. Stanice měla hlavní a záložní palubní telefon pro dva piloty a umožňovala pilotům příjem, vysílání, poslech radiokompasu, vzájemnou komunikaci palubním telefonem a záložním palubním telefonem,regulaci hlasitosti, pouze ale jen jeden mohl volit frekvenci, zapínat nebo vypínat umlčovač a zapínat záložní palubní telefon.Při provozu telefonu byl na pozadí příposlech přijímače. Záložní palubní telefon měl nezávislé napájení, po zapnutí měl přednost před vším. Do telefonů byly zavedeny signály nebezpečné výšky, nebezpečného zrychlení a signál z MARKERU. Napájela se z palubní sítě letounu 27V +10% -10%. Rozsah pracovních teplot je od –60 do +50 stupňů.V tomto rozmezí teplot byly garantovány všechny parametry stanice.Souprava RTL22:


Blok A : obsahuje přijímač a vysílač (shodný s blokem A RTL 11)


Blok B : napájecí zdroje, nf obvody (shodný s blokem B RTL 11)


Blok Ov : obsahuje hlavní oscilátor, ovládací prvky, plně osazený karusel max. 35 krystalů.


Blok ZM : palubní telefony a nf obvody (shodný s blokem ZM RTL 11)


Blok U : účastnická skříňka a ovládací prvky druhého pilota.


Anténa + anténní kabeláž. (shodná s anténou RTL 11)


Běžné náhradní díly


Sady krystalů


Kabely
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL22-letecka-radiostanica-t86227#503685Verze : 0