Main Menu
User Menu

Lucembursko

Luxembourg

Český název:
Czech name:
Lucembursko
Originální název:
Original name:
Grand Duche de Luxembourg
Anglický název:
English name:
Luxembourg
Hlavní město:
Capital:
Lucemburk
Státní zřízení:
Government type:
konstituční monarchie (velkovévodství) / constitutional monarchy
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
3 okresy / 3 districts
Úřední jazyk:
Languages:
lucemburština / Luxembourgish
Měna:
Currency:
euro (EUR) / euros
Ozbrojené složky:
Military branches:
Armáda / Army
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB (nonregional member), Australia Group, Benelux, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNRWA, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
2 586
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Buurgplaatz (559 m)
nejnižší bod / lowest point - řeka Mosela (133 m) / Moselle River
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
západní Evropa / Western Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Belgie, Francie, Německo / Belgium, France, Germany
Vznik:
Independence:
3.1.1905
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 491 775
Národnostní složení:
Ethnic groups :
63,1% Lucemburci / Luxembourger
13,3% Portugalci / Portuguese
4,5% Francouzi / French
4,3% Itálie / Italian
2,3% Němci / German
7,3% ostatní země Eu / other EU
5,2% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
87% římskokatolické / Roman Catholic
13% ostatní / other
ISO: LUX
Internetová doména:
Internet country code :
.lu
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Lucembursko-t84518#310747Verze : 0
Státní útvary Datum Událost

23.1.1896 Narodil se - - Šarlota (Lucemburská velkovévodkyně)2.8.1914 Německo přepadlo bez vyhlášení války Lucembursko (s neutrálním statutem). Současně podalo ultimátum Belgii se lhůtou do 24 hodin, aby souhlasila s průchodem německých vojsk proti Francii

5.1.1921 Narodil se plukovník Jean - (velkovévoda lucemburský)2.4.1941 Exilové vlády Belgie a Lucemburska přerušily diplomatické styky s Maďarskem.
25.1.1942 Lucemburská exilová vláda vyhlásila Německu, Itálii a Japonsku válku.

23.9.1944 Lucemburská vláda se vrátila do vlasti.
20.3.1945 V Paříži podepsána spojenecká smlouva mezi Francií, Belgií, Holandskem a Lucemburskem.1.1.1948 Belgicko, Holandsko a Luxembursko vytvorili spoločnú colnú úniu.


18.4.1950 v Paríži podpísali zástupcovia šiestich krajín zmluvu o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ECSC), ktorú zverejnili 9. mája 1950.

19.3.1960 Narodil se generál Alain Duschene (náčelník generálního štábu)

9.7.1985 Zemřel - - Šarlota (Lucemburská velkovévodkyně)

23.4.2019 Zemřel plukovník Jean - (velkovévoda lucemburský)
URL : https://www.valka.cz/Lucembursko-t84518#644390Verze : 0
MOD