Main Menu
User Menu

CZK - HR-1001 (hydraulická ruka P V3S)

Hydraulická ruka HR-1001 je určená pre manipuláciu s bremenami uspôsobenými pre uchytenie zdola nosnými vidlicami alebo zhora.


Hydraulická ruka je zariadenie, ktoré sa montuje na valníkové vozidlá ako ich stále príslušenstvo a umožňuje mechanizované vykonávanie ložných prác s rôznymi obalmi, predovšetkým paletami a debnami.


Hydraulická ruka o nosnosti 1000kp je montovaná na valníkovú verziu automobilu P V3S.


HR umožňuje :


- nakladať a premiestňovať bremená až do menovitej nosnosti HR za pomoci viazacích lán alebo prídavných zariadení , bez použitia fyzickej sily alebo iného pomocného zariadenia, napr. nakladacej rampy, nájazdovej plošiny, vysokozdvižného vozíku a pod.,


- vykonávať ložné práce s bremenami až do menovitej nosnosti HR na všetkých miestach, kam je možné zájsť s nosným vozidlom,


- nakladať bremená až do menovitej nosnosti HR na iné vozidlo, ktoré nie je rukou vybavené.


Hydraulickú ruku tvorí :


- stojan s podstavcom,
- výložník,
- hydraulická sústava – zubové čerpadlo ZČ-3-80 A 11, hydromotor navijaku JHMA-4,
- ovládacie zariadenie.Hlavné technické údaje :


Prehľad nosnosti :


Vyloženie (dĺžka výložníku v mm ) : 3500 / 2250 / 1750
Max. únosnosť ( kp ) : 500 / 750 / 1000


Rozmery :


Max. ťažná sila navijaku : 7,50 kp


Dĺžka lana : 25 m


Výška v prepravnej polohe : 2700 mm


Max. výška háku : 6000 mm
Max. dĺžka vysunutia tretej časti výložníku : 900 mm


Hmotnosť celková : 600 kg
Max. únosnosť : 1000 kg


Uhol otáčania výložníku : 180°
Max. sklon do hornej polohy : 60°
Max. sklon do dolnej polohy : 20°Zdroj: Dopr-21-5


Ing. Vojtěch Kolomaš, a kol.: Katalog automobilní a pásové techniky používané v AČR, MO ČR 2007, ISBN 978-80-7278-382-3
CZK - HR-1001 (hydraulická ruka  P V3S) - P V3S s HR-1001 ČSĽA.

P V3S s HR-1001 ČSĽA.
CZK - HR-1001 (hydraulická ruka  P V3S) - Výložník HR-1001.

Výložník HR-1001.
CZK - HR-1001 (hydraulická ruka  P V3S) - Podstavec HR-1001.

Podstavec HR-1001.
CZK - HR-1001 (hydraulická ruka  P V3S) - P V3S M2 s HR-1001.

P V3S M2 s HR-1001.
URL : https://www.valka.cz/CZK-HR-1001-hydraulicka-ruka-P-V3S-t85417#315772Verze : 0