Main Menu
User Menu

CZK - ADM-48 (odmorovací automobil)

Odmorovací automobil ADM-48 je určený k odmorovaniu, dezaktivácii dezinfekcii výzbroje, bojovej techniky, dopravných prostriedkov a k plneniu odmorovacích súprav.


ADM-48 je automobil P V3S s navijakom, na ktorom je pripevnené špeciálne zariadenie, ktoré sa skladá z dvoch rovnakých na sebe nezávislých systémov :


Prvý systém je určený k k plneniu a k práci s odmorovacím roztokom č.1. Je umiestnený na pravej strane korby a je oranžovej farby.


Druhý systém s odmorovacím roztokom č.2. Je umiestnený na ľavej strane korby a je čiernej farby.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Nádrž je zvarovaná a má tvar skrine.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 1350
Šírka : 820
Výška : 746


Čerpadlo Mostar 90 UV – piestové – jednovalcové – dvojčinné.


Celkový objem : 750 l – pracovný 700 l.


Hmotnosť v kg :


- špeciálneho zariadenia : 1010
- vezených látok : 1400.


Obsah jednej nádrže : do 700 l
Obsah divoch nádrží : do 1400 l


Priemerná výkonnosť jedného čerpadla : 30 l / min.


Čas potrebný k naplneniu nádrže dvoma čerpadlami : 24 minút.


Počet súčasne obsluhovaných pracovísk :


- 6 na pracovnej ploche automobilu ADM-48,
- 3 mimo plochu – pomocou prenosných rozstrekovačov,
- 8 mimo plochu – pomocou odmorovacích súprav AD-K ,
- 10 mimo plochu – pomocou vaničiek a handier ( pre pechotné zbrane).


Priemerný prietok odmorovacieho roztoku jednou prúdnicou s kartáčom : 0,7 l / min.


Priemerný prietok dezaktivačného roztoku jednou prúdnicou s kartáčom : 2,5 – 3 l / min.


Čas potrebný na rozvinutie alebo zvinutie vozidla obsluhou : 30 minút.


Osádka : 4 muži -


- veliteľ,
- 2 odmorovači
- vodič.Zdroj : Chem-28-2
CZK - ADM-48 (odmorovací automobil) - Celkový pohľad.

Celkový pohľad.
CZK - ADM-48 (odmorovací automobil) - Pôdorys ADM-48.

Pôdorys ADM-48.
CZK - ADM-48 (odmorovací automobil) - Zadná časť ADM-48.

Zadná časť ADM-48.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ADM-48-odmorovaci-automobil-t84817#312612Verze : 0
Pohled na korbu ADM-48.
CZK - ADM-48 (odmorovací automobil) - (archiv)

(archiv)
URL : https://www.valka.cz/CZK-ADM-48-odmorovaci-automobil-t84817#330167Verze : 0
MOD