Main Menu
User Menu

Dočkal, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Dočkal
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Dočkal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.05.1912 Ostravice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dockal-Jaroslav-t85030#428966Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dočkal
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Dočkal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1927-DD.MM.1933 Reálne gymnázium Kroměříž /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Vojenská akademie
DD.07.1947-DD.06.1949 Nejvyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1945 major
10.05.1945 podplukovník
18.10.1948 plukovník
14.01.1952 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
01.04.1954 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1944-DD.MM.1944 Náčelník štábu : 1. československá samostatná brigáda
01.05.1946-DD.05.1947 Velitel : 3. oddělení (školské) hlavního štábu
14.01.1952-12.06.1953 Velitel : Operační správa
12.06.1953-01.04.1954 Velitel : Operační správa
01.04.1954-DD.12.1957 Velitel : Operační správa
DD.10.1957-15.07.1958 Velitel : 4. střelecký sbor
15.07.1958-DD.09.1959 Velitel : 4. armáda
DD.08.1963-DD.10.1964 Velitel : Vojenská akademie
DD.07.1968-DD.07.1969 Velitel : Vojenská akademie

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_73.htm
URL : https://www.valka.cz/Dockal-Jaroslav-t85030#545115Verze : 1
MOD
generálporučík Ing. Dočkal Jaroslav
* DD.05.1912, Ostravice (okr.Frýdek–Místek)
+ ?


1936-1937 studium na Vojenské akademii v Hranicích
1937 velitel čety u cyklistického praporu 3 v Levicích a Topolčanech
srpen 1939 ilegalní odchod do Polska, v bronowickém táboře velitelem čety
září 1939 s východní skupinou L. Svobody v sovětské internaci
únor 1942 velitelem kulomentné roty Buzuluk, v hodnosti nadporučíka
20.5.1942 svatba s Majou Afanasijevou
leden 1943 velitelem Náhradního praporu v Buzuluku
září 1943 náčelník štábu 1.čs. samostatného polního praporu
duben 1944 velitel 3.polního praporu 1. čs. pěší brigády
květen 1944 přednostou 1. (operačního) oddělení 1. čs. pěší brigády
listopad 1944 přednostou 1. (operačního) oddělení u štábu 1. čs. armádního sboru
květen 1945 v hodnosti podplukovníka podnáčelník štábu 1. oblasti v Praze
říjen 1945 Hlavní štáb, přednosta dopravního oddělení
červen 1947 Nejvyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova v Moskvě
duben 1946 plukovník
červen 1949 náčelník katedry vševojskové taktiky a operačního umění na Vysokém učení vojenském v Praze
říjen 1950 změna názvu působiště na Vysoké vojenské učiliště
září 1951 změna názvu působiště na Vojenskou akademii
listopad 1951 brigádní generál
leden 1952 náčelník operační správy GŠ ČSA
duben 1954 generálporučík
červen 1956 v Moskvy jako stálý představitel GŠ ČSLA ve štábu spojeného velení
září 1959 náčelník operační správy – zástupce náčelníka GŠ ČSLA pro operační věci v Praze
prosinec 1957 velitel 4. střeleckého sboru v Olomouci
červenec 1958 velitel operačního velitelství na velitelství 4. armády v Táboře
září 1960 náčelník Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně
srpen 1963 velitel Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (dále jenom VAAZ)
říjen 1964 zástupce velitele – prorektor
červenec 1968 VAAZ jako pověřený velitel – rektor
říjen 1969 ve funkci zástupce velitele VAAZ pro učebně–výchovnou činnost
červen 1970 odchod do zálohy


Zdroj: https://vojenstvi.cz/vasedotazy_73.htm, www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Dockal-Jaroslav-t85030#313712Verze : 2