Main Menu
User Menu

Dalhart, Armádní letecká základna Dalhart [RRRR-1945]

Dalhart Army Air Base

     
Název:
Name:
Armádni letecká základna Dalhart
Originální název:
Original Name:
Dalhart Army Air Base
Další názvy:
Other Names:
DD.05.1942-DD.MM.RRRR Dalhart Army Airfield
Obec:
Municipality:
Dalhart, Texas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
36°01'21.00"N 102°32'50.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.02.1943-15.04.1943
46. bombardovací výcvikové křídlo
46th Bombardment Training Wing
15.04.1943-15.09.1943
46. bombardovací operačně výcvikové křídlo
46th Bombardment Operational Training Wing
03.03.1944-28.03.1944
1. bombardovací peruť (težká)
1st Bombardment Squadron (Heavy)
09.03.1944-28.03.1944
9. bombardovací skupina (těžká)
9th Bombardment Group (Heavy)
09.03.1944-19.05.1944
9. bombardovací skupina, velmi těžká
9th Bombardment Group, Very Heavy
01.04.1944-19.05.1944
6. bombardovací skupina (velmi těžká)
6th Bombardment Group (Very Heavy)
26.05.1944-23.08.1944
19. bombardovací skupina, velmi těžká
19th Bombardment Group, Very Heavy
01.06.1944-22.08.1944
501. bombardovací skupina, velmi těžká
501st Bombardment Group, Very Heavy
07.07.1944-13.01.1945
333. bombardovací skupina (velmi těžká)
333rd Bombardment Group (Very Heavy)
12.07.1944-14.11.1944
331. bombardovací skupina (velmi těžká)
331st Bombardment Group (Very Heavy)
18.08.1944-18.01.1945
346. bombardovací skupina (velmi těžká)
346th Bombardment Group (Very Heavy)
25.08.1944-11.12.1944
382. bombardovací skupina (velmi těžká)
382nd Bombardment Group (Very Heavy)
28.08.1944-14.01.1945
383. bombardovací skupina (velmi těžká)
383rd Bombardment Group (Very Heavy)
24.07.1945-08.09.1945
449. bombardovací skupina (velmi těžká)
449th Bombardment Group (Very Heavy)
24.07.1945-08.09.1945
716. bombardovací peruť, velmi těžká
716th Bombardment Squadron, Very Heavy
24.07.1945-08.09.1945
718. bombardovací peruť, velmi těžká
718th Bombardment Squadron, Very Heavy
27.07.1945-08.09.1945
717. bombardovací peruť, velmi těžká
717th Bombardment Squadron, Very Heavy


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.12.1945 uzatvorená a neskôr scivilená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalhart_Army_Air_Base
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dalhart-Armadni-letecka-zakladna-Dalhart-RRRR-1945-t84637#487191Verze : 0
MOD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
ARMÁDNE LETISKO DALHART
DALHART ARMY AIRFIELD
Datum vzniku
XX.XX.1942
Předchůdce
-
Datum zániku
XX.XX.1946
Následovník
zrušená
Nadřízené velitelství

Dislokace
Dalhart
Velitelé

Podřízené oddíly

Dislokované velitelství, tělesa a oddíly
6th Bombardment Group (Very Heavy)
9th Bombardment Group (Very Heavy)
03.03.1944-28.03.1944 1. bombardovací peruť (težká)
18.03.1944-19.05.1944 1. peruť velmi těžkých bombardérů
16th Bombardment Group (Very Heavy)
331st Bombardment Group (Very Heavy)
333d Bombardment Group (Very Heavy)
346th Bombardment Group (Very Heavy)
382d Bombardment Group (Heavy)
383d Bombardment Group (Heavy)
415th Bombardment Group (Dive)
449th Bombardment Group (Heavy)
501st Bombardment Group (Very Heavy)
502d Bombardment Group (Very Heavy)
504th Bombardment Group (Very Heavy)
505th Bombardment Group (Very Heavy)
507th Bombardment Group (Very Heavy)
Prameny

Literatura

Poznámka

Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dalhart-Armadni-letecka-zakladna-Dalhart-RRRR-1945-t84637#311421Verze : 0
MOD