Main Menu
User Menu

CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil)

Chemický rozstrekovací automobil ACHR je určený k :


- odmorovaniu terénu zamoreného otravnými látkami ( OL),
- dezaktivacii terénu zamoreného bojovými rádiaktívnymi látkami,
- dezinfekcii terénu zamoreného bojovými biologickými prostriedkami,
- odmorovaniu a dezaktivácii ( dezinfekcii) výzbroje, bojovej techniky a dopravných prostriedkov,
- postreku terénu pri špeciálnych úlohách,
- zadymovaniu priestorov a objektov,
- preprave úžitkovej vody a iných kvapalných látok,
- plneniu nádob kvapalnými látkami ( dymovníc, rozstrekovačov a pod.)


ACHR je na podvozku automobilu P V3S.


ACHR tvorí:


- cisterna,
- prevodové ústrojenstvo pre pohon motorového čerpadla,
- motorové čerpadlo SKB-S,
- ručné čerpadlo MOSTAR UV-90,
- potrubie,
- príslušenstvo.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.Rozmery ACHR v mm :


Dĺžka : 6795
Šírka :2300
Výška :2510


Svetlá výška : 400


Cisterna má oválny priemer, je zhotovená zo zvarovaného oceľového 4 mm plechu.


Rozmery v mm:
Dĺžka : 2960
Šírka :1210
Obsah : 2500 l


Motorové čerpadlo SKB-S je poháňané motorom vozidla prevodom z kľukovej hriadele motoru :
Rozmery v mm:


Dĺžka : 368
Šírka :250
Výška :280

Výkon : 285 l / min. pri 720 ot. / min.


Ručné čerpadlo MOSTAR UV-90 – jednovalcové – dvojčinné – s ležatým valcom :


Výkon : 50 l / min.
Počet zdvihov : 30 – 40 / min.


Osádka : 2 muži
Zdroj : Chem-28-1
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Rozmerový náčrt ACHR.

Rozmerový náčrt ACHR.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Ručné čerpadlo MOSTAR UV-90.

Ručné čerpadlo MOSTAR UV-90.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ACHR-chemicky-rozstrekovaci-automobil-t84815#312608Verze : 0
Zdroj : Expozícia VHM Piešťany (vlastné foto).
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Predné detaily.

Predné detaily.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Zadné detaily.

Zadné detaily.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Plniaci otvor.

Plniaci otvor.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Armatúry.

Armatúry.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Rezervné kolesá.

Rezervné kolesá.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Technológia.

Technológia.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Pravá strana vozidla.

Pravá strana vozidla.
CZK - ACHR (chemický rozstrekovací automobil) - Čerpadlo SKB-S.

Čerpadlo SKB-S.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ACHR-chemicky-rozstrekovaci-automobil-t84815#312609Verze : 0