Main Menu
User Menu

3. lehký paradesantní prapor "Ortiz de Zarate" [1965-2016]

3rd Light Parachute Battalion "Ortiz de Zarate"

Bandera de Paracaidistas Ligera "Ortiz de Zarate" III (BILPAC III)

     
Název:
Name:
3. lehký paradesantní prapor "Ortiz de Zarate"
Originální název:
Original Name:
Bandera de Paracaidistas Ligera "Ortiz de Zarate" III (BILPAC III)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.02.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2016
Nástupce:
Successor:
3. pěší prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.02.1965-01.07.1996 Paradesantní brigáda
01.07.1996-01.07.2016 6. pěší paradesantní brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.02.1965-DD.MM.1975 Las Palmas, základna /
DD.MM.1975-01.01.2003 Alcalá de Henares, základna Primo de Rivera
01.01.2003-01.01.2016 Javalí Nuevo, základna Santa Barbara

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.02.1965-01.01.2016 Velitelství 3. lehkýho paradesantního praporu "Ortiz de Zarate"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/3-lehky-paradesantni-prapor-Ortiz-de-Zarate-1965-2016-t85251#613680Verze : 3
MOD
Na základe 230 parašutistov z prvého oddielu (1ª a 2ª rota), sa vytvára v júli 1960, v Murcii, Tretí oddiel parašutistov. Je pomenovaný "Ortiz de Zárate" na počesť poručíka ktorý padol v bitve v Ifni. 23.9. začínajú prvé zoskoky z lietadla pod velením majora Manuel Echanove Goni, prvého veliteľa tretieho oddielu. Zanedlho je oddiel vyslaný do provincie Sahara, kde vystrieda prvý oddiel parašutistov do júla 1962. Následne započne epochu striedania ostatných oddielov na základniach v Las Palmas, El Aaiun, Kanárskych ostrovoch a Alcalá de Henares. Počas celého tohto času sa podieľa a zúčastňuje na cvičeniach a manévroch, čím si zvyšuje bojovú prípravu a majstrovstvo v ovládaní zbraní. V septembri 1974 je oddiel vyslaný do Aaiun, nakoľko sa zvyšuje napetie v oblasti. 2.8.1975 Oddiel III utrpí prvú stratu v boji s nepriateľom v Hausa padne Cabo 1º Joaquín Ibarz Catalán, z prvej sekcie 12 roty. V septembri 1975 sa oddiel vracia do las Palmas. Roku 1979 sa zíde celá brigáda v Alcalá de Henares, po odovzdaní provincií v západnej Sahare. Od septembra 1993 až do apríla 1994 tretí oddiel tvorí súčasť "Madrid", ktoré je vyslané Španielskom do Bosny a Hercegoviny, ako súčasť ochranných síl (UNPROFOR). Cez Jablanicu, Dracevo a Mostar východ a západ, jednotka zabezpečuje humanitárnu pomoc pre krajinu až do Sarajeva počas chorvátsko moslimského konfliktu. Po splnení úloh v tejto krajine sa vracia do Španielska, kde pokračuje vo výcviku a manévroch, aby tak dosiahla maximálnu efektivitu pri plnení svojich úloh. V mesiaci január 2000 III Oddiel je vyslaný do Kosova, aby tam dohliadal nad plnením Vojenskej dohody z júna 1999, pričom sa vracia na poloostrov v máji 2000. Jedna rota Oddielu je pripojená ku kontingentu KSPAGT-VI počas mesiacov september 2001 až marec 2002 tvoriac súčasť zoskupenia síl v Kosove. 1.januára 2003 je III Oddiel BPAC presunutý do svojej dnešnej základne pôsobenia Santa Barbara, v Javalí Nuevo (Murcia). Oddiel tvorí súčasť Brigády parašutistov BRIPAC a je súčasťou síl rýchlej reakcie.


zdroj:
www.ejercito.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/bripac
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/3-lehky-paradesantni-prapor-Ortiz-de-Zarate-1965-2016-t85251#315003Verze : 1
MOD