Main Menu
User Menu
Reklama

9. lehký pěší pluk "Soria" [1996-2016]

9th Light Infantry Regiment "Soria"

Regimiento de Infantéria Ligera "Soria" nº 9 (RIL 9)

     
Název:
Name:
9. lehký pěší pluk "Soria"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantéria Ligera "Soria" nº 9 (RIL 9)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1996
Předchůdce:
Predecessor:
9. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2016
Nástupce:
Successor:
9. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1996-01.01.2008 Vojenské velitelství Las Palmas
01.01.2008-01.01.2016 16. lehká pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.02.1996-01.01.2016 Puerto del Rosario, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1996-01.01.2016 Jednotka skladů a služeb 9. lehkýho pěšího pluku "Soria"
01.02.1996-10.12.2003 Lehký pěší prapor IV/9 "Lanzarote"
01.02.1996-01.01.2016 Velitelství 9. lehkýho pěšího pluku "Soria"
01.07.1996-05.07.2005 Lehký pěší prapor III/9 "Fuerteventura"
05.07.2005-01.01.2016 Lehký pěší prapor I/9 "Fuerteventura"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.02.1996-01.01.2017 El Sangriento
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1856
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/9-lehky-pesi-pluk-Soria-1996-2016-t86093#613090Verze : 5
MOD


Je jednou z najstarších jednotiek Španielskej armády, ako aj jednou z najstarších jednotiek Európy, má 500 rokov.

História

Jej počiatky sa môžu datovať do roku 1509, keď po smrti kráľovnej Isabely la Católica, jej manžel kráľ Fernando V, posiela do Talianska 5.000 mužov, aby bránili Neapolské štáty a pomohli pápežovi proti Francúzom. Je sformovaná jednotka ktorá dostáva pomenovanie podla svojho velitela ktorým je Pedro de Zamudio - Zamudiův pluk (Tercio de Zamudio). Táto jednotka je podriadená veleniu vicekráľa Ramóna de Cardona.

V roku 1513 tieto jednotky, sa podieľajú na obrane Neapolu a dostávajú pomenovanie Neapolský pluk (Tercio de Nápoles) a sú reorganizované roku 1537, pričom tento rok môžeme považovať za definitívny rok vytvorenia tejto jednotky, ktorá sa skladala z 3.000 mužov, pričom boli rozdelení do 3 corolenías (praporov?), každá po 4 rotách.Pluk sa s týmto označením zúčastňuje viacerých bojov a na kampaniach v Taliansku, Rakúsko-Maďarsku, Nemecku, Flámsku, až kým roku 1590 neni jednotka rozpustená. Dôvodom rozpustenia sú nezhody ohladne následníctva v pluku medzi Sancho de Leiva a jeho následníkom D. Alonso de Idiáquez Gaspar. Toto prinúti Alejandro Farnesia rozhodnúť o rozpustení pluku.

Počas Talianskej vojny obsadzuje nedobitnú Bastia a v rokoch 1544-1547 bojuje v Maďarských zemiach na žiadosť krála, ktorý požiadal aby mu prišlo vojsko na pomoc proti Turkom. V roku 1558 sa naloďuje aby sa pdieľal asi na največšej súdobej vyloďovacej operácie, kedy Španielsko vyslalo nepremožitelné námorníctvo vykonať inváziu do Anglie. Avšak vďaka nepriazni počasia, nezhodám a amaterizmu vo velení akcia stroskotala.

V rokoch 1557-1576 bojuje vo Flámsku. Tu sa podieľa na slávnej bitve San Quintin, Gravelinas, Groninga a Gremmingen, podieľa sa na okupácii Mons, Malinas a obliehaní Haarlem, bitvách Moock, Worcom a obsadení Antwerp.

1591 je jednotka reorganizovaná v Neapole s dodatočne vytvorených rot Savojského pluku a dostáva označenie ako Departmentální pluk Bramante (Tercio Departamental de Brabante). Pričom preberá históriu a tradície Neapolského pluku a novým veliteľom sa stáva Maestre de Campo don. Luis de Velasco. Jednotka je organizovaná do 27 rot o počte 194 dôstojníkov, 1,334 vojakov.Služba vo Flámsku
Pluk sa v roku 1592 účastní bitvy Aumale oblihaní Neuchatel a Caudeberk, v nasledovnom roku oblieha Noyon, Huy a oslobodzuje Grol a v 1596 oblieha Calais, Ardres a Hulst.

V 1598 sa podiela na operáciách v Cleves účastniac sa obsadenia Orsoy a obliehania Rheinberg. V 1599 útočí na ostrov Bommel a nasledovného roku bojuje v bitve u Nieuwpoort a roku 1601 prichádza na pomoc Rheinbergu a oblieha Ostend.

V 1604 nakrátko opúšťa Španielske služby aby slúžil Holanďanom, avšak velmi krátko na to sa znovu vracia do radov Španielskych. V roku 1605 oblieha Oldenseel a Rheinberg, nasledovného roku obsadzuje Lochen, znovu útočí na Grol a Rheinberg. Vďaka bojovej odvahe a chrabrosti v bitvách začína byť pluk známy ako Tercio de la Sangre (krvavý pluk). V rokoch 1607 až 1614 sídli v Lierre.

V 1614 sa účastní invázie do Jülichu a tu oblieha Wesel. V 1620 sa pripája k armáde ktorá tiahne na Frankfurt a oblieha Trarbach, v 1622 vykonáva blokádu Berghu a v 1624 a 1625 obleha Bredu ktorú oslobodzuje až v 1634.

Po vypuknutí Francúzsko Španielskej vojny v 1635 sa pluk ihneď zapája do bojov, pričom v máji bojuje v bitve Les Avins, o mesiac na to oslobodzuje Louvain a oblieha Diest a je pri obsadení Chapelle, Chatelet a Corbie. Nasledovného roku oslobodzuje Bredu a obsadzuje Menlau a Charlemont. V 1638 oslobodzuje Saint-Omer a 1639 bráni Hesdin, 1640 sa pokúša oslobodiť Arras a 1641 bráni Aire, 1642 oblieha mestá Lens, Bassée, Aire, Landrecies and Armentières.V 1643 bojuje v bitve u Rocroi, 1644 bráni Saint-Omer, nasledovného roku znovu dobíja Mardick. V roku 1647 oblieha mestá Armentières a Lens a znovudobíja Landrecies a Dixmude. V 1648 oblieha Courtrai a bojuje v bitve u Lens, nasledovného roku oblieha Ypres a v 1650 obsadzuje Chapelle, Retel a Mouzon v 1652 obsadzuje Gravelines a oblieha Dunkerque. V 1654 oslobodzuje Stenay, 1856 obsadzuje Condé a v 1858 sa účastní bitvy v dunách blízko Calais.

Počas bojov Francúzsko Holandskej vojny v roku 1673 pluk je súčasťou síl ktoré sa neúspešne pokúsia dobiť Maastricht. V 1674 bojuje u Seneffe, 1677 neúspešne oblieha Charleroi a v 1678 bojuje u Saint-Denis (Mons).

Počas Deveťročnej vojny pluk v roku 1690 bojuje u Fleurus a následne uniká do Bruselu pred ťažkou palbou z diel a toto mesto bráni pred nepriatelom v roku 1691 a toho istého roku strieda posádku v Luxemburgu. V 1692 bráni Namur a nasledovného roku sa účastní bitvy u Landen a v 1695 oblieha a znovu obsadzuje Namur.

Svoje označenie si udržuje až do roku 1700 kedy je označovaný ako 3. departmentální pluk Bramante (Tercio Departamental de Bramante nº 3). Počas tohto obdobia vypukne Vojna o Španielske následníctvo a pluk sídli v Namure. Do bojov sa zápája v 1703 v bitve u Ekeren a Capell.

V 1705 dochádza k organickým reformám a pluk sa transformuje na 3. departmentální pluk Bramante (Regimiento Departamental de Bramante nº 3). Toho istého roku oblieha Huy a v 1706 sídly v Ghente keď toto mesto padne do rúk jednotiek vedených vojvodom Marlborough. 2. prapor bojuje u Ramillies a v roku 1707 sa vracia do Španielska kde je dislokovaný v Alicante aby bol zakrátko vyslaný do Afriky do Mazalquivir a vracia sa do Navarry v januári 1708. 1. prapor sa vracia z Flámska v 1710 a bojuje v bitvách u Balaguer, Almenara a Zaragoza pričom je skoro úplne zničený. V 1711 1. prapor bojuje v Aragóne a Katalánsku, pričom 2. prapor je poslaný do Extremadury. V 1712 2. prapor bojuje u Campomayor. V 1713 až 1714 pluk bojuje u Barcelony až do jej obsaenia a zostáva tu sídliť ako posádka.

Po konci vojny o nálsedníctvo v roku 1715 dochádza k reorganizácii armády a na základe tejto pluk mení označenie na 3. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Soria nº 3). Toho istého roku pohlcuje Utrerský pluk (Regimiento de Utrera). V júly sa pluk naloďuje smerom na Mallorcu, kde zostáva ako posádka.

Roku 1718 preberá označenie ako Pluk pechoty Soria No 8 ( Regimiento de Infantería Soria nº 8). Toho roku sa ihneď zapája do bojových akcií proti Francúzskym jednotkám v Katalánsku. V rokoch 1723 až 1729 vykonáva posádkovú službu v posádkych po Španielsku a v 1732 sa podiela na expedícii do Oránu.Po vypuknutí vojny o Polské následníctvo je pluk nasadený do bojov. V 1734 bojuje u Neapolu, podiela sa na bitve Bitonto a obliehaní Pescary. Nalsedovného roku je presunutý na Sicíliu a po páde Messiny a Sirakúz sa presúva do Lombardie a odtial ustupuje do Toskánska. V 1736 sa vracia do Španielska a je dislokovaný vo Valencii do 1740 kedy sa naloďuje na Mallorcu.

V roku 1741 mení označenie na Pluk pechoty Soria No 9 (Regimiento de Infantería Soria nº 9) a po Vypuknutí vojny o Rakúske následníctvo vyráža do Savojska kde zvádza boje so Sardinskou armádou u Apremont, Tour du Pont, Monte Albano, Villefranche, Bains de Vinais, Demont a Madonna dell'Olmo. V 1745 sa podiela na obliehaní Valencia del Po a Sant'Angelo Lodigiano, a bojuje u Lodi. V 1746 sa účastní všetkých operácii Španielskej armády v Itálii a 16.06.1746 bojuje u Piacenzy. Dva prapory pluku sú súčasťou skupiny ktorej velí gen. por. conde de Saive a útočí na pravé krídlo dobre opevneného nepriatela. Po bitve je súčasťou Španielsko Francúzskych síl ktoré prekračujú rieku Po a ustupujú až do Nice.
07.10.1746 1. prapor zaujíma pozície u Notre-Dame de Lagnet zatial čo druhý u La Turbie. 09.11.1746 sa pluk v Antibes naloďuje do Neapolu aby tu defiloval pred králom. S mierom počiatkom roku 1749 sa pluk naloďuje do Španielska kde sa vyloďuje v Cádize kde sa ujíma posádkovej služby. V 1757 je presunutý do Ceuty ktorá je ohrozovaná Marokáncmi a tu zostáva až do 31.01.1761 kedy sa vracia do Cádizu. V júny toho roku pluk čita na 9 rôt. Koncom októbra sa naloďuje na plavidlá Atlante (74) a Astuto (64) smerom na Mallorcu kde strieda v Palme Neapolskú pechotu a tu sídli až do 1764. V tomto roku sa presúva do Barcelony kde vykonáva posádkovú službu. V 1767 pluk defiluje pred králov v Madride.V roku 1769 sa vracia k znovu k svojmu pôvodnému označeniu 8. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Soria nº 8 ). V roku 1780 je vyslaný do Ameriky kde vojsko pod velením Bernardo de Gálveza bojuje proti Angličanom. Pluk dobíja Pensacolu a následne sa podiela na pacifikácii Peru kde zúri rebélia.
V rokoch 1793-1795 pluk bojuje vo východných Pyrenjoch kde preukazuje bojové majstrovstvo v bitve Masedu, obsadení Bellegrade (Perthus) a Thuir y v bitvách Trouillas a Bolu v prvom roku bojov. V roku 1794 sa zapája do bitvy San Lorenzo de la Muga a bráni Figueras. A v roku 1795 je súčasťou ofenzívnych síl pod velením gen. Urrutia.

Vojna za nezávislosť a následné liberálne reformy:
Po vypuknutí Vojny za nezávislosť sa pluk ihneď zapája do bojov v Katalánsku proti Francúszkemu invazorovi. Účastní sa akcií u Sant Boi, San Feliu de Llobregat, Banyoles, bitvy u Vic až kým hrdinsky bráni Tortosu a je 02.01.1811 zajatý. Avšak skoro všetkím mužom sa podarí za pár dní uniknúť a znovu sa zorganizovať aj s príslušníkmi zraneními a hospitalizovaními. 08.08.1811 sa pluk znovu dáva dohromady u Vic a dostáva nový názov ako 8. pěší pluk "Ausona" (Regimiento de Infantería Ausona nº 8). Plus počas nasledovných bojov pluk naďalej slúži v Katalánsku kde bojuje v mnohých bitvách pričom ako najznámejšie možno uviesť boje u Coll de Moncada, San Celoni, Altafulla, Mataró, Arenys de Munt.

Po ukončení vojny za nezávislosť roku 1815 je zmenené číselné označenie jednotky na No 11 a označuje sa ako 11. pěší pluk "Ausona" (Regimiento de Infantería Ausona nº 11), ktoré si udrží až do roku 1823. K pluku sa vracia plukovník Urriarte a vetčšina vojnovích zajatcov. Absorbuje 2. peší pluk Badajoz a Peší pluk Pontevedra. V 1818 pohlcuje 3. prapor Pluku Lorena. Pluk pôsobí v Katalánsku.

Roku 1823 na základe liberálnych reforiem je reorganizovaný na dva samostatné prapory a to 21. pěší prapor a 22. pěší prapor. V novembri 1824 sú prapory znovu zlúčené do pluku ktorý je označovaný ako 8. pěší pluk s dvoma prapormi a to Pěší prapor Real Borbón a Peší prapor Infante Francisco de Paula.

V roku 1826 je pluk reorganizovaný a je označený ako 8. pěší pluk "Extremadura" (Regimiento de Infantería Extremadura nº 8), ktoré označenie znovu mení roku 1828 na 8. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Soria nº 8) a znovu v roku 1834 číselné označenie z 8 na No 9.

Po vvypuknutí Prvej Karlistickej vojny sa pluk zapojí ihneď do bojov na Severnom fronte a vyznamenáva sa v akciách u Vallsu, Villarreal de Álava, Olazagutía, obliehanie Bilbaa, Mendigorría, bitva u hory Arlabán, bitva v ustí rieky Bilbao (Luchana), znovuobasdenie Irúnu, bitva Chiva, akcie u Alcolea, Ager, obliehanie Morella a Berga.

Počas bojov v Maroku sa účastní bitviev u Tetuánu a v údolí Wad Ras ako aj bojov v pohorí Bermeja.

V roku 1873 vypukne Druhá Karlistická vojna a pluk obsadzuje Valenciu, Játiva, Ambit, bojuje u Ares del Maestre, Albacete, Las Muñecas, Galdames, Bocairente, Villarrealu, Salvatierra, Treviňo, Peňacerrada a Elgueta. Operuje v Álave, obsadzuje Aoiz a Alcora. Nakoniec prvý prapor bojuje v poslednej zámorskej kampani na Kube.

V 1898 je presunutý do Seville kde sídli až do 1931. Medzitým však je ešte nasadený v Maroku kde sa podieľa na akciách v sektore Larache.

V roku 1931 na základe republikánskych reforime je pluk zlúčený s 34. plukom Granada (Regimiento Granada nº 34) je mu pridelené označenie 9. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 9).

Roku 1935 pluk mení svoj názov na 9. pěší pluk "Granada" (Regimiento de Infantería Granada nº 9 ) a počas občianskej vojny je zmenené jeho číselné označenie z 9 na No 6 roku 1936. V tom istom roku sa pluk pripája k Národnému hnutiu a bojuje v Andalúzii, Extremadure a sektore Peñarroya. Obsadzuje Sevillu, bojuje na severe Aragónu u Madridu a u Toleda.

Na konci občianskej vojny je zreorganizovaný na báze 3 praporov a je označovaný ako 6. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 6).

V roku 1944 preberá znovu označenie 9. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Soria nº 9 ). V tomto období je vyslaný do Maroka kde sa účastní v rokoch 1957-1958 operácii Netol, Gento, Diana a Siroco proti Marockím separatistom.

V roku 1959 prichádza ďalšia reorganizácia a pluky sa menia na zoskupenia a toto sa dotkne aj pluku Soria ktorý je na základe transformácie zmenený na 9. seskupení pěchoty "Soria" (Agrupación de Infantería Soria nº 9) avšak zakrátko na to 1963 sa vracia k pôvodnému označeiu ako 9. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Soria nº 9 ).

V roku 1965 je pluk známy pod označením 9. smíšený pěší pluk Soria (Regimiento de Infantería Mixto Soria nº 9) a je podriadený 22. motorizovanej brigáde.

02.10.1985 je znovu pluk pretransformovaný na mechanizovaný pluk a stáva sa
9. mechanizovaný pluk "Soria" (Regimiento de Infantería Mecanizada "Soria" nº9 (RIMZ 9)). 01.02.1996 kedy je pluk blízko rozpustenia v Seville, je zmenený na 9. lehký pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantéria Ligera "Soria" nº9 (RIL 9)) a je premiestnený na Kanárske ostrovy do Puerto del Rosario.

01.01.2017 je znovu pretransformovaný na 9. pěší pluk "Soria" (Regimiento de Infantéria "Soria" nº9 (RI 9)) a je podriadený viacúčelovej 16. brigáde "Canarias" (Brigada Orgánica Polivalente "Canarias" XVI (BOP XVI))

Plukovná zástava:
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (strieborná veža na červenom poli) korunovaný královskou zlatou korunou. V strede kríža sa nachádza erb Carlosa III lemovaný Rádom zlatého rúna.

Zástavy praporov: (ordonnance flags)
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (strieborná veža na červenom poli) korunovaný královskou zlatou korunou.Erb pluku:

Erb pluku je spojený s mestom ktorého názov nesie. Na červenom štíte sa nachádza tehlový zlatý most. Most má 5 oblúkov nad riekov. Most chráni zlatý hrad s troma vežami, pričom prostredná je vyžšia a na nej sa nachádza korunovaná hlava.
Vystupujúc z hradu je stuha s nápisom e "Soria pura cabeza
de Extremadura".
Nad štítom sa nachádza hrabětská koruna. Poza štít je situovaná tyč zakončená na oboch stranách zlatými šiškami a na oboch koncoch stuhy s národnými farbami. Poza štít sa nachádza veniec San Fernanda.Erb bol udelený jednotke králom Felipe V

Patrón pluku: Nuestra Señora del Rosario

činy zbraní jednotky:
• 1511-1525 vojna v Taliansku
• 1521-1559 vojna proti Francúzsku
• 1544-1547 kampaň v Maďarsku
• 1557-1648 vojna vo Flámsku
• 1648-1697 vojna proti Francúzsku
• 1703-1714 vojna o Španielske následníctvo
• 1717-1719 vojna proti štvoraliancii
• 1732 kampaň v Afrike
• 1733-1738 vojna o Poľské následníctvo
• 1742-1746 vojna o Rakúske následníctvo
• 1779-1781 vojna proti Anglii
• 1792-1795 vojna proti Francúzskej konvencii
• 1808-1814 vojna za nezávislosť
• 1822 konštitučná vojna
• 1833-1840 1 Karlistická vojna
• 1843-1849 politické boje a 2 Karlistická vojna
• 1860 vojna v Afrike
• 1872-1876 3 Karlistická vojna
• 1895-1897 vojna na Kube
• 1921-1925 vojna v Maroku
• 1936-1939 občianska vojna
• 1957-1958 kampaň v Ifni-Sahara
Taktiež sa podieľa na vojne za nezávislosť v Amerike, kde sa podieľa na pacifikácie rebélie Tupaca Amaru v Perú (1783-1787).

V poslednom čase príslušníci pluku sa podieľajú na kontingentoch Španielskej armády v rámci misií udržania mieru v Bosne a Hercegovine, Kosove a Afganistane.
Pluk sa skladá z:
• Velenia
• Jednotky podpory velenia
• Jednotky skladov a služieb
• Praporu ľahkej pechoty "FUERTEVENTURA" III/9 (BIL III/9)
• Praporu ľahkej pechoty "LANZAROTE" IV/9 (BIL. IV/9)

vybavenie:
Prapor ľahkej pechoty "FUERTEVENTURA" III/9 disponuje vozidlami Land Rover 109, Land Rover 88, NISSAN a CNLTT 7217, ďalej má vo výbave húfnice Ecia 81 mm model LL, pištole Llama de 9 mm Parabellum, CETME, L 5,56 mm a granátomet C-90, húfnice 120 mm., kanóny AA Oerlikon 20/120 mm, a zariadenia MILAN a TOWS.

Prapor ľahkej pechoty "LANZAROTE" IV/9 disponuje vozidlami Land Rover 109, Land Rover 88, NISSAN a CNLTT 7217. Taktiež disponuje húfnicami Ecia 81 mm. model LL, pištoľami Llama de 9 mm. Parabellum, CETME L 5,56 mm. a granátometmi C-90, húfnicami 120 mm kanónmi AA Oerlikon 20/120 mm., a zariadeniami Equipos MILAN a TOWS.

Pluk sídli na základni Puerto del Rosario" v Puerto del Rosario kde sídli jeho velenie a prapor BIL III/9 a na základni Marqués de Herrera v Arrecife BIL IV/9 a jednot[i]ka skladov služieb.

es.wikipedia.org
foroparalapazenelmediterraneo.es
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 70-72
www.ejercito.mde.es/organizacion/soria9

9. lehký pěší pluk Soria [1996-2016] - miesta činov zbraní pluku

miesta činov zbraní pluku
URL : https://www.valka.cz/9-lehky-pesi-pluk-Soria-1996-2016-t86093#318645Verze : 72
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov


1511-1525 vojna v Itáliidobite Bastie
1544-1547 vojna v Maďarskupodiela sa na pomoci Maďarsku pred Tureckou hrozbou
1557-1576 vojna v Flámskubitvy San Quintín, Gravelinas, Groninga a Gremmingen, okupácia Mons, Malinas a obliehanie Haarlem, bitvy Moock, Worcom a obsadenie Antwerp
1558 vojna s Anglickomsúčasť neporzaitelného námorníctva, inváznych síl
1592 vojna s Francioubitvy Aumales a Cheles
1600-1604 vojna vo Flámskubitva v dunách, útok na Ostende a pomoc Esclusa
1614-1620 vojna v Nemeckuobsadenie Aquisgrán, Düren a Wesel, okupácia Frankfurtu, Worms, hradu Molpekeligh a Boock
1622-1634 vojna vo Flámskuobsadenie Juliers, obliehanie Berh-op-zoom, obliehanie a kapitulácia Breda, pomoc Brede a bitva Nortlinga
1635-1693 vojna s Franciou bitva Thionville, okupácia Dieste a Stevenswert, obsadenie La Chapelle, Chatelet, Corbie, Amiens a hradov v Emmerick a Barlaimont, obsadenie Menlau, Terremonde, Artois a Charlemont. Obliehanie a obsadenie Lens, Aire, Landrecies, Armentiers. Bitva Rocroy, tu pluk dostáva svoju prezývku Krvavý al. Krvavé tercio ("El Sangriento") al. ("Tercio de la Sangre"). obsadenie Mardick, Lens, Landrecies a Dismunde. obliehanie Gravelinas a Dunkerque, obsadenie Rocroy, Arrás, bitva u Dunkerque, Seneffe, Fleurus. Bitva u Nerrwinden kde pluk odrazí 3 útoky najlepśieho Francúzskeho pluku.
1703-1706 vojna o následníctvo vo Flámskuútok na Eckerem, Capell a obrana Bruselu.
1710-1715 vojna o následníctvo v Španielsku Obrana Balaguer, útok na Campomaior a znovudobitie Menorcy
1732 vojna v Afrikeobsadenie a obrana Oránu
1734-1746 vojna v Talianskuobsadenie Neapolského hradu, bitva Bitonto, okupácia Messiny a Sicílie, obliehanie Apremontu, akcie u Monte Albano, Villafranca, Demont, bitva Madonna dell'Olmo a Piacenza
1779-1781 vojna s Anglickomblokáda Gibraltaru, expedícia do Pensacoly
1783-1787 Peruánske povstaniepacifikácia Peru po povstaní Tupac Amaru
1793-1794 Pyrenejská vojnaokupácia pevnosti Bellaguarda, Thuir, Villafranca, Collioure, Batalla dee Masdeu, Trouillas, San Lorenzo de la Muga a obrana Figueras
1808-1814 Vojna za nezávislosťpomoc Gerone, bitva u Vich, obrana Tortosy, tu pluk upadá do zajatia, avšak príslušníkom sa podarí uniknúť a reorganizuje sa pod menom Ausona a bojuje u Altafulla, Tolva, Graus a obsadenie Olot
1822 Konštitučná vojnaakcie v Katalánsku
1836-1840 prvá Karlistická vojnaakcie u Arlabán, Villarreal de Álava, obliehanie Bilbaa, bitva Luchana, Oriamendi, znovudobitie Irúnu, Fuenterrabía, Batalla de Chiva, akcie u Alcolea, Ager, obliehanie Morella,
bitva u Vich
1860 vojna v Afrikeboje v pohorí Sierra Bermeja, bitvy Tetuán a Wad Ras
1873-1876 druhá Karlistická vojnaobsadenie Valencie, Játiva, Ambit, Ares del Maestre. Boje u Albacete, Las Muñecas, Galdames, okupácia provincie Álava, Salvatierra, Aoiz y Alcora. Bitva Treviño, tu dostáva kríž San Feranada pplk. Villar. Bitvy Arlabán, Villaro a Elgueta
1895-1898 vojna na Kubeobrana Havany, akcie u Manacas, bitvy Dos Amigos a Paso Real.
1921-1923 vojna v Afrikeakcie v sektore Larache
1936-1939 občianska vojnaokupácia Sevilly, sektory Andalúzia a Extremadura a Peñarroya, boje u Madridu, sever Aragónu, Katalánsko a Toledo
1957-1958 vojna Ifnioperácie Netol, Gento, Diana a Siroco


Medzinárodné misie:


20.09.2004-31.01.2005BosnaC-S XXIII
13.11.2007-16.03.2008AfghanistanASPFOR XVIII
04.12.2007-06.06.2008AfghanistanOMLT 2
01.06.2009-17.11.2009AfghanistanASPFOR XXIII
april 2011-september 2011AfghanistanASPFOR XXVIII


es.wikipedia.org
foroparalapazenelmediterraneo.es
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 70-72
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/9-lehky-pesi-pluk-Soria-1996-2016-t86093#628254Verze : 9
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment1509-1513 Zamudiův plukZamudio`s RegimentTercio de Zamudio
1513-1590 Neapolský plukNaples RegimentTercio de Nápoles
1591-1700 Departmentální pluk BramanteBramante Departmental RegimentTercio Departamental de Bramante
1700-1705 3. departmentální pluk Bramante3rd Bramante Departmental RegimentTercio Departamental de Bramante nº 3
1705-1715 3. departmentální pluk Bramante3rd Bramante Departmental RegimentRegimiento Departamental de Bramante nº 3
1715-1718 3. pěší pluk "Soria"3rd Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 3
1718-1741 8. pěší pluk "Soria"8th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 8
1741-1769 9. pěší pluk "Soria"9th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 9
1769-1811 8. pěší pluk "Soria"8th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 8
1811-1815 8. pěší pluk "Ausona"8th Infantry Regiment "Ausona"Regimiento de Infantería Ausona nº 8
1815-182311. pěší pluk "Ausona"11th Infantry Regiment "Ausona"Regimiento de Infantería Ausona nº 11
1823-182421. pěší prapor
22. pěší prapor
21st Infantry Battalion
22nd Infantry Battalion
Batallón de Infantería nº 21
Batallón de Infantería nº 22
1824-18268. pěší pluk8th Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº 8
1826-18288. pěší pluk "Extremadura"8th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 8
1828-18348. pěší pluk "Soria"8th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 8
1834-19319. pěší pluk "Soria"9th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 9
1931-19359. pěší pluk 9th Infantry Regiment Regimiento de Infantería nº 9
1935-19369. pěší pluk "Granada"9th Infantry Regiment "Granada"Regimiento de Infantería Granada nº 9
1936-19396. pěší pluk "Granada"6th Infantry Regiment "Granada"Regimiento de Infantería Granada nº 6
1939-19446. pěší pluk 6th Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº 6
1944-19599. pěší pluk "Soria" 9th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 9
1959-19639. seskupení pěchoty "Soria"9th Infantry Group "Soria"Agrupación de Infantería Soria nº 9
1963-19659. pěší pluk "Soria" 9th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Soria nº 9
1965-19859. smíšený pěší pluk "Soria" 9th Mixed Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Mixto "Soria" nº9
1985-19969. mechanizovaný pluk "Soria" 9th Mechanized Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantería Mecanizada "Soria" nº9
1996-20179. lehký pěší pluk "Soria" 9th Light Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantéria Ligera "Soria" nº9
2017-9. pěší pluk "Soria" 9th Infantry Regiment "Soria"Regimiento de Infantéria "Soria" nº9
URL : https://www.valka.cz/9-lehky-pesi-pluk-Soria-1996-2016-t86093#629137Verze : 2
MOD