Main Menu
User Menu

64. pluk horských myslivců "Galicia" [1996-2017]

64th Mountain Jaeger Regiment "Galicia"

Regimiento de Cazadores de Montaña "Galicia" nº64 (RCZM 64)

     
Název:
Name:
64. pluk horských myslivců "Galicia"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Cazadores de Montaña "Galicia" nº64 (RCZM 64)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
64. pluk vysokohorských myslivců
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
64. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců
01.01.2008-01.01.2017 Velitelství horských jednotek
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.01.2017 Jaca, kasárny La Ciudadela

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1996-01.01.2017 Prapor horských myslivců "Pirineos" I/64

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/64-pluk-horskych-myslivcu-Galicia-1996-2017-t85706#613180Verze : 3
MOD
Všetci historici sa zhodujú, že dnešný pluk Galicia 64 sa zrodil z Tretiny z Lombardie, aby bojoval v Taliansku v prvom desaťročí 16 storočia.
Na základe reorganizácie a aplikácie Plan Norte v septembri 1994 sa začína označovať ako Pluk horských lovcov „Galicia“ No 64 a tento stráca prapor "Gravelinas" II/64.
V roku 1997 Prapor "Pirineos" I/64 sa zaraďuje do manévrovacích síl NATO (AMF).

Pluk sa skladá z:
• Velenia
• Jednotky podpory velenia
• Praporu horských horských strelcov "Pirineos" I/64.

Príslušníci pluku sú cvičení v tvrdých horských podmienkach na plnenie svojich povinností. Pluk je schopný plniť svoje úlohy v rôznych a meniacich sa klimatických podmienkach, ako aj v náročnom horskom teréne, vyžadujúcom si improvizáciu, flexibilitu, výdrž a spoluprácu. Jednotka je schopná plniť svoje povinnosti na ktoromkoľvek mieste, kde si to situácia a potreby vyžadujú.
Pluk sídli na základni "La Ciudadela" v "La Victoria" v meste Jaca (Huesca) a je súčasťou Brigády horských strelcov „Aragon“I.zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es

URL : https://www.valka.cz/64-pluk-horskych-myslivcu-Galicia-1996-2017-t85706#316925Verze : 1
MOD