Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 12. divise [1945-1951]

12th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 12. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 12. divise
01.11.1950-01.01.1951 12. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.01.1951 Litoměřice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 62
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 12
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 262
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 3
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecký oddíl 253

Ručně vyplněné položky:
26.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 12
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 62
01.10.1947-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 262
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1945-01.01.1951 VÚ Litoměřice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-12-divise-1945-1951-t84494#310641Verze : 0
MOD