Main Menu
User Menu

Zabezpečovací jednotka základny "general Arroquia" [1986-RRRR]

Services Unit of the Base "General Arroquia"

Unidad de Servicios de la Base "General Arroquia"

     
Název:
Name:
Zabezpečovací jednotka základny "general Arroquia"
Originální název:
Original Name:
Unidad de Servicios de la Base "general Arroquia"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1986
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.2003-DD.MM.RRRR 4. generální subinspekce
Dislokace:
Deployed:
DD.03.1986-DD.MM.RRRR Salamanca, základna General Arroquia

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-jednotka-zakladny-general-Arroquia-1986-RRRR-t84489#613588Verze : 1
MOD
Jednotka základne "General Arroquia" má za úlhou podporovať jednotku, ktorá momentálne sa na nej zdržuje. V súčastnosti je touto jednotkou Pluk špecializovaných ženistov No 11 od roku 1988. Motívom k vytvoreniu tejto jednotky bolo odľahčenie pluku od prác ako napríklad údržby atď. aby sa tento mohol venovať operatívnej a bojovej činnosti. Jednotka základne "General Arroquia" sa skladá z velenia ktoré ma na starosti administratívnu činnosť personálu a materiálu jednotky, z jednej jednotky bezpečnosti, jednej jednotky podpory inštalácii, ktorá je zodpovedná za údržbu a opravy budov základne, jednotky podpory ostatných súčastí, ktorá poskytuje materiál a potrebné prostriedky ostatným súčastiam pre ich bezchybnú funkciu. Základňa má rozlohu 6,5 Ha a s jej výstavbou sa začalo roku 1925 a 26.6.1928 bola daná do užívania. Základňa vždy bola sídlom ženistov, iba počas občianskej vojny tu sídlil pluk kavalérie Calatrava. Od roku 1940 základňa nesie meno“General Arroquia″,na počesť generála divízie Ángela Rodríguez de Quijano y Arroquia.

zdroj: www.ejercito.mde.es/organizacion/usacarroquia
Zabezpečovací jednotka základny general Arroquia [1986-RRRR] - štít jednotky

štít jednotky
Zabezpečovací jednotka základny general Arroquia [1986-RRRR] - Priečelie základňe General Arroquia

Priečelie základňe General Arroquia
Zabezpečovací jednotka základny general Arroquia [1986-RRRR] - organizácia jednotky

organizácia jednotky
URL : https://www.valka.cz/Zabezpecovaci-jednotka-zakladny-general-Arroquia-1986-RRRR-t84489#310607Verze : 1
MOD