Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 9 [1945-1950]

9th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 9
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
9. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-01.12.1950 Velitelství dělostřelectva 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-DD.06.1946 Topoľčany, kasárny /
DD.06.1946-DD.09.1946 Brno, kasárny /
DD.09.1946-01.12.1950 Topoľčany, kasárny /

Velitel:
Commander:
30.09.1947-01.10.1948 Belanský, Leopold (Podplukovník)
01.10.1948-15.01.1949 Belanský, Leopold (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl I/9
01.07.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl II/9
01.07.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl III/9
01.07.1945-01.12.1950 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 9
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/9
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/9
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 3/9

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 Dělostřelecký pluk T. G. Masaryka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 4639 Topoľčany
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 6348 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 9)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-9-1945-1950-t84481#310571Verze : 2
MOD