Main Menu
User Menu
Reklama

České Budějovice, Letiště

České Budějovice, Airfield

     
Název:
Name:
České Budějovice, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště České Budějovice
Další názvy:
Other Names:
DD.07.1939-DD.05.1945 Fliegerhorst Budweiss
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Planá
Obec:
Municipality:
České Budějovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°56'46.65"N 14°25'37.59"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1944-DD.10.1944
I. skupina Bitevní eskadry 102
1st Group of the 102nd Ground Attack Wing
DD.12.1944-18.02.1945
Bombardovací eskadra (S) 30
30th Bomber Wing (F)
DD.04.1945-DD.05.1945
3. letka Skupiny blízkého průzkumu 14
3rd Squadron of the 14th Short-Range Reconnaissance Group
11.06.1945-DD.09.1945
Letištní peruť České Budějovice
Air Base Squadron České Budějovice
22.09.1945-28.10.1945
312. peruť RAF
No. 312 Squadron RAF
DD.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 2
2nd Air Base Squadron
28.10.1945-01.07.1949
Letecký pluk 5
5th Air Regiment
DD.MM.1945-30.06.1950
Letištní správa České Budějovice
Airfield Authority České Budějovice
14.03.1946-01.07.1950
Letecká základna 2
2nd Air Base
DD.MM.1946-20.11.1946
Letecký pluk 25
25th Air Regiment
01.02.1947-15.02.1949
Stíhací výcvikové středisko
Fighter Training Centre
01.07.1950-15.01.1951
Letištní správa 2
2nd Airfield Authority České Budějovice
15.01.1951-31.01.1951
2. letištní správa
2nd Airfield Authority
01.02.1951-DD.MM.1951
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
15.04.1951-01.01.1953
2. výcvikové středisko letectva
2nd Air Force Training Centre
00.05.1952-01.11.1954
1. letecký stíhací pluk
1st Air Fighter Regiment
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
Command Post of 1st Air Fighters Regiment
00.08.1952-01.11.1954
9. letecký stíhací pluk
9th Air Fighter Regiment
01.09.1952-01.11.1954
1. letecká stíhací divize
1st Air Fighter Division
01.09.1952-01.10.1955
12. letištní prapor
12th Air Base Battalion
01.09.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize
Command Post of 1st Air Fighter Division
01.10.1952-01.11.1954
19. letecký stíhací pluk
19th Air Fighter Regiment
DD.MM.1952-01.06.1992
1. letištní prapor
1st Air Base Battalion
DD.MM.1952-DD.MM.1957
10. letištní prapor
10th Air Base Battalion
01.01.1953-01.09.1961
1. letecká divizní opravna
1st Divisional Aviation Repair Shop
01.01.1953-01.10.1958
1. letecká spojovací rota
1st Air Signal Company
01.01.1953-01.10.1957
1. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
1st Air Support Devices Company
01.11.1954-31.12.1992
1. letka
1st Squadron of 1st Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
1. stíhací letecká divize
1st Fighter Air Division
01.11.1954-31.12.1992
1. stíhací letecký pluk
1st Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
19. stíhací letecký pluk
19th Fighter Air Regiment
01.11.1954-15.09.1957
9. stíhací letecký pluk
9th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.07.1955
Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize
Command Post of 1st Fighter Air Division
01.11.1954-30.09.1958
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 1st Fighters Air Regiment
01.11.1954-15.09.1957
Velitelské stanoviště 9. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 9th Fighters Air Regiment
15.06.1955-01.10.1958
155. radiotechnický pluk
155th Electronic Regiment
01.10.1957-01.10.1958
1. rota pozemního zabezpečení navigace
1st Ground Support Navigation Company
01.10.1958-01.09.1963
6. prapor pozemního zabezpečení navigace
6th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1961-01.09.1964
Letecká opravna
Air Repair of the 23rd Repair
01.09.1962-01.09.1963
1. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
1st Air Base and Ground Support Navigation "S" Company
01.09.1963-01.09.1965
1. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
1st Air Base and Electronic Support "S" Company
01.09.1963-01.06.1992
6. prapor radiotechnického zabezpečení
6th Electronic Support Battalion
01.09.1964-01.09.1974
15. vrtulníková letka
15th Helicopter Squadron
01.09.1964-31.12.1992
7. letecká vojsková opravna
7th Air Troops Repair
01.09.1965-01.09.1969
1. letištní rota "S"
1st Air Base Company "S"
01.09.1965-01.09.1969
6. rota radiotechnického zabezpečení "S"
6th Electronic Support Company "S"
21.08.1968-30.10.1968
85. gardový stíhací letecký pluk
85th Guards Fighter Aviation Regiment
01.09.1969-01.06.1992
Letištní správa České Budějovice
Airfield Authority Ceske Budejovice
01.08.1974-30.11.1991
7. radiotechnický prapor radioelektronického boje
7th Electronic Warfare Battalion
01.12.1991-31.12.1992
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
4th Electronic Warfare Regiment
01.06.1992-31.12.1992
1. letecká základna
1st Air Base
01.01.1993-31.12.1994
1. letecká základna
1st Air Base
01.01.1993-31.12.1994
1. stíhací letecký pluk
1st Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.05.1993
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
4th Electronic Warfare Regiment
01.01.1993-31.12.1993
7. letecká vojsková opravna
7th Air Troops Repair
01.06.1993-31.12.1994
4. středisko radioelektronického rušení
4th Radio Electronic Jamming Centre
01.01.1994-01.10.1997
Letecká opravna České Budějovice
Air Repair Ceske Budejovice
01.01.1995-30.09.1997
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
4th Electronic Warfare Regiment
01.01.1995-30.09.1997
42. radiotechnická brigáda
42nd Electronic Brigade
01.01.1995-DD.MM.RRRR
Letištní správa České Budějovice
Airfield Authority Ceske Budejovice
01.01.1995-30.09.1997
Prapor zabezpečení České Budějovice
Support Battalion České Budějovice
01.10.1997-01.10.2000
31. letecká opravárenská základna
31th Air Repair Base
01.10.1997-31.12.1999
41. radiotechnický prapor (variantních sil)
41st Electronic Battalion (Variant Force)
01.10.1997-30.11.1998
42. radiotechnický prapor radioelektronického boje
42nd Electronic Warfare Battalion
01.12.1998-31.03.2000
42. radiotechnický prapor elektronického boje
42nd Electronic Warfare Battalion
01.04.2000-31.12.2002
4. prapor elektronického boje
4th Electronic Warfare Battalion
01.10.2000-31.12.2005
Letka ochrany a zabezpečení
Security and Support Squadron of the Air Repair Base
01.10.2000-01.10.2003
Letka radiotechnického zabezpečení
Electronic Support Squadron
01.10.2000-01.10.2003
Letka zabezpečení letového provozu
Flight Operation Support Squadron
01.10.2000-31.12.2005
Opravna letecké techniky
Aircraft Repair Shop
01.10.2000-31.12.2005
Opravárenské základna letectva České Budějovice
Air Repair Base
01.01.2003-31.10.2005
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
53rd Passive Systems and Electronic Warfare Centre
01.10.2003-31.10.2005
Letka logistické podpory
Logistic Support Squadron of the Air Repair Base
01.10.2005-30.09.2007
531. středisko pasivních systémů
531st Passive Systems Centre
01.10.2007-30.09.2009
531. prapor pasivních systémů
531st Passive Systems Battalion
DD.MM.RRRR-31.12.2005
Opravárenská základna letectva
Air Force Service Base
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Letiste-t84410#455164Verze : 0
MOD

České Budějovice / Planá u Českých Budějovic

* Volací znak: „RentA


1. Zeměpisné souřadnice: 48° 56' 46.65", 14° 25' 37.59"
2. Nadmořská výška: 432 m
3. Směr dráhy: 270°/090°
4. Rozměry: 2500 x 80 m
5. Povrch VPD: beton
6. Přívodné radiostanice: (stanoviště:; značka:; frekvence)
a) VPRNS (dálná) RA (původně 482 kHz) 402 kHz (5160 m od vstupního prahu VPD)
b) BPRNS (bližná) R (původně 204 kHz) 830 kHz (1020 m od vstupního prahu VPD)
c) OPRNS (samostatná/pomocná) RG 690 kHz (24000 m vpravo od osy přistání a od vstupního prahu VPD)


Zdroj: Bez nich by nevzlétli; Svět křídel Cheb 2008
České Budějovice, Letiště - Pohled na letiště

Zsroj: Vlastní archiv

Pohled na letiště

Zsroj: Vlastní archiv

České Budějovice, Letiště - Situační plán letiště vč. zodolněných rozptylových prostorů

Zdroj: Vlastní archiv

Situační plán letiště vč. zodolněných rozptylových prostorů

Zdroj: Vlastní archiv

URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Letiste-t84410#455167Verze : 1

Jednotky letištního a radiotechnického zabezpečení, dislokované na letišti Č.B / Planá u Č.B.
Letištní a týlové zabezpečení:

Krycí číslo; (Od do)
Letištní peruť 2 VÚ 5491 (1945-1946)
Letecká základna 2 VÚ 5491 (1946-1949)
Letecká základna 2 VÚ 7488 (1949-1950)
Letištní správa 2 VÚ 7488 (1950-1950)
2. letištní správa VÚ 7488 (1951-1951)


1. letištní prapor VÚ 9450 (1952- 1992)
10. letištní prapor VÚ 9107 (1952-1957)
12. letištní prapor VÚ 3834 (1952-1955)
1. letištní a PZN rota „S“ VÚ 7763 (1962-1963)
1. letištní a RTZ rota „S“ VÚ 7763 (1963-1965)
1. letištní rota „S“ VÚ 7763 (1965-1969)
1. letecká základna VÚ 9450 (1992-1994) *


Radiotechnické zabezpečení:


Světlotechnická četa neměla krycí číslo (1952-1952)
1. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 3495 (1953-1957)
1. rota pozemního zabezpečení navigace VÚ 3495 (1957-1958)
6. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 3495 (1958-1963)
6. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 3495 (1963-1992)
6. rota RTZ „S“ VÚ 1112 (1965-1969)


* Zdroj: www.vojenstvi.cz Bez nich by nevzlétli; Svět křídel Cheb 2008
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Budejovice-Letiste-t84410#455168Verze : 0