Main Menu
User Menu
Reklama

Moldavská republika (Moldávie)

Republic of Moldova

Republica Moldova

Český název:
Czech name:
Moldavsko
Originální název:
Original name:
Republica Moldova
Anglický název:
English name:
Moldova
Hlavní město:
Capital:
Kišiněv
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
32 raions / 32 rajonů
Úřední jazyk:
Languages:
moldavština / Moldovan
Měna:
Currency:
moldavský lei (MLD) / Moldovan lei
Ozbrojené složky:
Military branches:
Národní armáda: Pozemní síly, Vojska rychlého nasazení, Letectvo a protivzdušná obrana / National Army: Land Forces, Rapid Reaction Forces, Air and Air Defense Forces
Mezinárodní organizace:
International organizations :
BSEC, CE, CEI, CIS, EAEC (pozorovatel / observer), EAPC, EBRD, FAO, GCTU, GUAM, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář / signatory), IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (zpravodaj / correspondent), ITU, MIGA, OIF, OPCW, OSCE, PFP, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
33 843
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Dealul Balanesti (430 m)
nejnižší bod / lowest point - řeka Dněstr (2 m) / Dniester River
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
východní Evropa / Eastern Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Rumunsko, Ukrajina / Romania, Ukraine
Vznik:
Independence:
27.8.1991
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 4 320 748
Národnostní složení:
Ethnic groups :
78,2% Moldavci/Rumuni / Moldovan/Romanian
8,4% Ukrajinci / Ukrainian
5,8% Rusové / Russian
4,4% Gagauz
1,9% Bulhaři / Bulgarian
1,3% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
98% východní ortodoxní / Eastern Orthodox
1,5% Židé / Jewish
0,5% baptisté a ostatní / Baptist and other
ISO: MDA
Internetová doména:
Internet country code :
.md
Časové pásmo :
Time zone :
+2
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Moldavska-republika-Moldavie-t84516#310737Verze : 0
Státní útvary Datum Událost


28.12.1933 Narodil se generálporučík Štefan Florovič Kicak (ministr obrany Podněstří
)

24.5.1972 Narodil se - Maia Sanduová (prezidentka Moldavské republiky (2020))

18.2.1975 Narodil se major v záloze (?) Igor Dodon (prezident Moldavskej republiky (2016-2020))

26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.


7.8.2011 Zemřel generálporučík Štefan Florovič Kicak (ministr obrany Podněstří
)
URL : https://www.valka.cz/Moldavska-republika-Moldavie-t84516#684307Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Moldavskej republiky počas rozpadu ZSSR a jej ozbrojených síl:


02.09.1990 - východne od rieky Dnester je jednostranen vyhlásená Podnesterská moldavská SSR ako zväzová republika ZSSR nezávislá na Moldavskej SSR


04.09.1990 - najvyšší soviet Moldavskej SSR pozastavuje platnosť sovietskeho zákona 12.10.1967 o Všeobecnej vojenskej službe na území Moldavskej SSR,


02.11.1990 - na základe rozhodnutia najvyššieho sovietu Moldavskej SSR sa vytvára Republikánska garda (Garda Republicană),


02.11.1990 - v meste Dubossary vypukol ozbrojený konflikt medzi Podnesterskými a Moldavskými ozbrojenými formáciami, ktorým sa začala občianska vojna v krajine,


17.03.1991 - v jednotlivých zväzových republikách ZSSR sa koná referendum o budúcnosti ZSSR. Moldavskí predsatavitelia odmietajú referendum realizovať, napriek tomu miestne orgány v Podnestersku a v Gagauzsku referendum organizujú,


19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve


25.08.1991 - Najvyšší soviet Podnesterskej moldavskej SSR schválil deklaráciu o nezávislosti


27.08.1991 - bol prijatý zákon č. 691 o nezávislosti Moldavskej republiky


03.09.1991 - prezident Moldavska vyhlasuje dekrét č. 193, na základe ktorých sa vytvárajú Moldavské ozbrojené sily,


05.11.1991 - Podnesterksá moldavská SSR mení svoj názov na Podensterská moldavská republika


14.11.1991 - Moldavská vláda prijala uznesenie, podľa ktorého prechádzajú všetky vojenské útvary a zariadenia, vrátane výzbroje, techniky a objektov Sovietskych ozbrojených síl na území Moldavskej SSR do jurisdikcie Moldavskej republiky


08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska


21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi


25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu


26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené


30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ,


05.02.1992 - je vytvorené Ministerstvo obrany Moldavskej republiky


14.02.1992 -Moldavsko sa spolu s Ukrajinou nepripojilo k podpísaniu vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Moldavské ministertvo obrany tak formálne prevzalo kontrolu nad všetkými súčasťami Sovietskych ozbrojených síl dislokovaných na Moldavskom území. Časť síl a prostriedkov 14. gardovej vševojskovej armády uvedený stav nereflektovala, časť síl deklaruje vernosť Ruskej federácii, iné naopak otvorene podporujú podnesterských separatistov,


01.03.1992 - konflikt medzi Moldavskom a Podnesterskom sa vyostruje a do bojov sú oboma stranami vťahované aj zložky 14. gardovej armády


01.04.1992 - ruský prezident Boris Jelcin svojim rozkazom podriaďuje 14. gardovú armádu pod jurisdikciu Ruskej federácie a do podriadneosti hlavného velenia Spoločných ozbrojených síl Spoločenstva nezávislých štátov, začína sa formálny proces delenia armády medzi Moldavskú republiku a Ruskú federáciu, napriek tomu sa jednotky 14. armády podieľajú na vojenských operáciách prevažne v prospech separatistov,


21.07.1991 - je podpísaná dohoda o zastavení vojenských operácii medzi separatistami a Moldavskými ozbrojenými silami. Na prímerie dohliadajú mierové sily tvorené spoločoným kontingentom ruských, moldavských a podnesterských ozbrojených síl.Prehľad útvarov Sovietskych ozbrojených síl, ktoré sa po 14.02.1992 stali súčasťou Ozbrojených síl Moldavska:


a) Odeský vojenský okruh
- 193. samostatná zmiešaná letecká letka (193-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья), Kišinev
- 2. samostatná spojovaia brigáda (2-я отдельная бригада связи), Kišinev


b) 14. gardová vševojsková armáda
- 86. gardová motostrelecká divízia (rámcová) (86-я гвардейская мотострелковая дивизия кадра, Bělce
- 158. motostrelecká divízia (rámcová) (158-я мотострелковая дивизия кадра), Kagul
- 208. motostrelecká divízia (rámcová) (208-я мотострелковая дивизия кадра), Bělce
- 189. gardová raketová brigáda (189-я гвардейская ракетная бригада), Markulešty
- 4. delostreleckýpluk (4-й артиллерийский полк), Ungeny
- 803. raketometný pluk (803-й реактивный артиллерийский полк), Ungeny
- 952. protitankový delostrelecký pluk (952-й противотанковый артиллерийский полк), Ungeny


c) útvary PVOS
- 275. protilietadlová raketov´abrigáda (275-я зенитная ракетная бригада), súčasť 60. zboru PVO 8. samostatnej armády PVO, Kišinev


d) útvary Vzdušných síl ZSSR
- 86. stíhací letecký pluk (86-й истребительный авиационный полк), súčasť 119. stíhacej leteckej divízie 5. leteckej armády, Markulety


e) výsadkové sily ZSSR
- 300. gardový výsadkový pluk (300-й гвардейский парашютно-десантный полк), súčasť 98. gardovej výsadkovej divízie, Kišinev
Zdroj: archív autora
cis.minsk.by
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. «Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска». — Томск: Издательство Томского университета, 2013. — 640 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-89503-530-6.
Захаров В. М. Часть II. «Военные организации постсоветских государств». Глава 3. «Раздел советских вооружённых сил» // «Военное строительство в государствах постсоветского пространства». — М.: Издательство РИСИ, 2011. — С. 42—63. — 380 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7893-0118-0.
URL : https://www.valka.cz/Moldavska-republika-Moldavie-t84516#684306Verze : 4
MOD