Main Menu
User Menu

SOV - R-104 (prenosná a mobilná KV rádiostanica)

Rádiostanica R-104 je krátkovlnná sovietska, prenosná a mobilná rádiostanica povojnovej konštrukcie. Nahradila rádiostanice RBM-1 a RBM-2. Počas výroby bola modernizovaná na R-104M. Jej zvláštnosťou je, že sa neprepína oscilátor, aby bola dosiahnutá vyššia stabilita frekvencie. Na prvom rozsahu pracuje oscilátor nad a na druhom pod pracovnou frekvenciou. Osadená je batériovými elektrónkami a na koncovom stupni sú použité dve elektrónky 4P1L/GU50. Tieto sa prepínajú podľa toho či je rádioastanica použitá ako prenosná alebo mobilná. Rádiostanica pracuje v simplexnom režime (vysiela alebo prijíma). Modernizácia zahrnula najmä zmenu vibračných meničov za tranzistorové.Rozsah: 1,5-2,88 a 2,88-4,25 MHz
Prevádzky: A1, A3
Citlivosť: A1 lepšia ako 4 µV, A3 do 8 µV
Výkony: A1 3,5/20 W a A3 1/10 W
Dosah: do 50 km
Rozmery: 445 x 290 x 255 mm,
Hmotnosť : 22 kg
Antény: tyčové 1,5 a 2,7 , drôtová 28 m
Napájanie : akumulátory 2 x 2NKN24 v prenosnej verzii, 2 x 2NKN24 + 2 x 5NKN45 v mobilnej verzii


Zdroj: vlastná zbierka a www.cqham.ru so súhlasom správcu webu
SOV - R-104 (prenosná a mobilná KV rádiostanica) - Obr. so súhlasom správcu webu

Obr. so súhlasom správcu webu
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-104-prenosna-a-mobilna-KV-radiostanica-t85798#317267Verze : 0
MOD