Main Menu
User Menu

Valencia, Wallerova základna vzdušných sil [1948-1949]

Waller Air Force Base (Waller AFB)

     
Název:
Name:
Wallerova základna vzdušných sil
Originální název:
Original Name:
Waller Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
01.09.1941-25.03.1948 Waller Army Airfield
Obec:
Municipality:
Valencia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
10°36'48.87"N 61°12'48.30"W
Vznik:
Established:
26.03.1948 přemenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
28.05.1949 zrušená
Poznámka:
Note:
Základňa pomenovaná na počesť majora Alfreda J. Wallera
Zdroje:
Sources:
Hagedorn, Dan: Alae Supra Canalem: Wings Over the Canal: 6th Air Force and the Antilles Air Command USAF; Turner Pub Co 1997; ISBN: 1563112108 / 1-56311-210-8

airforcehistoryindex.org
http://forum.armyairforces.com/m56281-p1.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Waller_Air_Force_Base
www.nalis.gov.tt
http://en.wikipedia.org/wiki/Sixth_Air_Force
URL : https://www.valka.cz/Valencia-Wallerova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1949-t84313#535052Verze : 0
MOD
Wallerovo letisko sa nachádza zhruba 8 km juhozápadne od mesta. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1940, od roku 1941 sa na letisku nachádzala základňa USAAF (Waller Army Airfield). Základňa slúžila pre potreby protiponorkového hliadkovania v južnej časti Karibského mora, nakoľko v rokoch 1940-1941 sa táto oblasť (aj vďaka podpore Francúzskej vlády vo Vichy ovládajúcej ostrov Martinik)stala častým terčom nemeckých ponoriek. Neskôr sa základňa stala dôležitým tranzitným bodom pri preprave osôb a materiálu na bojisko v severnej Afrike a južnej Európe (cez základňu v brazílskom Beléme - Belem Airfield a v Sierr Leone - Freetown Airport).


V marci 1948 sa základňa stala súčasťou USAF a bola premenovaná na Waller Air Force Base. Základňa sa prestala využivať v roku 1949 a od 27.04.1950 nie je súčasťou ozbrojených síl USA.V súčasnosti sa ešte dá na satelitných snímkoch rozoznať priestor základne (ukáž na mape), ale v oblasti je plánovaná nová výstavba pre potreby Univerzity Triniádad a Tobago.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Waller_Air_Force_Base


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/309727
URL : https://www.valka.cz/Valencia-Wallerova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1949-t84313#535067Verze : 0
MOD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
WALLEROVA LETECKÁ ZÁKLADŇA
WALLER AIR FORCE BASE
Datum vzniku
26.03.1948
Předchůdce
Wallerovo armádní letiště
Datum zániku
28.05.1949
Následovník
zrušená
Nadřízené velitelství
26.03.1948-28.05.1949 Caribbean Air Command
Dislokace
Valencia
Velitelé

Podřízené oddíly

Dislokované velitelství, tělesa a oddíly
6th Weather Squadron (Regional)
Prameny
airforcehistoryindex.org
Literatura
Hagedorn, Dan: Alae Supra Canalem: Wings Over the Canal: 6th Air Force and the Antilles Air Command USAF; Turner Pub Co 1997; ISBN: 1563112108 / 1-56311-210-8
Poznámka
Základňa pomenovaná na počesť majora Alfreda J. Wallera
Zdroj: http://forum.armyairforces.com/m56281-p1.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Waller_Air_Force_Base
www.nalis.gov.tt
URL : https://www.valka.cz/Valencia-Wallerova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1949-t84313#309757Verze : 0
MOD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
WALLEROVE ARMÁDNE LETISKO
WALLER ARMY AIRFIELD
Datum vzniku
01.09.1941
Předchůdce
-
Datum zániku
26.03.1948
Následovník
Wallerova letecká základňa / Waller Air Force Base
Nadřízené velitelství
01.09.1941-17.09.1942Caribbean Air Force
18.09.1942-31.07.1946 Sixth Air Force
01.08.1946-26.03.1948 Caribbean Air Command
Dislokace
Valencia
Velitelé

Podřízené oddíly
01.09.1941-14.07.1942 92nd Service Group
15.07.1942-12.10.1943 99th Service Group
Dislokované velitelství, tělesa a oddíly
15.05.1944-1 May 1945-15.03.1944 veliteľstvo Trinidad Wing, Antilles Air Command
06.03.1942-25.08.1946 XXXVI Fighter Command
30.10.1941-31.10.1942 veliteľstvo 9th Bombardment Group


29.05.1945-31.07.1945 61st Troop Carrier Group
XX.05.1945-31.07.1945 veliteľstvo 315th Troop Carrier Group
04.06.1945-31.07.1945 60th Troop Carrier Group
04.06.1945-31.07.1945 64th Troop Carrier Group
15.06.1945-30.06.1945 460th Bombardment Group
15.06.1945-31.07.1945 464th Bombardment Group
15.06.1945-31.07.1945 465th Bombardment Group


29.10.1941-23.08.1942 1. bombardovací peruť (težká)
22.12.1941-01.12.1943 20th Troop Carrier Squadron
08.08.1942-26.02.1944 101st Bombardment (Photographic) Squadron
XX.10.1942-27.05.1943 22d Fighter Squadron
01.10.1943-11.12.1943 10th Bombardment Squadron
04.06.1945-31.07.1945 35th Troop Carrier Squadron
04.06.1945-31.07.1945 49th Troop Carrier Squadron
04.06.1945-31.07.1945 309th Troop Carrier Squadron
04.06.1945-31.07.1945 315th Troop Carrier Squadron


Prameny
airforcehistoryindex.org
Literatura
Hagedorn, Dan: Alae Supra Canalem: Wings Over the Canal: 6th Air Force and the Antilles Air Command USAF; Turner Pub Co 1997; ISBN: 1563112108 / 1-56311-210-8
Poznámka
základňa slúžiaca najmä na protiponorkové hliadky a ako tranzitné letisko pre zásobovanie vojsk v severnej Afrike. Letisko súčasne slúžilo aj pre civilnú prevádzku. Základňa pomenovaná na počesť majora Alfred J. Waller
Zdroj: http://forum.armyairforces.com/m56281-p1.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Waller_Air_Force_Base
www.nalis.gov.tt
http://en.wikipedia.org/wiki/Sixth_Air_Force
URL : https://www.valka.cz/Valencia-Wallerova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1949-t84313#309682Verze : 0
MOD