Švédské království (Švédsko)

Kingdom of Sweden
Konungariket Sverige
     
Název:
Name:
Švédské království Kingdom of Sweden
Originální název:
Original Name:
Konungariket Sverige
Hlavní město:
Capital:
Štokholm Stockholm
Státní zřízení:
Government System:
konštituční monarchie Constitutional monarchy
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků
()
Správní členění:
Administrative Structure:
21 provincií 21 counties
Úřední jazyky:
Official Languages:
švédština Swedish
Měna:
Currency:
švédská koruna (SEK) Swedish krona (SEK)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Švédské ozbrojené síly: Královské švédské námořnictvo, Královské švédské letectvo Swedish Armed Forces: Army, Royal Swedish Navy, Swedish Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations:
ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MONUC, NAM (host / guest), NC, NEA, NIB, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WEU (pozorovatel / observer), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
449964 km2 173732 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Kebnekaise (2111 m)
Kebnekaise (2111 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
záliv jezera Hammarsjon, blízko Kristianstad (-2,4 m) bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad (-2,4 m)
Klima:
Climate:
mírný pásmo, subpolární pásmo temperate, subarctic climate
Geografická poloha:
Location :
severní Evropa Northern Europe
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Finsko
Norsko
Finland
Norway
Vznik:
Independence:
06.06.1523 zvolenie Gustava I. Vasa za kráľa Švédska
06.06.1523 election of King Gustav Vasa
Počet obyvatel:
Population:
9 684 858 (2014)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
91% Švédi
2,5% Fíni
imigranti, hlavne z Iraku, Poľska, štátov bývalej Juhoslávie
91% Swede
2,5% Finn
Immigrants from Iraq, Poland, states of former Yugoslavia
Náboženství:
Religions:
67% kresťané
4,6% muslimové
27% ateisti, agnostici
67% Christians
4,6% Muslims
27% Atheists, Agnostics
ISO:
ISO:
SWE
Internetová doména:
Internet Country Code:
.se
Časové pásmo:
Time Zone:
+1
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
04.11.1814-07.06.1905 - súčasť Spojená království Švédska a Norska 04.11.1814-07.06.1905 - part of United Kingdoms of Sweden and Norway
Zdroje:
Sources:
http://www.scb.se/en_/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
www.cia.gov
URL : https://www.valka.cz/Svedske-kralovstvi-Svedsko-t84284#517333 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více