Main Menu
User Menu

CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník)

úprava pre civilné využívanie

THV-01 (Tankový Haldový Výkopník)


V článku „ Tanky odkládají zbroj „ sa o.i. píše „ V Ústredných dielňach OKR Ostrava sa nachádza 22 ks tankov Cromwell určených k úprave na THV-1. Jeden kus je hotový, ďalšie dva rozrobené a 19 čaká rovnaká osud. Základom úpravy je demontáž veže a motoru.“


THV-01 : Tankový Haldový Výkopník.


Zdroj : Obrana lidu 1960 č. 308
CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) - Koniec Cromwellov sa konal v Ostrave...

Koniec Cromwellov sa konal v Ostrave...
URL : https://www.valka.cz/CZK-THV-01-tankovy-haldovy-vykopnik-t84828#311228Verze : 0
Foto nižšie zobrazuje tri (!)zachované stroje z nedávnej doby, ktoré sa využívali na zarovnávanie hlušiny pri ťažbe uhlia. Tieto stroje boli zachránené a rekonštruované. Pričinili sa o to nadšenci z Múzea obrnenej techniky Smržovka, ktorí majú momentálne k dispozícii 2 ks platforiem (registračné číslo jedného z nich je T188293).
Ďalší obdobný stroj bol zachránený združením nezávislých zberateľov historickej techniky, KVH Rota Nazdar (tento stroj s pôvodným vojenským označením T188441 bol zachránený z bane Hřebec v roku 2000). Ďalšími strojmi, ktoré táto skupina získala boli Cromwell Mk.IV číslo T188771 a Cromwell Mk.IV (alebo Cromwell Mk.V) číslo T188692. Platforma ďalšieho stroja rovnakého typu je v Lešanskom múzeu a ďalší vo vojenskom múzeu Králíky (Cromwell VII).


THV-01 bol vyvinutý Banskými strojárňami v Ostrave. Stroje boli zbavené motorov a nahradili ich elektromotory. Prívod elektrickej energie bol za pomoci kabeláže, ktorej prípojné vstupy boli v zadnej časti strojov. Káble boli vedené za vozidlom pomocou nosnej/vodiacej konštrukcie privarenej na zadnom pancierovaní korby. Veže tankov boli nahradené účelovými civilnými nadstavbami mne doposiaľ neznámeho typu.S dovolením publikovať fotografie :
www.tankysmrzovka.webgarden.cz


http://www.volny.cz/ipro/stripky/clanky/faust.htm
http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=2&t=13135
armada.vojenstvi.cz

CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) -


CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) -


CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-THV-01-tankovy-haldovy-vykopnik-t84828#312759Verze : 2
MOD
Konštruktérom THV 01 bol Luboš Vágner u ústredných dielní Ostravsko-Karvínskeho revíru. Vozidlo umožnilo počas jednej smeny vyložiť hlušinu zo 780 banských vozíkov a súčasne znížilo počet pracovníkov na halde až o 3/4.Zdroj: Holub, Ota: Až svět odzbrojí; ABC 1963/01

CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) - Tanky Cromwell pripravené na prestavbu

Tanky Cromwell pripravené na prestavbu
CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) - THV-01

THV-01
URL : https://www.valka.cz/CZK-THV-01-tankovy-haldovy-vykopnik-t84828#509956Verze : 0
MOD
aukro.cz

CZK - THV-01 (tankový haldový výkopník) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-THV-01-tankovy-haldovy-vykopnik-t84828#618808Verze : 0
MOD