Main Menu
User Menu

Nizozemsko

Netherlands

Nederland

Český název:
Czech name:
Nizozemsko
Originální název:
Original name:
Koninkrijk der Nederlanden
Anglický název:
English name:
Netherlands
Hlavní město:
Capital:
Amsterdam
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
12 provincií / 12 provinces
Úřední jazyk:
Languages:
nizozemština, / Dutch, Frisian
Měna:
Currency:
euro (EUR) / euros
Ozbrojené složky:
Military branches:
KrálovskÁ nizozemska armáda, Královské nizozemské námořnictvo, Královské nizozemské letectvo, Královská vojenská policie / Royal Netherlands Army, Royal Netherlands Navy, Royal Netherlands Air Force, Royal Military Police
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Arctic Council (pozorovatel / observer), Australia Group, Benelux, BIS, CBSS (pozorovatel / observer), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (host / guest), NATO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, SECI (pozorovatel / observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
41 526
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Vaalserberg (322 m)
nejnižší bod / lowest point - Zuidplaspolder (-7 m)
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
západní Evropa / Western Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Belgie, Německo / Belgium, Germany
Vznik:
Independence:
26.7.1581
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 16 715 999
Národnostní složení:
Ethnic groups :
80,7% Nizozemci / Dutch
5% EU
2,4% Indonézanů / Indonesian
2,2% Turků / Turkish
2% Surinamců / Surinamese
2% Maročanů / Moroccan
0,8% Netherlands Antilles & Aruba
4,8% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
30% římskokatolické / Roman Catholic
11% nizozemští reformátoři / Dutch Reformed
6% kalvinisté / Calvinist
% ostatní protestanti / other Protestant
5,8% muslimové / Muslim
2,2% ostatní / other
42% bez vyznání / none
ISO: NLD
Internetová doména:
Internet country code :
.nl
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Nizozemsko-t84283#309647Verze : 0
Novodobá história:

V roku 1018 vzniká na území dnešného Holandska grófstvo, ktoré sa 19.07.1425 stáva súčasťou Burgundska. 23.12.1482 sa územie stáva súčasťou Habsburgskej ríše (rakúskej vetvy rodiny). 16.01.1556 preberajú kontrolu nad krajinou španielski Habsburgovci (Španielske holandsko). V krajine dochádza k povstaniam na náboženskom základe (holandskí protestanti versus katolícky holanďania a španieli), ktoré postupne vyúsťujú v hnutie za nezávislosť. V krajine vznikajú 2 oblasti - katolícka Arraská únia (05.01.1579), loajálna španielsku a protestantská Utrechtská únia (23.01.1579). Stavy zoskupené v Utrechtskej únii vyhlasujú 26.07.1581 nezávislosť ako Holandská republika (oficiálne Republika siedmich spojených provincií).ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
link
NLD
Nizozemsko (Holandsko)
NETHERLAND
16.01.1556-DD.MM.1609

Španělské království
https://www.valka.cz/images/flags/esp0.gif
-
-
26.07.1581-19.01.1795

Republika spojených nizozemských provincií
https://www.valka.cz/images/flags/nld1.gif
-
-
19.01.1795-05.06.1806

Batávska republika
https://www.valka.cz/images/flags/nld2.gif
DEUŘíšský komisariát Nizozemsko / Reichskommissariat Niederlande29.05.1940-11.06.1945
okupovánodeu2.gif
URL : https://www.valka.cz/Nizozemsko-t84283#404190Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost


31.8.1880 Narodil se - - Wilhelmina (královna Nizozemí)


29.12.1880 Narodil se generál Godfried Voorst tot Voorst (velitel polní armády)

24.11.1911 Narodil se generálporučík Joop Haex (státní sekretář na ministerstvu obrany)


5.9.1939 Založen kýl lodi HNLMS De Ruyter


20.2.1941 Holandská exilová vláda přerušila diplomatické styky s Rumunskem.


8.4.1941 Holandská exilová vláda přerušela diplomatické styky s Maďarskem.


3.12.1942 Založen kýl lodi Hr. Ms. Karel Doorman


30.12.1943 Loď Hr. Ms. Karel Doorman spuštěna na vodu


1.1.1944 Operace BODENPLATTE - poslední velký německý nálet na spojenecká letiště v jižním Holandsku, Belgii a severní Francii, 1035 stíhačů vyřadilo 479 spojeneckých letadel (vlastní ztráty 277 letadel) v rámci bitvy v Ardénách. Bitvu to však neovlivnilo a Luftwaffe se zcela vyčerpala.11.4.1944 Skupina 6 letounů RAF Mosquito zničila bombami budovu ústřední evidence obyvatelstva v nizozemském Haagu. Gestapo tak přišlo o svoje záznamy.


24.12.1944 Loď HNLMS De Ruyter spuštěna na vodu


22.2.1945 V Paříži začala jednání ministrů zahraničních věcí Francie, Belgie, Holandska a Lucemburska.5.4.1945 Kanadská 1. armáda obsadila Almelo.
8.4.1945 Britská 2. armáda překročila řeku Ems a Dortmund-Ems kanál. Spojenecké výsadkové jednotky přistály v severním Holandsku. Kanadská 1. armáda obsadila Zütphen.

10.4.1945 Kanadská 1. armáda obsadila Deventer (Hol.) a překročila řeku Ijssel. Britská 2. armáda obsadila Wildenhausen, americká 9. armáda Essen a Bochum.
13.4.1945 Britská 49. divize obsadila Arnhem, 9. armáda obsadila Duisburg a překročila Labe u Wittenberge, 3. armáda obsadila Jenu.

15.4.1945 Americká 1. armáda obsadila města Leuna a Kothen, 3. armáda Bayreuth, Zeitz, Eisenberg, kanadská 1. armáda pronikla v severním Holandsku k Severnímu moři, francouzská 1. armáda obsadila Kehl. Francouzská 10. divize a americká 66. divize zahájily útok na německé postavení v ústí Gironde. Nově zformovaná německá 12. armáda (generál Wenck) likvidovala předmostí na pravém břehu Labe jižně od Magdeburgu, kterého se zmocnila americká 9. armáda.


15.4.1945 Britská vojska obsadila Arnhem.
16.4.1945 Kanadská 1. armáda obsadila Groningen a Haarlingen (Hol.). Německá vojska obklíčená v severní části rúrského kotle se vzdala. Americká 7. armáda pronikla k Norimberku.29.4.1945 Britské bombardéry Avro Lancaster a americké Boeing B-17 Flying Fortress vzlietli nad sevrené Holandsko aby tu zhodili hadujúcemu obyvateľstvu potraviny. Operácia niesla názov Manna.
4.5.1945 Americká 9. armáda likvidovala německou 9. a 12. armádu. Americká 7. armáda obsadila Berchtesgaden.


Německá vojska rozmístěná v Holandsku (generál Blaskowitz), Dánsku (gen. Lindemann) a severním Německu (maršál Busch) kapitulovala (s platností od 5.5., 08,00 hod.). Akt kapitulace podepsal šéf německého válečného námořnictva admirál Friedeburg v hlavním stanu maršála Montgomeryho (Lüneburger Heide). Do britského zajetí přecházela i vojska německé Skupiny armád Visla (generál Student - 21. armáda a 3. tanková armáda), která bojovala proti Rudé armádě.


16.5.1945 Holandské jednotky se vylodily na Tarakanu.

22.5.1945 Mezinárodní tribunál v Haagu přejmenován na Světový tribunál.

23.5.1945 Holandská exilová vláda přibyla do Haagu1.1.1948 Belgicko, Holandsko a Luxembursko vytvorili spoločnú colnú úniu.17.3.1948 Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Holandsko a Luxembursko uzavreli Bruselský pakt o hospodárskej a politickej spolupráci. (od 1955 - Západo európska únia).


18.4.1950 v Paríži podpísali zástupcovia šiestich krajín zmluvu o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ECSC), ktorú zverejnili 9. mája 1950.


18.11.1953 Loď HNLMS De Ruyter uvedena do služby


28.11.1962 Zemřel - - Wilhelmina (královna Nizozemí)


11.11.1963 Zemřel generál Godfried Voorst tot Voorst (velitel polní armády)

16.6.1981 Založen kýl lodi Haarlem (M853)

6.5.1983 Loď Haarlem (M853) spuštěna na vodu

12.1.1984 Loď Haarlem (M853) uvedena do služby

6.11.1985 Založen kýl lodi HNLMS Mercuur17.1.1986 V Haagu je podpísaný protokol o diplomatických stykoch medzi Španielskom a Izraelom

16.10.1986 Loď HNLMS Mercuur spuštěna na vodu

21.8.1987 Loď HNLMS Mercuur uvedena do služby

3.9.1999 Založen kýl lodi Hr.Ms. Tromp

1.9.2000 Založen kýl lodi Hr.Ms. De Ruyter

7.4.2001 Loď Hr.Ms. Tromp spuštěna na vodu

13.4.2002 Loď Hr.Ms. De Ruyter spuštěna na vodu

14.4.2002 Zemřel generálporučík Joop Haex (státní sekretář na ministerstvu obrany)

14.3.2003 Loď Hr.Ms. Tromp uvedena do služby

22.4.2004 Loď Hr.Ms. De Ruyter uvedena do služby
URL : https://www.valka.cz/Nizozemsko-t84283#644532Verze : 0
MOD
Diskuse
Pozn. k administratívnemu členeniu


Holandské kráľovstvo (Kingdom of Netherlands) je tvorené 4 samosprávnych celkov - zámorských území Aruba, Curacao, Sint Marteen a samotného Holandska, ktoré mimo pevninskej oblasti v Európe zahŕňa aj ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba.


https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Caribbean
URL : https://www.valka.cz/Nizozemsko-t84283#597604Verze : 1
MOD