Kaska, František

Dr. Chem. PhMr. František Kaska, baron, Freiherr, Apotheker 2. Classe
Dr. Chem. PhMr. František Kaska, baron, svobodný pán, armádní lékárník 2. třídy* 12. 01.(?) 1834
+ 10. 05. 1907František Kaska, španělský baron, svobodný pán, vědec, diplomat a důstojník rakousko-uherské armády etc. se narodil v rodině českého měšťana v Horažďovicích 12. 2. (?) roku 1834. Po ukončení středního vzdělání se zapisuje na vídeňskou universitu na obor chemické farmacie. Během studia vstupuje v blízkém St. Pöltnu do pěšího pluku č. 49 jako posluchač důstojnické školy. V univerzitním studiu však pokračuje a promuje nakonec jako doktor chemie a magistr farmacie. V roce 1864, ve věku třiceti let, se nechává naverbovat do rakouského dobrovolnického sboru, který se zakládá k podpoře mexického císaře Maxmiliána, mladšího bratra rakouského císaře. Stává se vrchním lékárníkem tohoto expedičního sboru (v seznamu členů sboru je uvedeno " Dr.chem. Franz Kaska - Apotheker 2.Classe (8th January 1865)") a následně je jmenován osobním lékárníkem samotného mexického císaře. Nemalou roli zde jistě sehrála i známá císařova láska k přírodním vědám.


František Kaska prodělal celé mexické tažení a stal se během něj důstojníkem mexického císařského "Orden de Nostra de Guadalupe " (Řádu Naší Paní z Guadelupe), a to jako jeden ze 43 osob tímto řádem dekorovaných a roku 1866 i rytířem rakouského Řádu Františka Josefa I.


Zda prošel i zajetím po dobytí obleženého města Querétaro a hořkém konci Maxmiliánova mexického císařství s následnou císařovou popravou na úsvitu 19. června 1867, není zcela jasné. Po tomto konci západního habsburského císařství se rozhodl Kaska v republikánském Mexiku, ač byl svým přesvědčením monarchista, zůstat. Zda jej k tomu přiměla jeho vědecká duše toužící poznat ohromné množství přírodního bohatství nového domova nebo jiné závažnější důvody, se můžeme jenom dohadovat. Napomohla k tomu jistě i amnestie presidenta Juareze na podzim 1867. Jeho následné společenské postavení v republikánském Mexiku bylo však, vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalého nepřítele, již záhy velice dobré. Věnuje se opět své profesi farmaceuta i vědecké a výzkumné práci. Zároveň se jako doktor chemie a farmaceut zajímal o šamanské praktiky, lidové léčitelství i o historii svého nového domova. Spolu s dalšími rakouskými vědci, kteří také přečkali hořký konec a v Mexiku zůstali, se snaží i odkrýt tajemství mayského jazyka. Podařilo se mu získat několik vzácných sošek, masek a kultovních předmětů starých mexických civilizací. Vedle své vědecké práce se mu však podařilo zachránit či shromáždit i velmi cennou sbírku historických předmětů týkající se doby císařství. Její velkou část tvoří bývalý majetek císaře Maxmiliána , olejomalby, stříbrné příbory, stolní i dekorační porcelán, šperky a především panovníkovy řády a vyznamenání.


Za svého dalšího pobytu získává veliký vědecký věhlas. Ten byl oceněn mnoha mezinárodními cenami a uznáními, např. Zlatou záslužnou medailí výstavy v New Orleans 1884 - 1885. Stává se řádným či čestným členem různých mexických i zahraničních učených společností a samozřejmě i členem Společnosti Musea Království českého. Příliv poct a uznání za jeho činnost neustává. Roku 1888 se stává komandérem papežského Řádu Sv.Řehoře. Dále mu je udělen záslužný bavorský Řád sv.Michala III.třídy, holandská Stříbrná medaile za vědu a umění, rakouská Jubilejní medaile z roku 1898 a nedlouho před svou smrtí se stal komandérem s hvězdou Řádu Františka Josefa I. Tato vysoká ocenění však obdržel spíše za další neúnavnou činnost. Jeho diplomatické umění, taktní jednání a styky s vysokými mexickými politiky mu totiž umožnily neoficiálně hájit a bránit zájmy rakouského císaře v Mexiku po více než čtvrt století. Tímto svým jednáním si vysloužil úctu republikánské vlády i mexického presidenta Porfiria Diaze, s nímž se již od zajetí Diaze roku 1866 v Oaxaku císařskou armádou, osobně znal. Právě toto osobní přátelství a Kaskovy diplomatické schopnosti umožnily nakonec přispět nemalým dílem k obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi.


Při jeho návštěvě ve vlasti v roce 1889 mu byla poskytnuta dlouhá osobní audience u císaře Františka Josefa I. O čem spolu jednali samozřejmě nevíme a můžeme se pouze dohadovat, že to nebyly jenom vzpomínky na mladšího císařova bratra a jeho nešťastné mexické panování či Kaskova pomoc při vzniku Maxmiliánova pomníku v Queretaru.
Vždyť již 11.prosince 1889 je František Kaska dekorován Řádem železné koruny II. třídy a následně 25. ledna 1890 se stává komandérem španělského Řádu Isabelly Katolické, čímž je automaticky povýšen do stavu španělských baronů. Přestože doktor Kaska nepožádal o uznání tohoto titulu v Rakousku byl i bez jeho iniciativy nobilizován císařským nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. srpna 1901 a následně 31. dubna 1902 byl vydán diplom ( originál diplomu je uložen v archivu Národního musea v Praze) a velice výmluvný znak (viz příloha).
Ten blasonujeme takto:


"Pošikem modrým břevnem se sedmi stříbrnými hvězdami dělený štít, v jehož horní zlaté části černý dvouhlavý orel s červenou zbrojí, v dolní části stříbrné je černá orlice držící zobákem a pařáty chřestýše v přirozené barvě. Nad štítem baronská koruna na níž je posazena korunovaná turnajská přilba s krydly vpravo modro-stříbrnými a vlevo černo-zlatými, klenot dvě orlí křídla v přirozené barvě".


Výklad znaku je víc než zřejmý. Černý dvouhlavý orel je zjednodušeným císařským orlem rakouským, jako projev uznání zásluh nobilitanta o rakouské zájmy během celé životní dráhy a orlice zabíjející hada je odvozena ze státního znaku mexického císařství na paměť nobilitantových zásluh o nové zámořské mocnářství habsburské dynastie. A o značné míře této zásluhy si můžeme udělat představu, pokud porovnáme vysokou vážnost státních heraldických figur ve znaku s fakticky nejnižším šlechtickým titulem vyšší šlechty. Pět let poté, dne 10. května 1907, umírá baron František Kaska bez potomků v Mexiku To, že po celou dobu svého života se nepřestával hlásit k české národnosti dokazoval i skutky. Již od počátku devadesátých let osmnáctého století zasílal do Musea Království českého vzácné předměty historické ceny nebo vzorky do sbírek přírodovědeckých. V poslední vůli odkázal své soukromé sbírky muzeím v Praze a ve Vídni. Jenom do Prahy doputovalo dvacet beden z pozůstalosti. Obsahovaly mnoho předmětů a dokumentů z dob mexického císařství, především však unikátní a téměř úplnou sbírku císařských řádů a vyznamenání, které jsou nyní uloženy v Praze. Část byla vystavena, zbytek je v depozitáři. Jak tato sbírka vznikla je však trochu záhadou. Stejně tak je podivné, že tyto skvosty nepožadovala nikdy Habsburská rodina zpět. Některé prameny hovoří o tom, že je Kaska postupně skoupil v Mexiku na aukcích a bazarech, ale podle mého názoru je tato cesta vysoce nepravděpodobná. Sbírka je příliš ucelená a spíše tezaurového charakteru a tak se na mysl vkrádá trochu spekulace, zda tuto část své sbírky neobdržel Kaska jako uznání výsledku jeho neveřejné diplomatické úlohy od mexické vlády s podmínkou, že se nesmí dostat do rukou Habsburského domu. To však je, jak uvedeno výše, již čirá a nepodložená spekulace.
Prameny:
www.heraldica.cz
www.ceskatelevize.cz
www.austrian-mint.at
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Kaska-Frantisek-t84994#313554 Verze : 0
Nobilitační paragrafy u řádu Železné koruny a dalších řádu s výjimkou Vojenského řádu Marie Terezie byly zrušeny v roce 1884. Řád Železné koruny na osobním erbu je tak zvané polepšení erbu, což bylo obvyklé u nové šlechty v Rakousku.


Symbolem usmíření se stává kaple v Querétaru, tedy na místě popravy císaře Maxmiliána. V letech 1898-1900 zde Kaska figuruje jako stavebník, ale stavbu tajně financovala mexická vláda. Císař František Josef I. věnoval obraz pro oltář. Právě tato Kaskova mise skončila úspěchem a v roce 1901 byly obnoveny diplomatické vztahy. Mexiko bylo také jediným státem, který protestoval proti "anšlusu" Rakouska v roce 1938. Na základě těchto faktů byl Kaska osobním rozhodnutím císaře uveden do baronského stavu.
Prameny:
ŽUPANIČ, Jan: Systematizované šlechtictví v podunajské monarchii
Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, Praha Národní muzeum
URL : https://www.valka.cz/Kaska-Frantisek-t84994#313559 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více