Main Menu
User Menu

Šírenie rádiových vĺn

Frekvenční a vlnová pásma

Šírenie rádiových vĺn. Táto problematika je veľmi komplikovaná, preto iba zjednodušene.Veľmi dlhé vlny. (Very Low Frekvency VLF)


Šíria sa okolo celej zeme, prenikajú aj pomerne hlboko pod povrch zeme dokonca čiastočne aj pod hladinu vody. Pre spojenie s ponorenými ponorkami sa používajú frekvencie pod rádiovými vlnami podľa bežného rozdelenia. Napr. jadrové ponorky pracujú na 82 Hz (Rusko) a 78 Hz (USA). Na týchto frekvenciách je možné komunikovať aj z hĺbky 1 km pod hladinou, ako bolo experimentálne zistené. Anténa s dĺžkou okolo 200m je vlečená za ponorkou alebo sa používa rámová anténa.Dlhé vlny (Low Frekvency LF, alebo Long Wawes LW)


Šíria sa popri povrchu zeme, ohýbajú sa okolo neho a čiastočne prenikajú aj pod povrch. Používali sa počas druhej svetovej voijny a po nej na komunikáciu s ponorkami. Počas 1. svetovej vojny sa používali ako hlavná komunikácia rádim.


Stredné vlny (Medium Frekvency MF, alebo Medium Wawes MW)


Cez deň sa šíria hlavne ako prízemné vlny, po západe slnka sa časť šíri aj odrazom od ionosféry.


Spoločnou nevýhodou týchto vĺn je potreba veľkých výkonov a malého množstva použetilných frekvencií pre komunikáciu na veľké vzdialenosti.Krátke vlny (High Frekvency HF alebo Short Wawes SW)


Šíria sa hlavne odrazom od ionosféry. Pre tento odraz platia zásady dopadu a odrazu ako pre sveteľné žiarenie. Keďže však odraz nenastáva od jediného bodu, odrazený lúč je rozptýlený, čo umožňuje príjem na pomerne veľkej ploche. Kritická frekvencia ktorá sa ešte odráža, MUF (Maximal Usualy Frekvency) sa mení každým okamžikom, zavisí vo všeobecnosti od dennej, ročnej doby a slnečnej aktivity. V praxi sa používa častejšie ako MUF optimalizovaná frekvencia FOT, ktorá je iba cca 80% z MUF. Táto umožňuje komunikáciu s malým výkonom na veľké vzdialenosti. Napr 5 až 10 W na 2000 km. Pre DV by bol nutný výkon okolo 100 kW na rovnaký dosah. Nevýhodou je potreba prelaďovať rádiostanicu v určených časoch. Najnižšia použiteľná frekvencia LUF Low Usualy Frekvency) je frekvencia ktorá je ešte použiteľná na spojenie na danú frekvenciu, ale nižšie frekvencie sa šíria s veľkým útlmom. Krátke vlny sú základným taktickým astrategickým spojením na vzdialenosti od cca 100 km.Veľmi krátke vlny (Very High Frekvency, VHF, Ultra High Frekvency UHF a ešte aj Super High Frekvency SHF)
Šíria sa na prekticky priamu viditeľnosť. Neohýbajú sa, odrážajú sa iba od veľkých vodivých plôch. Preto sa používajú pre komunikáciu na krátke vzdialenosti. Postačuje tu aj malý výkon. Tým, že je tu relatívne veľký počet komunikačných kanálov su vhodné aj pre satelitné spojenie. Vplyv ionosféry je zanedbateľný. ďalšie využitie je v radaroch a mikrovlnných rádiových spojoch.


Zdroj: vlasná práca
Šírenie rádiových vĺn - Šírenie odrazom od ionosféry

Šírenie odrazom od ionosféry
Šírenie rádiových vĺn - Vrstvy atmosféry cez deň a v noci

Vrstvy atmosféry cez deň a v noci
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#311217Verze : 0
MOD
Frekvenční a vlnová pásma


Název
Frekvence
Vlnová délka
Původ označení
Popis - použití
-
< 3 Hz
> 100000 km
-
-
ELF
3 - 30 Hz
100000 - 10000 km
anglicky Extra Low Frequency = extrémně nízka frekvence
komunikace s ponorkami
SLF
30 - 300 Hz
10000 - 1000 km
anglicky Super Low Frequency = super nízká frekvence
komunikace s ponorkami
ULF
300 - 3000 Hz
1000 - 100 km
anglicky Ultra Low Frequency = ultra nízká frekvence
komunikace v dolech
VLF
3 - 30 kHz
100 - 10 km
anglicky Very Low Frequency = velmi nízká frekvence
komunikace s ponorkami, bezdrátové měřiče pulsu
LF
30 - 300 kHz
10 - 1 km
anglicky Low Frequency = nízká frekvence
navigace, časové signály, AM vysílání (dlouhé vlny)
MF
300 - 3000 kHz
1000 - 100 m
anglicky High Frequency = vysoká frekvence
AM vysílání (střední vlny)
HF
3 - 30 MHz
100 - 10 m
anglicky High Frequency = vysoká frekvence
pobřežní radiolokátory a ZHRLS, krátkovlnné vysílání a amatérské rádio
P
< 300 MHz
1 m+
anglicky Previous = předchozí
pásmo bylo používáno pro SVRN
VHF
30 - 330 MHz
6 - 0,9 m
anglicky Very High Frequency = velmi vysoká frekvence
velmi daleký dosah; hůře nebo skoro vůbec nepronikne zemí, stavbami, budovami;
UHF
300 - 1000 MHz
1 - 0,3 m
anglicky Ultra High Frequency = ultra vysoká frekvence
velmi daleký dosah; např. pro SVRN; zemí, stavbami a budovami nepronikne, vegetace šíření silně omezuje
L
1 - 2 GHz
30 - 15 cm
anglicky Long = dlouhý
daleký dosah; řízení letového provozu a kontrolu vzdušného prostoru
S
2 - 4 GHz
15 - 7,5 cm
anglicky Short = krátký
lokální řízení letového provozu, meteorologické radiolokátory dalekého dosahu, námořní radiolokátory
C
4 - 8 GHz
7,5 - 3,75 cm
anglicky Compromise = kompromis mezi pásmy S a X
satelitní radiolokační opakovače, meteorologické radiolokátory
X
8 - 12 GHz
2,5 - 3,75 cm
název pásma X vznikl během WWII - tajná frekvence
navádění řízených raket, námořní a meteorologické radiolokátory, dohled pozemní situace, střední rozlišovací schopnost, v USA je frekvence 10,525 GHz ±25 MHz požita pro letištní radiolokátory
Ku
12 - 18 GHz
1,67 - 2,5 cm
?
vysoké rozlišení
K
18 - 24 GHz
1,11 - 1,67 cm
německyKurz = krátký
omezené použití kvůli pohlcení vodními parami; detekce oblačnosti, policejní radary na měření rychlosti motoristů, zbraňové radiolokátory pracují na frekvenci 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka
24 - 40 GHz
0,75 - 1,11 cm
podle fonetického vyslovení hlásky K -
krátký dosah; mapování, řízení letového provozu v dosahu letiště; policejní fotografické radary (spustí fotokameru, když jedete na červenou, mají frekvenci 34,3 GHz ± 100 MHz)
mm
40 - 300 GHz
7,5 - 1 mm
podle délky vlny milimetr
frekvence závisí na rozměru vlnovodu; tento rozsah byl zaveden dnes již zaniklou společností Baytron, která dělala výzkumy v tomto vlnovém rozsahu a vyrobila testovací zařízení
Q
40 - 60 GHz
7,5 - 5 mm
?
vojenské komunikace
V
50 - 75 GHz
6,0 - 4 mm
?
je velmi silně pohlcováno atmosférou
E
60 - 90 GHz
6,0 - 3,33 mm
?
?
W
75 - 110 GHz
4 - 2,7 mm
?
použito pro vizuání senzory autonomně řízených experimentálních samohybů, meteorologické observatoře s vysokým rozlišením, zobrazování
UWB
1,6 - 10,5 GHz
18,75 cm - 2,8 cm
?
kontrola potrubí a kanálů, zobrazovací systémyPoužité zkratky:


AM
amplitudová modulace
AM
Amplitude Modulation
АМ
Амплитудная Модуляция
FM
frekvenční modulace
FM
Frequency Modulation
ЧМ
Частотная Модуляция

infračervené
IR
InfraRed
ИК
ИнфраКрасное
SVRN
Systém Varování před Raketovým Napadením
BM EWR
Ballistic Missile Early Warning Radar
СПРН
Система Предупреждения о Ракетном Нападении
UF
ultrafialové
UV
UltraViolet
УФ
УльтраФиолет
ZHRLS
zahorizontální radiolokační stanice
OTH R
Over-The-Horizon Radar
ЗГРЛС
Загоризонтальная РадиоЛокационная Станция
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#311400Verze : 0
Přeji hezký večer!!!
Jako radioamatera (OK7AJ, OK1UDK) mne toto téma zajímá. Perfektní a vyčerpávající informaci naleznete na http://www.crk.cz/CZ/SIRENIC


S pozdravem, 73 dr OM Tonda
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#311424Verze : 0
Pro lepší názornost přikládám právě dotvořený obrázek.
To je taky moje omluvenka, proč to je až teď místo včerejšího večera. Kreslil jsem to z gruntu nově.


Pozn.: Juton moc díky za odkaz, právě totiž píšu článek o zahorizontálních RLS řady Duga a přesně to, co už delší dobu hledám, je právě na těch stránkách od Tebe.
Šírenie rádiových vĺn - Kmitočtové spektrum s rozprostřeným viditelným a radiolokačním pásmem

Kmitočtové spektrum s rozprostřeným viditelným a radiolokačním pásmem
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#311546Verze : 0
Odlišná členění pásem podle jiných pramenů
Zdroj: Radar Principles for the Non-specialist (J. C. Toomaz, Paul J. hannen)

Vlnová pásma IEEE
Název
Frekvence
HF
3-30 MHz
VHF
30-300 MHz
UHF
300 MHz - 1 GHz
L
1-2 GHz
S
2-4 GHz
C
4-8 GHz
X
8-12 GHz
Ku
12-18 GHz
K
18-27 GHz
Ka
27-40 GHz
V
40-75 GHz
W
75-110 GHzVlnová pásma mezinárodní standard
Název
Frekvence
HF - Band 7
3-30 MHz
VHF - Band 8
30-300 MHz
UHF - Band 9
300 MHz - 3 GHz
SHF - Band 10
3-30 GHz
EHF - Band 11
30-300 GHz


Vlnová pásma armádní standard (ECM)
Název
Frekvence
A
30-250 MHz
B
250-500 MHz
C
500 MHz - 1 GHz
D
1-2 GHz
E
2-3 GHz
F
3-4 GHz
G
4-6 GHz
H
6-8 GHz
I
8-10 GHz
J
10-20 GHz
K
20-40 GHz
L
40-60 GHz
M
60-100 GHz
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#312224Verze : 0
MOD
Odlišná členění pásem podle jiných pramenů II
Zdroj: The Naval Institute Guide to World Naval Weapons Systems 1997-1998 (Norman Friedman)


Radarová pásma USA
Název
Frekvence
I
100-150 MHz
G
150-225 MHz
P
225-390 MHz
L
390 MHz - 1.55 GHz
S
1.55-3.9 GHz
C
3.9-6.2 GHz
X
6.2-10.9 GHz
Ku
15.25-17.25 GHz
Ka
33-36 GHz
Q
36-46 GHz
V
46-56 GHz
W
56-100 GHzVlnová pásma ECM (NATO)
Název
Frekvence
A
30-250 MHz
B
250-500 MHz
C
500 MHz - 1 GHz
D
1-2 GHz
E
2-3 GHz
F
3-4 GHz
G
4-5 GHz
H
5-8 GHz
I
8-10 GHz
J
10-20 GHz
K
20-40 GHz
L
40-60 GHz
M
60-100 GHzAtmosférická okna ve vysokých frekvencích
Vlny vysokých frekvencí jsou výrazně pohlcovány atmosférou, ale existují pásma ("okna"), kde je pohlcení méně výrazné.
Frekvence
Vlnová délka
Poznámka
35 GHz
8 mm
Ka pásmo
94 Ghz
3.2 mm
M pásmo (ECM)
140 Ghz
2.3 mm

220 Ghz
1.4 mm

360 Ghz
0.8 mm
Poznámky
Systém označený zde "Radarová pásma USA" byl vyvinut ve 2. světové válce, je používán vládou USA. Rozdělení je založené na fyzikálních vlastnostech vln.

Systém označený jako "ECM" (ECM - Electronic Counter Measures - Elektronická protiopatření) byl zaveden později, je poněkud systematičtější, používá ho NATO. Jeho vznik a označení jako "ECM" souvisí s tím, že z pohledu NATO používal SSSR odlišná pásma, proti kterým bylo třeba vést elektronický boj (ESM, ECM, nebo dnešní terminologií EA).
Původně se začínalo s pásmy P (metrické vlny, P - pulse) a S (asi 10-cm vlny, S - short). Pro novou generaci druhoválečných 3-cm radarů bylo přidáno X(X - exotic). Pásmo G se používalo pro IFF (identifikace vlastní-cizí) v 2. světové válce.
URL : https://www.valka.cz/Sirenie-radiovych-vln-t84604#312230Verze : 0
MOD