Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 2, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 2nd Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 2
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.07.1920
Předchůdce:
Predecessor:
2. československý jezdecký pluk/ Dragounský pluk č. 12
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.07.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
01.02.1921-01.01.1936 2. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.07.1920-01.01.1936 Olomouc, Kasárny sibiřského pluku /

Velitel:
Commander:
24.07.1920-00.01.1921 Červinka, Jaroslav (Podplukovník)
00.01.1921-00.10.1923 Červinka, Jaroslav (Plukovník)
00.10.1923-00.04.1933 Hrček, Hynek (Podplukovník)
00.04.1933-00.01.1934 Hejný, Vilém (Plukovník)
00.01.1934-00.01.1936 Brož, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecká eskadrona 1/2
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecká eskadrona 2/2
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 3/2
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 4/2
01.10.1920-01.03.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 2
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 2
01.10.1920-01.02.1921 Technická eskadrona jezdeckého pluku 2
01.02.1921-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 2
01.03.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 2
DD.05.1922-15.09.1933 Cyklistická eskadrona 2
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/2 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 2
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 7
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 8

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
24.07.1920-01.01.1936 Jezdecký pluk "Sibiřský"
Vyznamenání:
Decorations:
Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 2
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-2-velitelstvi-1920-1936-t85605#415327Verze : 5
MOD