Main Menu
User Menu

Paradesantní brigáda "Almogávares" [1965-1996]

Parachute Brigade "Almogávares"

Brigada de Paracaidista "Almogávares" (BRIPAC)

     
Název:
Name:
Paradesantní brigáda "Almogávares"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Paracaidista "Almogávares" (BRIPAC)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.02.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1996
Nástupce:
Successor:
6. pěší paradesantní brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1965-DD.MM.1985 1. vojenská oblast
10.07.1965-30.01.1992 Hlavní záloha
DD.MM.1985-30.01.1992 1. vojenská oblast
30.01.1992-01.07.1996 Velenie síl rýchlej reakcie
Dislokace:
Deployed:
23.02.1965-01.07.1996 Alcalá, základna Primo de Rivera /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.02.1965-01.07.1996 1. lehký paradesantní prapor "Roger de Flor"
23.02.1965-01.07.1996 2. lehký paradesantní prapor "Roger de Lauria"
23.02.1965-01.07.1996 3. lehký paradesantní prapor "Ortiz de Zarate"
23.02.1965-01.07.1996 Paradesantní protitanková rota
10.07.1965-01.07.1996 Velitelství a štáb paradesantní brigády "Almogávares"
15.02.1966-01.05.1988 Smíšený paradesantní ženijní prapor
23.02.1966-01.07.1996 Skupina logistické podpory
25.03.1966-01.07.1996 Polní dělostřelecká skupina
DD.MM.1971-01.07.1996 Instrukční paradesantní prapor
DD.MM.1987-01.07.1996 Transportní a vysadzovací skupina
01.05.1988-01.07.1996 Paradesantní spojovací rota
01.05.1988-01.07.1996 Paradesantní ženijní prapor
01.05.1988-01.07.1996 Rota hloubkového průzkumu

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Paradesantni-brigada-Almogavares-1965-1996-t85191#611139Verze : 10
MOD
Krátka história

Vytvorenie Parašutistických síl pozemnej armády sa datuje 17.10.1953, kedy bol ministrom vojny gen. Munoz Grandes.
Prvým veliteľom oddielu parašutistov bol Tomás Pallás Sierra, a mal 8 dôstojníkov, 12 poddôstojníkov a 149 mužov mužstva a oddiel je " Roger de Flor ", na počesť významného povstalca v službách koruny Aragónu v 15 storočí. Následne po niekolkých týždňoch výcviku sa uskutočňuje prvý skok parašutistov pozemnej armády 23.2.1954 z lietadiel Junkers a Savoia a použijúc padáky T-6. V januári 1956 je vytvorené Zoskupenie parašutistických oddielov a velením je poverený podplukovník pechoty Ignacio Crespo del Castillo a začína sa s organizovaním II Oddielu " Roger de Lauria ". 3.7 sa udejú skutočnosti, ktoré si vyžadujú prítomnosť týchto síl, nepokoje v Maroku, kráľom Mohamedom V sú vyslaný extrémisti, ktorý bojovali proti francúzskej armáde, na juh krajiny, aby tam bojovali za teritoriálne záujmy Maroka. Toto vyúsťuje do agresie zo strany Maroka na Africké provincie roku 1957, a sem sú vyslané práve nové parašutistické jednotky, ktoré prechádzajú krstom 16.8.1957 v Tiguisit Igurramen, kde je zranený CLP Vicente Vila Pla, prvý zranený jednotky v bojovej operácii. 23.11.1957 oficiálne sa začína vojna, kde sú úspešne vykonávané operácie v priestoroch Palmera, Panuelo, Netol, Gento, Diana, Siroco a Pegaso, a posledne menovaná operácia je kombinovaná s výsadkom v Ercunt. 16.12.1957 je podpísaný mier a guvernér Západnej Afriky (Španielskej Sahary) zasiela ďakovný list veliteľovi Zoskupenia. Ale cena ktorú zaplatili parašutisti je vysoká, v týchto Afrických končinách padli mnohí parašutisti.
III Oddiel parašutistov je vytvorený roku 1960 a ako základ mu tvorí 230 parašutistov z Prvého oddielu (1ª a 2ª Rota), a dostáva meno " Ortiz de Zárate ", po poručíkovy 6 roty ktorý padol v Ifni ,a ako štít Oddielu preberá jeho rodinný erb. Prvým veliteľom je major Manuel Echánove Goni.
V marci 1961 skupina petrolejárov je unesená v provincii Sahara neznámou bandou, toto je začiatkom konfliktu. II Oddiel je presunutý do mesta Smara, a I Oddiel do El Aiún. Obe tieto jednotky spolupracujú s Légiou a Nomádskymi jednotkami, všetky tieto jednotky sa podieľajú na rýchlej pacifikácii regiónu. A následne všetky tri oddiely parašutistov sú rotované medzi poloostrovom, Kanárskymi ostrovmi a Saharou. V septembri 1961 v Murcii je vytvorená Jednotka skladová a Výcviku parašutistov, pod velením kapitána Calvo Fernándeza. Vo februári 1965 je vytvorená Parašutistická brigáda Pozemnej armády. Ako základ jej tvoria existujúce parašutistické oddiely a integruje všetky zbrane pre boj, ako aj služby potrebné k zabezpečeniu operácii k zabezpečeniu potrebnej logistickej autonómie.
14.2.1968 jednotka dostáva zástavu, ktorá je odovzdaná 2.5. starostom Alcalá de Henares za prítomnosti princov Španielskych. Roku 1971 je vytvorený Prapor výcviku parašutistov so základňou Santa Bárbara v Javalí Nuevo (Murcia), ktorý je dedičom Jednotky skladu a Výcviku parašutistov a prapor odľahčuje brigádu od neoperačných aktivít.
Roku 1972 počas predávania provincie Sahara, bolo zaútočené na stanovište Hausa, kde sa nachádzala jedna zo súčastí III BPAC, bol usmtený Cabo 1º Ibarz Catalán. V 1991 I Oddiel parašutistov spolu s ďalšími jednotkami armády sa podieľa na pomoci Kurdským civilistom v Iraku. V 1993 je vytvorené zoskupenie Madrid, vytvorené na základe Brigády parašutistov a toto je vyslané do Bosny a Hercegoviny, kde sa podieľa na mierových operáciách počas 6 mesiacov. Brigáda sa vracia do Bosny a Herzegoviny v Máji 1996 ako súčasť SPABRI II, IFOR a tu zostáva až do decembra 1996. 1999 Brigáda uskutočňuje poslednú misiu v Bosne ako súčasť kontingentu SPABRI X. Roku 2000, III Oddiel parašutistov a Jednotka parašutistov zákopníkov (UZAPAC) VI tvoria hlavnú časť kontingentov KSPABAT II a KUING II v Kosove, kde sú zaradené do Medzinárodnej Talianskej Brigády. Od Septembra 2001 do Marca 2002 II BPAC a UZAPAC tvoria súčasť zoskupenia KSPAGT VI v Kosove, kde sú znovu zaradené do Medzinárodnej Talianskej Brigády.

Brigáda parašutistov k dnešnému dňu sa skladá z:
• Velenia
Praporu velenia
Oddiel parašutistov I “Roger de Flor″ (BPAC I)
Oddiel parašutistov II “Roger de Lauria″ (BPAC II)
Oddiel parašutistov III “Ortiz de Zarate″ (BPAC III)
Skupiny polného delostrelectva
Jednotky parašutistických zákopníkov (UZAPAC)
Logistickej parašutistickej skupiny
Skupina aerotransportnej prepravy

Brigáda parašutistov je dobre pripravená a vždy v pohotovosti plniť potrebné úlohy a je schopná zasiahnuť na ktoromkoľvek mieste sveta, kde si to záujmy Španielska vyžadujú. Je zaradená do síl rýchlej reakcie.

Zdroj:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/Paradesantni-brigada-Almogavares-1965-1996-t85191#314736Verze : 2
MOD