Main Menu
User Menu
Reklama

Holeka, Rudolf

brigádní generál / Brigade General

     
Příjmení:
Surname:
Holeka
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Holeka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.04.1883 Nýřany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.02.1946 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Rakousko-Uherské letecké skupiny
(1918)
- velitel Československého Leteckého pluku 3
(1925 - 1929)
- velitel Vojenského leteckého učiliště v Prostějově (1929 - 1933)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v důchodu se věnoval malování obrazů
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
http://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1354
http://vojenstvi.cz/
http://letectvi.wz.cz/prehledy/os_index.php
www.praha9.cz
http://www.aviation-fan-club.com/csa1.htm
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#347874Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Holeka
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Holeka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1895-DD.07.1899 Státní reálka, Královské Vinohrady
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1900-DD.08.1904 Kadetní škola pěchoty, Wien
DD.03.1911-DD.10.1911 Pilotní škola, Wiener Neustadt
DD.10.1927-DD.08.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.11.1931-DD.07.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1904 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 setník rakousko-uherské branné moci
04.11.1918 setník vzduchoplavectva
01.11.1919 kapitán vzduchoplavectva
10.01.1920 major vzduchoplavectva
23.11.1923 major letectva
28.02.1925 podplukovník letectva
21.02.1929 plukovník letectva
01.08.1935 brigádní generál
01.04.1936 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1925-04.10.1927 Velitel : Letecký pluk 3
01.03.1928-04.07.1928 Velitel : Letecký pluk 3
23.10.1928-00.10.1929 Velitel : Letecký pluk 3
DD.11.1929-DD.10.1931 Velitel : Vojenské letecké učiliště
DD.07.1932-DD.12.1933 Velitel : Vojenské letecké učiliště
01.01.1934-01.08.1935 Velitel : Velitelství zemského letectva v Brně
01.08.1935-DD.04.1936 Velitel : Velitelství zemského letectva v Brně

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1900-DD.08.1904 vojenské studium, Wien
DD.08.1904-DD.04.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw
DD.04.1906-DD.03.1911 proviantní důstojník praporu Pěšího pluku č. 10, Bjeljina a Przemysl
DD.03.1911-DD.10.1911 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.10.1911-DD.07.1914 instruktor Pilotní školy, Wiener Neustadt
DD.07.1914-DD.02.1915 zástupce velitele Letecké roty č. 8, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.06.1915 velitel Letecké roty č. 3, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.09.1916 velitel Důstojnické pozorovatelské školy, Wiener Neustadt
DD.09.1916-DD.12.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 10, východoevropské válčiště a italské válčiště
DD.12.1916-DD.01.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 3, italské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 vzduchoplavecký důstojník velitelství 5. armády, italské válčiště
DD.03.1917-DD.12.1917 důstojník Velitelství vzduchoplavectva, Wien
DD.12.1917-DD.06.1918 velitel Letecké roty č. 4D, italské válčiště
DD.06.1918-DD.11.1918 velitel Průzkumné letecké eskadry G, italské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1919 velitel vojenské správy Leteckého sboru, Praha
DD.03.1919-DD.04.1920 zástupce velitele Leteckého sboru, Praha
DD.04.1920-DD.10.1921 přednosta skupiny 13. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva, Praha
DD.10.1921-DD.08.1923 zástupce velitele Leteckého pluku 1, Praha
DD.08.1923-DD.11.1923 velitel vojenské správy Hlavních vzduchoplaveckých dílen, Olomouc
DD.11.1923-DD.03.1925 velitel vojenské správy Hlavních leteckých dílen, Olomouc
DD.03.1925-DD.12.1925 zástupce velitele Leteckého pluku 3, Nitra
DD.12.1925-DD.10.1927 velitel Leteckého pluku 3, Nitra
DD.10.1927-DD.08.1928 vojenské studium, Praha
DD.08.1928-DD.09.1929 velitel Leteckého pluku 3, Piešťany
DD.09.1929-DD.11.1931 velitel Vojenského leteckého učiliště, Prostějov
DD.11.1931-DD.07.1932 vojenské studium, Praha
DD.07.1932-DD.01.1934 velitel Vojenského leteckého učiliště, Prostějov
DD.01.1934-DD.03.1936 velitel Velitelství zemského letectva v Brně
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#382469Verze : 0
MOD
Hauptmann Rudolf Holeka

Později brigádní generál Československého vojenského letecta

Pilot K. u K. Luftfahrtruppe a Československého vojenského letecta


V letech 1900 až 1904 studoval kadetní školu ve Vídni. Po jejím absolvování byl přidělen k 10. pěšímu pluku. Sloužil v Haliči a Bosně. V roce 1911 jako Oberleutnant se dobrovolně hlásí do 1. leteckého kurzu ve Vídeňském Novém Městě a jako první Čech (z deseti uchazečů) je přijat. Kurz mimo něj dokončili Carl Banfield, Viktor Schünzel, Anton Venczel, Robert Eyb, Eduard Nittner (jako první přeletěl 5.3.1912 alpský průsmyk Semmering) a Johann Riedlinger von Kastrenberg. První let absolvoval 6. května 1911 s Oberleutnantem Millerem. Získává mezinárodní diplom FAI č. 39 dne 2. listopadu 1911.

V hodnosti Oberleutnant se stal učitelem létání na letecké škole ve Vídeňském Novém Městě. Z této doby (1911-1914) měl několik prvenství. Jako jeden z prvních na světě se odvážil létat nad mořem, také podnikl dálkový let Vídeň - Pardubice - Praha - Vídeň a přeletěl úsek rakouských Alp. Přesvědčil také svého kolegu, kamaráda a spolužáka Heinricha (Jindřicha) Kostrbu (pozdějšího prvního velitele Československého leteckého zboru) ke vstupu do letectva.

Po vypuknutí 1. světové války byl nasazen jako polní pilot na východní frontě u Flik 8 dislokovanou v pevnosti Přemyšl. Na přelomu let 1914-1915 je povýšen do hodnosti Hauptmann. V roce 1915 převzal velení letky Flik 3. Poté během dalších válečných let střídavě sloužil na frontě a v zázemí. Nejprve byl přeložen na velitelství vzduchoplavectví ve Vídni (technický referent), poté velel důstojnické letecké pozorovatelské školy ve Vídeňském Novém Městě. A znovu velel Fliku na ruské frontě. Konec války ho zastihl ve funkci velitele letecké skupiny na Italské frontě.

V listopadu 1918 se přihlásil v Praze do Československé armády a byl přidělen k leteckého sboru v Praze. Zde sloužil jako velitel vojenské správy a poté zástupce velitele Leteckého sboru. V lednu 1920 byl povýšen do hodnosti majora. Od dubna 1920 pracoval na Ministerstvu národní obrany jako přednosta organizační skupiny u vzduchoplaveckého oddělení. Od října 1921 do června 1923 sloužil jako zástupce velitele 1. leteckého pluku. V letech 1923 až 1925 sloužil jako velitel vojenské správy u Hlavních leteckých dílen v Olomouci. V březnu 1925, už jako podplukovník, byl přeložen k 3. leteckému pluku do Nitry, jako zástupce velitele a v prosinci 1925 jako velitel. V únoru 1929 byl povýšen na plukovníka.

V září 1929 byl převelen k Vojenskému leteckému učilišti v Prostějově jako velitel. Na funkci velitele však nastoupil až v listopadu 1929. Funkci velitele Vojenského leteckého učiliště v Prostějově vykonával až do prosince 1933. Od listopadu 1931 do července 1932 absolvoval Kurz vyšších velitelů. Od ledna 1934 vykonával funkci velitele letectva u Zemského vojenského velitelství v Brně. V červenci 1935 byl povýšen na brigádního generála. Stal se tak prvním Československým leteckým generálem. Do výslužby odešel v dubnu 1936.

Poznámky:
V prosinci 1918 podal na vojenskou zprávu návrh zřízení letecké pošty. Podle jeho projektu měla vzniknout nová letiště v Pardubicích, Olomouci, Uherském Hradišti, Trnavě, Bratislavě, Táboře, Českých Budějovicích, v Plzni a obnoveno letiště v Chebu. Holeka sám se snažil získat licenci. Bohužel licenci nezískal a státní vojenská zpráva ho nepodpořila. Jak z důvodu finančních tak v rozporu s plánováním rozvojem letectva.

Rudolf Holeka měl také jeden veliký koníček, kterému se naplno a výhradně věnoval po odchodu do důchodu v roce 1936 – malířství.


https://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1354
https://vojenstvi.cz/
https://letectvi.wz.cz/prehledy/os_index.php
www.praha9.cz
https://www.aviation-fan-club.com/csa1.htm
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#317023Verze : 2
commons.wikimedia.org
Holeka, Rudolf - Oblt. Rudolf Holeka v letounu Etrich Fd-S v Görzu (1912)

Oblt. Rudolf Holeka v letounu Etrich Fd-S v Görzu (1912)
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#638137Verze : 0
MOD
Diskuse
" Brigádní generál Československého vojenského letecta"
Nestálo by tedy za to zařadit pana generála Holeku pod československou vlaječku?
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#636228Verze : 0