Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 9. divise [1945-1951]

9th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 9. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 9. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 9. divise
01.11.1950-01.01.1951 9. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Nitra, kasárny /
01.10.1945-DD.06.1946 Trnava, kasárny /
00.06.1946-DD.09.1946 Brno, kasárny /
00.09.1946-01.01.1951 Trnava, kasárny /

Velitel:
Commander:
31.12.1947-01.10.1948 Belanský, Leopold (poverený zastupovaním) (Podplukovník)
01.10.1948-15.01.1949 Belanský, Leopold (poverený zastupovaním) (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.08.1945 Protitankový oddíl 9
01.07.1945-01.12.1950 Dělostřelecký pluk 9
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 59
01.10.1945-10.12.1950 Dělostřelecký oddíl 259
01.12.1950-01.01.1951 9. dělostřelecký pluk
10.12.1950-01.01.1951 9. protiletadlová baterie
10.12.1950-01.01.1951 9. protitanková dělostřelecká baterie

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.06.1946 VÚ 2109-D Trnava
00.06.1946-DD.09.1946 VÚ 2109-D Brno
00.09.1946-01.10.1949 VÚ 2109-D Trnava
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 8874-D Trnava
Zdroje:
Sources:
ÚVA Bratislava, fond 1639
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-9-divise-1945-1951-t84484#310593Verze : 1
MOD