Main Menu
User Menu

USA - RBZ (prenosný prijímač)

Prijímač s podobným určením ako britský MCR1. Na rozdieľ od britského umožňoval iba príjem fónického vysielania. Konštrukčne bol zložitejší. Obal bol lisovaný z bakelitu. Ladenie na rozdieľ od bežných spôsobov otočným kondenzátorom , bolo netradičné, prelaďovaním cievok. Prijímač mal iba jeden rozsah.


Rozsah: 2 až 5,8 MHz, v Británii upravené niektoré kusy na 5 až 13 MHz
Citlivosť okolo 12 uV
Napájanie suché batérie


Zdroj: https://wftw.nl (so súhlasom autora)
URL : https://www.valka.cz/USA-RBZ-prenosny-prijimac-t85961#318010Verze : 0
MOD