Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 10. divise [1945-1951]

10th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 10. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 10. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 10. divise
01.11.1950-01.01.1951 10. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.01.1951 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
28.07.1945-DD.10.1946 Vesel, Milan (Major)
DD.10.1946-15.01.1947 Vesel, Milan (Podplukovník)
15.01.1949-31.07.1949 Belanský, Leopold (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 10
01.06.1945-01.08.1945 Protitankový oddíl 10
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 60
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 260
01.10.1947-03.12.1950 Dělostřelecký oddíl 261
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecký pluk 11
01.12.1950-01.01.1951 11. dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 2229-D Košice
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 5201-D Košice
Zdroje:
Sources:
ÚVA Bratislava, fond 964
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-10-divise-1945-1951-t84486#310598Verze : 2
MOD