Main Menu
User Menu

Holeka, Rudolf

brigádní generál / Brigade General

     
Příjmení:
Surname:
Holeka
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Holeka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.04.1883 Nýřany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.02.1946 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Rakousko-Uherské letecké skupiny
(1918)
Velitel Československého Leteckého pluku 3
(1925 - 1929)
Velitel Vojenského leteckého učiliště v Prostějově (1929 - 1933)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
V důchodu se věnoval malířství (Obrazů).
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
https://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1354
https://vojenstvi.cz/
https://letectvi.wz.cz/prehledy/os_index.php
www.praha9.cz
https://www.aviation-fan-club.com/csa1.htm
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#347874Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Holeka
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Holeka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1895-DD.07.1899 Státní reálka, Královské Vinohrady
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1900-DD.08.1904 Kadetní škola pěchoty, Wien
DD.03.1911-DD.10.1911 Pilotní škola, Wiener Neustadt
DD.10.1927-DD.08.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.11.1931-DD.07.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1904 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 setník rakousko-uherské branné moci
04.11.1918 setník vzduchoplavectva
01.11.1919 kapitán vzduchoplavectva
10.01.1920 major vzduchoplavectva
23.11.1923 major letectva
28.02.1925 podplukovník letectva
21.02.1929 plukovník letectva
01.08.1935 brigádní generál
01.04.1936 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1925-04.10.1927 Velitel : Letecký pluk 3
01.03.1928-04.07.1928 Velitel : Letecký pluk 3
23.10.1928-00.10.1929 Velitel : Letecký pluk 3
DD.11.1929-DD.10.1931 Velitel : Vojenské letecké učiliště
DD.07.1932-DD.12.1933 Velitel : Vojenské letecké učiliště
01.01.1934-01.08.1935 Velitel : Velitelství zemského letectva v Brně
01.08.1935-DD.04.1936 Velitel : Velitelství zemského letectva v Brně

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1900-DD.08.1904 vojenské studium, Wien
DD.08.1904-DD.04.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 10, Jaroslaw
DD.04.1906-DD.03.1911 proviantní důstojník praporu Pěšího pluku č. 10, Bjeljina a Przemysl
DD.03.1911-DD.10.1911 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.10.1911-DD.07.1914 instruktor Pilotní školy, Wiener Neustadt
DD.07.1914-DD.02.1915 zástupce velitele Letecké roty č. 8, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.06.1915 velitel Letecké roty č. 3, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.09.1916 velitel Důstojnické pozorovatelské školy, Wiener Neustadt
DD.09.1916-DD.12.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 10, východoevropské válčiště a italské válčiště
DD.12.1916-DD.01.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 3, italské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 vzduchoplavecký důstojník velitelství 5. armády, italské válčiště
DD.03.1917-DD.12.1917 důstojník Velitelství vzduchoplavectva, Wien
DD.12.1917-DD.06.1918 velitel Letecké roty č. 4D, italské válčiště
DD.06.1918-DD.11.1918 velitel Průzkumné letecké eskadry G, italské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1919 velitel vojenské správy Leteckého sboru, Praha
DD.03.1919-DD.04.1920 zástupce velitele Leteckého sboru, Praha
DD.04.1920-DD.10.1921 přednosta skupiny 13. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva, Praha
DD.10.1921-DD.08.1923 zástupce velitele Leteckého pluku 1, Praha
DD.08.1923-DD.11.1923 velitel vojenské správy Hlavních vzduchoplaveckých dílen, Olomouc
DD.11.1923-DD.03.1925 velitel vojenské správy Hlavních leteckých dílen, Olomouc
DD.03.1925-DD.12.1925 zástupce velitele Leteckého pluku 3, Nitra
DD.12.1925-DD.10.1927 velitel Leteckého pluku 3, Nitra
DD.10.1927-DD.08.1928 vojenské studium, Praha
DD.08.1928-DD.09.1929 velitel Leteckého pluku 3, Piešťany
DD.09.1929-DD.11.1931 velitel Vojenského leteckého učiliště, Prostějov
DD.11.1931-DD.07.1932 vojenské studium, Praha
DD.07.1932-DD.01.1934 velitel Vojenského leteckého učiliště, Prostějov
DD.01.1934-DD.03.1936 velitel Velitelství zemského letectva v Brně
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#382469Verze : 0
MOD
Hauptmann Rudolf Holeka


Později Brigádní generál Československého vojenského letecta


* 1883 Nýřany u Plzně, Čechy
+ 10. 2. 1946, Čechy


Pilot K. u K. Luftfahrtruppe a Československého vojenského letectaV letech 1900 až 1904 studoval kadetní školu ve Vídni. Po jejím absolvování byl přidělen k 10. pěšímu pluku. Sloužil v Haliči a Bosně. V roce 1911 jako Oberleutnant se dobrovolně hlásí do 1. leteckého kurzu ve Vídeňském Novém Městě a jako první Čech (z deseti uchazečů) je přijat. Kurz mimo něj dokončili Carl Banfield, Viktor Schünzel, Anton Venczel, Robert Eyb, Eduard Nittner (jako první přeletěl 5.3.1912 alpský průsmyk Semmering), Johann Riedlinger von Kastrenberg. První let absolvoval 6. května 1911 s Oberleutnant Miller. Získává mezinárodní diplom FAI č. 39 dne 2. listopadu 1911. Je mu vydán pilotní průkaz FAI. číslo 39. V hodnosti Oberleutnant se stal učitelem létání na letecké škole ve Vídeňském Novém Městě. Z této doby (1911 - 1914) měl několik prvenství. Jako z prvních v na světě se odvážil létat nad mořem, podnikl dálkový let Vídeň - Pardubice - Praha - Vídeň a přeletěl úsek rakouských Alp. Přesvědčil také svého kolegu, kamaráda a spolužáka Heinricha (Jindřicha) Kostrbu (pozdějšího prvního velitele Československého leteckého zboru) ke vstupu do letectva.


Po vypuknutí 1. světové války byl nasazen jako polní pilot na východní frontě u Flik 8 dislokovanou v pevnosti Přemyšl. Na přelomu let 1914-1915 je povýšen do hodnosti Hauptmann. V roce 1915 převzal velení letky Flik 3. Poté během dalších válečných let střídavě sloužil na frontě a v zázemí. Nejprve byl přeložen na velitelství vzduchoplavectví ve Vídni (technický referent), poté velel důstojnické letecké pozorovatelské školy ve Vídeňském Novém Městě. A znovu velel Fliku na ruské frontě. Konec války ho zastihl ve funkci velitele letecké skupiny na Italské frontě.


V listopadu 1918 se přihlásil v Praze do Československé armády a byl přidělen k leteckého sboru v Praze. Zde sloužil jako velitel vojenské správy a poté zástupce velitele Leteckého sboru. V lednu 1920 byl povýšen do hodnosti majora. Od dubna 1920 pracoval na Ministerstvu národní obrany jako přednosta organizační skupiny u vzduchoplaveckého oddělení. Od října 1921 do června 1923 sloužil jako zástupce velitele 1. leteckého pluku. V letech 1923 až 1925 sloužil jako velitel vojenské správy u Hlavních leteckých dílen v Olomouci. V březnu 1925 už jako podplukovník byl přeložen 3. leteckému pluku do Nitry, jako zástupce velitele a v prosinci 1925 jako velitel. V únoru 1929 byl povýšen na plukovníka.


V září 1929 byl převelen k Vojenskému leteckému učilišti v Prostějově jako velitel. Na funkci velitele však nastoupil až v listopadu 1929. Funkci velitele Vojenského leteckého učiliště v Prostějově vykonával až do prosince 1933. Od listopadu 1931 do července 1932 absolvoval Kurz vyšších velitelů. Od ledna 1934 vykonával funkci velitele letectva u Zemského vojenského velitelství v Brně. V červenci 1935 byl povýšen na brigádního generála. Stal se tak prvním Československým leteckým generálem. Do výslužby odešel v dubnu 1936.


Poznámky:
V prosinci 1918 podal na vojenskou zprávu návrh zřízení letecké pošty. Podle jeho projektu měla vzniknout nová letiště v Pardubicích, Olomouci, Uherském Hradišti, Trnavě, Bratislavě, Táboře, Českých Budějovicích, v Plzni a obnoveno letiště v Chebu. Holeka sám se snažil získat licenci. Bohužel licenci nezískal a státní vojenská zpráva ho nepodpořila. Jak z důvodu finančních tak v rozporu s plánováním rozvojem letectva.


Rudolf Holeka měl také jeden veliký koníček, kterému se naplno a výhradně věnoval po odchodu do důchodu v roce 1936 – malířství.Zdroje:
https://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1354
https://vojenstvi.cz/
https://letectvi.wz.cz/prehledy/os_index.php
www.praha9.cz
https://www.aviation-fan-club.com/csa1.htm
URL : https://www.valka.cz/Holeka-Rudolf-t85732#317023Verze : 0