Main Menu
User Menu

Knotek, Václav

Narozen 27.5.1910 Prostějov
Zemřel 16.6.1948 Praha1916 - 1921 Vychodil obecnou školu v Prostějově


1921 - 1925 následovalo Reálné gymnázium Prostějov


1925 - 1929 Učitelský ústav Olomouc


1931 základní vojenská služba, zařazen jako radiotelegrafista


1932 prodělal školu pro důstojníky v záloze v Turnově


1933 podporučík v záloze, po propuštění z armády vykonával učitelskou profesi na moravských školách


1934 přeložen na Měšťanskou školu ve Studenci u Jilemnice, učil matematiku, výtvarnou výchovu a francouzštinu


1938 účastnil se aktivně mobilizace


1940 začátkem roku byl varován že mu hrozí zatčení gestapem a rozhodl se pro odchod z vlasti


28.2.1940 opustil Studenec a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Turecko a Sýrii emigroval do Francie


2.6.1940 presentován do čs. vojska ve Francii, zařezen k 1. pěšímu pluku, se kterým se účastnil ústupových bojů


12.7.1940 přeplul do Anglie, byl zařazen k 1.p.praporu


1941 přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v protektorátu


V říjnu 1941 byl přemístěn k 2.odboru MNO, zde pracoval ve zpravodajském odboru exilového ministerstva národní obrany, později jako vedoucí šifrového oddělení. Významně se podílel na přípravě operace výsadkářské skupiny ANTIMONY. Byl autorem kodovacích názvů operací.


1944 zařazen do skupiny CHROMIUM


V září 1944 absolvoval kurz přijímacích skupin, Eureka, S- phone, na STS - 40


V říjnu 1944 pak výsadkový výcvik na STS - 51


V lednu 1945 následoval přesun na základnu Bari v Itálii


V únoru 1945 se připravuje na další akci


Až počátkem dubna 1945 odletěl se skupinou k vysazení. Pro nepříznivé počasí nebyl výsadek uskutečněn


Duben 1945: přesun na letiště Rosignano u Pisy


4.5.1945 uskutečněn další neúspěšný pokus o vysazení


15.5.1945 návrat letadlem da Anglie


V červnu 1945 se vrátil zpět do vlasti


V létě 1945 se stal přednostou šifrového oddělení ministerstva vnitra


V říjnu 1946 odvolán z ministerstva kvůli členství v národně socialistické straně a protikomunistickým postojům


V lednu 1947 je na MNO v repatriačním oddělení


26.2.1948 těsně před zatčením se mu podařilo uprchnout zpět do Londýna, kam za ním později přijela i rodina. Zde se zapojil do protikomunistického odboje


V červnu 1948 byl vyslán do ČSR jako agent, aby zorganizoval odbojové hnutí a připravil radiové spojení s Londýnem, pokoušel se kontaktovat bývalé západní vojáky


16.6.1948 byl zatčen STB po zradě bývalého radisty Karla Svobody, ve vězení se mu podařilo rozkousnout ampuli kyanidu a umírá

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Knotek
http://www.lib.cas.cz/parasut/knotek.htm
URL : https://www.valka.cz/Knotek-Vaclav-t86203#319157Verze : 0