Main Menu
User Menu

Velitelství zvláštních operací [1998-RRRR]

Special Operations Command

Mando de Operaciones Especiales (MOE)

     
Název:
Name:
Velitelství zvláštních operací
Originální název:
Original Name:
Mando de Operaciones Especiales (MOE)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1998
Předchůdce:
Predecessor:
--
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1998-05.05.2005 Velitelství manévrových jednotek
05.05.2005-DD.MM.RRRR Velitelství pozemných sil
DD.10.2014-DD.MM.RRRR Společné velení zvláštních operací
Dislokace:
Deployed:
01.07.1998-DD.MM.RRRR Alicante, kasárny “Rojas Navarrete″

Velitel:
Commander:
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Cardona Torres, Alfredo gen. ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

www.ejercito.mde.es/organizacion/moe
www.mde.es


URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zvlastnich-operaci-1998-RRRR-t86002#322383Verze : 12
MOD
Jednotky špeciálnych operácií boli už v minulosti dôležitou súčasťou ozbrojených síl Španielska a v súčastnosti plnia dôležité poslanie v rámci mierových misí v Afganistáne a následne aj v Iraku ako súčasť boja s medzinárodným terorizmom. Jednotky disponujú veľkou schopnosťou operovať v rôznych vojenských a politických podmienkach na ktoromkoľvek mieste kde si to záujem vyžaduje.

Krátko z histórie
V roku 1956 vojenská škola horských jednotiek, navrhne uskutočniť výučbu v špecializovaných jednotiek pre boj ako guerilleros (partizánske jednotky, záškodnícke). Slovo guerilla vzniklo z francúzskeho "petit gerre" ako v roku 1808 pomenúvali malé jednotky vlastencov bojujúce na území Španielska. Takže aj tu je možné hľadať pôvod dnešných špeciálnych jednotiek, vo vojne proti francúzskemu invazorovi. Tieto jednotky bojovali netradičnými metódami proti silnejšiemu protivníkovi, kde využívali rôzne východy malých jednotiek, unavili nepriateľa, využívali ničenie jeho infraštruktúry, pripravovali pasce, atď. Jednotky pracovali s veľkou rýchlosťou, odvahou a využívali momentu prekvapenia. Ale taktiež tento spôsob boja používali jednotky pri reconquiste územia Španielska po invázíí arabmi v roku 711, keď sa na nedobytom severe sformovali malé jednotky na základe rozkazu Dona Pelaya a týmto sa začalo vytláčanie arabov z územia Španielska. Neskôr v roku 1303 Almogávares (katalánske zeme) a ich jednotky doprevádzali Rogera de Flor pri jeho výpravách až do Grécka a viac na východ, kde podľa historikov sa nejednalo o regulérne jednotky, boli to viac menej bojovníci so schopnosťou infiltrovať sa do územia nepriateľa, roľníci ktorý sformovávali jednotku, boli schopný prebývať v horách a lesoch. Ale najviac zdrojov o guerille sa dochováva z vojna za nezávislosť v roku 1808, kde sa dá nájsť ducha guerilly, ktorý charakterizuje vytvorenie dnešných špeciálnych jednotiek.

Vznik
Ako sme už spomenuli prvý nápad vznikol v roku 1956 v škole horských jednotiek. Od 14.1. do 14.12.1957 sa otvára experimentány kurz zameraný a určený pre velenie jednotiek guerilly (Mando de Unidades Guerrilleras). 13.12.1961 bol ukončený už 4 kurz s týmto zameraním, čo zabezpečovalo armáde, že sa mohla vytvoriť prvá jednotka Guerily. Na základe generálnej inštrukcie no 161-125 sa vytvárajú dve prvé experimentálne jednotky špeciálnych operácií, pričom jednotky No 71 je administratívne začlenená do Zoskupenia pechoty Milán No 3 so sídlom v Oviedo a operačne bola začlenená do Divízie Oviedo No 71. Druhá Jednotka špeciálnych operácií No 81 administratívne podliehala Zoskupeniu Zamora No 8 v Orense a operačne podliehala Divízii 81. Obe tieto jednotky boli vytvorené k 1.3.1962. Ako základná výbava slúžila strelná zbraň CETME, pišťoľ a nôž. Všetok personál týchto jednotiek tvorili dobrovoľníci a museli prejsť výberovým konaním. 10.7.1965 bola vydaná Generálna inštrukcia 164/142 ktorá upravovala organizáciu armády a jej operačných zložiek pričom brigády pechoty boli zaradené do obranných síl teritória, pričom každá bola umiestnená do jedného vojenského regiónu.
1.8.1966 bola vydaná IG 165/142 kde boli upravené organizácie rôt špeciálnych operácií a ich vytvorenie, po jednej rote u každého pluku s označením čísla prislúchajúceho pluku. Týmto spôsobom medzi rokmi 1966 až 1969 vznikli roty špeciálnych operácií u všetkých plukov s výnimkou Pluku pechoty Canarias No 50, ktorá bola vytvorená až roku 1976 a jednotka špeciálnych operácií Légie a EMMOE, ktoré vznikli až roku 1981. Jednotky špeciálnych operácií prebrali mená slávnych guerillerov z minulosti. V dekáde 80 rokov na základe reorganizácie plánu META boli zredukované vojenské regióny a Jednotky špeciálnych operácií začali podliehať pod novovytvorenú Skupinu Špeciálnych operácií.
2.5.1979 je vytvorená v Madride na základni Colmenar Viejo Skupina špeciálnych operácií I, s charakteristikami praporu.

Reorganizácia
V máji 1979 rota špeciálnych operácií (Compaňia de Operaciones Especiales COE)11 (Madrid), 12 (Plasencia) spolu s COE 13 sa zaraďujú do Skupiny špeciálnych operácií (Grupo de Operaciones Especiales GOE) I „Ordenes Militares“so sídlom v Colmenar Viejo. Október 1984 COE 31 (Alicante) a 32(Paterna) sú zlúčené v Alcoy aby vytvorili GOE III “Levante″ meniac roku 1986 toto meno na “Valencia″ a sídlia v Alicante. V máji 1985 jednotka špeciálnych operćií Légie je transformovaná na Oddiel špeciálnych operácií Légie a je včlenený do Tretiny “Alejandro de Farnesio″ IV Légie.
V Októbri 1985 COE 21 (Tarifa) a 22 (Huelva) sú zlúčené v Granade a vytvárajú GOE II “Santa Fe″. Roty 91 a 92 bývalého vojenského regiónu No 9 sú rozpustené. V Júni 1986 COE 61(Burgos) a 62 (Bilbao) sú zlúčené v Burgos a vytvárajú spolu GOE V “San Marcial″. V marci 1987 COE 41 (Barcelona) a 42(Tarragona) sú zlúčené v Barcelone a vytvárajú GOE IV „Almogávares“, neskôr menia meno na „Tercio de Ampurdán“, COE 51(Zaragoza) a 52(Barbastro) bývalého vojenského regiónu No 5 boli rozpustené. V Januári 1988 je založené GOE VI “La Victoria″ do ktorého sú zaradené COE 71(Oviedo), 72 (Gijón), 81 (Orense) a 82 (Lugo).

Dnešok
V Októbri 1997 je zverejnený ministerský rozkaz na základe ktorého sa vytvára Velenie špeciálnych operácií s platnosťou 1.7.1998, ktoré zastrešuje velením Skupiny špeciálnych operácií “Valencia″ III, “Tercio de Ampurdán″ IV a XIX Oddiel špeciálnych operácií Légie.

Velenie špeciálnych operácií je organicky zložené z:
• Velenie
Prapor podpory velenia
Skupina špeciálnych operácií “Valencia″ III
Skupina špeciálnych operácií “Tercio de Ampurdán″ IV
XIX Oddiel špeciálnych operácií Légie

Momentálnym veliteľom od roku 2003 je gen. Alfredo Cardona Torres.

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/moe

Velitelství zvláštních operací [1998-RRRR] - Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zvlastnich-operaci-1998-RRRR-t86002#318117Verze : 1
MOD