Main Menu
User Menu

CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna)

     
Název:
Name:
MPP 100M1p
Originální název:
Original Name:
MPP 100M1p
Kategorie:
Category:
mobilní přístupová provozovna
Výrobce:
Producer:
MEDTEC-VOP, Hradec Králové [MPP 100M1p-PV + MPP 100M1p-DV]
VOP GROUP, Český Těšín [MPP 100M1p-KV]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2001-DD.MM.2007 (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~5
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2001 prototyp MPP 100p-PV
DD.MM.2002 prototyp MPP 100p-DV
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
přístrojový vůz MPP 100M1p-PV / MPP 100M1p-PV communication vehicle:
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/12T NKSSK s kontejnerovou karoserií KSSSK / with KSSSK container shelter

doprovodný vůz MPP 100M1p-DV / MPP 100M1p-DV support vehicle:
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/12T NKSSK s kontejnerovou karoserií KSSSK / with KSSSK container shelter

kabelový vůz MPP 100M1p-KV / MPP 100M1p-KV cable vehicle:
- upravená / modified Tatra 815 VVN 26 265 8x8.1R
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
MPP 100M1p je jedním z prvků operačně taktického komunikačního systému TAKOM. Provozovna je základem místního spojení na místě velení mechanizované brigády (brigádního úkolového uskupení).
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-100M1p-mobilni-pristupova-provozovna-t84274#323004Verze : 2
MOD
MPP 100M1p


Mobilní přístupová provozovna MPP 100M1p je jedním z prvků operačně taktického komunikačního systému TAKOM, provozovna je základem místního spojení na místě velení mechanizované brigády (brigádního úkolového uskupení).


Provozovna zajišťuje automatické telefonní spojení na místě velení brigády a připojení telefonních účastníků a lokálních počítačových sítí LAN místa velení prostřednictvím radioreléového, nebo linkového traktu do tranzitní opěrné sítě brigády. Provozovna je vybavena IP šifrátorem.


Součástí provozovny je technologie operačně taktické datové sítě uzlové OTDSU. Technologie provozovny zabezpečuje funkci v režimu ISDN i VoIP. Výbava provozovny umožňuje její zařazení do integrovaného systému správy a řízení ISSŘ. Cena jedné soupravy bez kabelového vozu v roce 2007 činila 113 075 942 Kč.Soupravu MPP 100M1p tvoří:
- přístrojový vůz MPP 100M1p-PV (T815-2 ARMAX s kontejnerovou karoserií KSSSK)
- doprovodný vůz MPP 100M1p-DV (T815-2 ARMAX s kontejnerovou karoserií KSSSK)
- kabelový vůz MPP 100M1p-KV (T-815 VVN 8x8)Provozní možnosti:
- radioreléové spojení k nadřízenému velitelskému stupni a k podřízeným jednotkám prostřednictvím připojení k nejbližšímu opěrnému spojovacímu uzlu (mobilnímu nebo stacionárnímu)
- alternativní kabelové připojení k posádkovému spojovacímu uzlu
- automatické telefonní spojení v rámci vnitřního rozvodu mezi jednotlivými prvky hlavního místa velení brigády a v síti dalších přepojovačů spojovací soustavy brigády s přestupem do stacionární telefonní sítě Alcatel
- automatický telefonní přístup (přestup) z VKV sítě do sítě telefonního spojení přes rozhraní CNRI
- rozvinutí kabelových rozvodů na spojovacím uzlu hlavního a záložního místa velení brigády a k výstavbě kabelových tras
Přístrojový vůz
Přístrojový vůz je určen k práci na místě, své funkce musí zajišťovat po zaujetí stanoviště a rozvinutí celé provozovny.


Vybavení přístrojového vozu:


Radioreléová stanice RR 300
Digitální radioreléová stanice určená k realizaci radioreléových směrů do vzdálenosti 35 km.
- počet stanic ve vozidle: 2 soupravy
- kmitočtové pásmo: 225 až 400 MHz
- rozestup signálů: 125 kHz
- přenosová rychlost volitelná: 256, 512, 1024, 2048 kbit/s
- vysílací výkon: 5 W
- napájecí napětí: 27 Vss


Radioreléová stanice RR 2200
Digitální radioreléová stanice určená k realizaci radioreléových směrů do vzdálenosti 15 km.
- počet stanic ve vozidle: 2 soupravy
- kmitočtové pásmo:
--- dolní půlpásmo (L): 2025 až 2070 MHz
--- horní půlpásmo (H): 2200 až 2245 MHz
- radiová rychlost: 617 kbit/s (včetně technologických okruhů)
- přenosová rychlost: 384 kbit/s
- vysílací výkon: 5 W
- napájecí napětí: 27 Vss


Blok digitálního taktického přepojovače směrovače DTPS 100P
Blok zabezpečuje datovou komunikaci na základě spojování IP paketů, je zákaldem pro budování operačně taktické datové sítě uzlové (OTSDU).
- počet bloků ve vozidle: 1 souprava
- rozhraní E1:
--- počet portů: 8
--- přenosová rychlost: 2048 kbit/s


- rozhraní sériových kanálů:
--- počet portů: 2
--- přenosová rychlost: 115 kbit/s, asynchronní


- rozhraní ETHERNET:
--- počet portů: 16Ruční ECCM radiostanice RF-1302
Radiostanice RF-1302 je určena pro služební radiové spojení obsluhy na kratší vzdálenosti (pro anténu AL1301 do 5 km, pro anténu AS1301 do 0,8 km) při rozvinování provozovny (provoz na směru nebo na síti).
- počet radiostanic ve vozidle: 1 souprava
- kmitočtové pásmo 30 až 108 MHz
- typ modulace: FM
- rozestup kanálů: 25 kHz; 12,5 kHz; 6,25 kHz
- citlivost přijímače: 0,5 mikroV při 12 dB SINAD
- vysílací výkon nastavitelný 0,2 W, 2 W
- hmotnost: 0,85 kg


Mobilní souprava VKV radiostanice RF-1325
Mobilní souprava VKV radiostanice RF-1325 s volitelným výstupním výkonem (0,2 W, 5 W, 25 W), doplněná anténním filterm AF13 umožňujícím společnou zástavbu několika radiostanic v jedné provozovně. Souprava je určena k zabezpečení VKV radiového spojení za jízdy (při ovládání z kabiny vozidla), na místě pro služební spojení při zřizování radioreléového směru a ve speciálním režimu.
- počet: 2 soupravy
- kmitočtové pásmo: 13 až 87,975 MHz
- citlivost přijímače: 0,5 mikroV při 12 dB SINAD
- vysílací výkon nastavitelný: 0,2 W, 5 W, 25 W


Notebook Dolch Notepack
Notebook v odolném provedení je základem pracoviště operátora v provozovně. Software počítače zabezpečuje funkce lokálního řízení provozovny, umožňuje archivovat databázi DTP, realizovat programovou funkci pracoviště spojovatele, připravovat data pro plničky radioreléové stanice RR 300, RR 1600, RR 2200 a radiostanic RF-1325 nebo RF-1301.
- počet počítačů ve vozidle: 1 souprava


Přijímač družicové navigace GPR 22A
Přijímač družicového navigačního systému GPS-NAVSTAR umožňuje přesné určení vlastní polohy provozovny a zjištění přesného času. Přístroj zabezpečuje řešení jednoduchých navigačních úloh.
- počet: 1 souprava
- geodetický systém: WGS-84 nebo S-42
- formát polohových souřadnic: zeměpisná šířka a délka rovinné souřadnice x,y
- přesnost: lepší než 100 m při průměrování 25 m


Digitální taktický přepojovač DTP 100M1
Digitální taktický přepojovač je určen k zabezpečení automatického nebo automatizovaného (s využitím služeb spojovatele) telefonního spojení účastníků místa velení a pro jejich přístup do celého operačně taktického komunikačního systému.
- počet: 1 souprava
- analogoví účastníci: 48x AUT (rozhraní U), 0x-8x MB (z celkového počtu analogových účastníků)
- digitální účastníci (2B+D): 24x ISDN S0
- VKV radioví účastníci: 2x CNRI


Přepravní kontejner zařízení Dalibor
Přepravní kontejner je určen pro vložení IP šifrátoru Dalibor. Kontejner obsahuje všechny potřebné komponenty pro zabezpečení provozu šifrátoru (obvody rozhraní, měnič 24 Vss / 230 Vstř, filtr napájení.
- počet: 1 souprava


Blok optických linkových zakončení BOLZ 100M1
Zařízení úzce spolupracující s DTP 100M1, obsahuje zásuvné jednotky metalických nebo optických linkových zakončení zajišťující výstup a propojení provozovny MPP 100M1p-PV na úrovni digitálního rozhraní s jinou provozovnou taktického komunikačního systému po metalickém (kabel MP 54) nebo optickém kabelovém vedení , nebo s jinou provozovnou armád NATO po metalickém kabelu
- počet: 1 souprava
- skupinový trakt 2048 kbit/s
--- linkové zakončení SHDSL: 4 rozhraní (jednotka LZ4)
--- vzdálenost (délka úseku): 4 km / 2 DR


- skupinový trakt 256 kbit/s
--- linkové zakončení SHDSL: 2 rozhraní (jednotka LZC)
--- vzdálenost (délka úseku): 2 km / 4 DR


Teleskopický anténní stožár TRIVAL STV-10/105 s navijákem
Kotvený teleskopický stožár výšky 10 metrů je určen pro výstavbu anténních systémů polních komunikačních provozoven.
- nosnost stožáru: maximálně 25 kg
- počet sekcí: 6
- rychlost větru: 120 km/h
- hmotnost stožáru: 21,5 kg


Pneumatický stožár RACAL
Kotvený střední pneumatický stožár výšky 17 metrů je určen pro výstavbu anténních systémů polních komunikačních provozoven.
- počet: 4 kusy
- nosnost stožáru: maximálně 25 kg
- počet sekcí: 7
- rychlost větru: 120 km/h
Doprovodný vůz
Doprovodný vůz je určen k přepravě omezeného počtu polních optických kabelů určených pro budování vnitřního rozvodu LAN místa velení, k přepravě pomocných zařízení a náhradních dílů pro zabezpečení provozu komunikačních technologií soupravy. V provozovně jsou vytvořeny podmínky pro činnost mechanika komunikačních technologií.


Vybavení doprovodného vozu:
- mobilní souprava radiostanice RF-1305 (1 souprava)
- souprava náhradních dílů DTP (1 souprava)
- souprava náhradních dílů RR 300 (1 souprava)
- souprava testovacích zařízení VKV radiostanic (1 souprava)
- polní optické kabely 200 m a 500 m (6 kusů)
- souprava pro diagnostikování optických kabelů (1 souprava)
- nabíjecí soustrojí NS 2840D (1 souprava)
Zdroje
1) Pub-53-01-2 - Štábní práce v operacích 1. část, Místa velení a orgány, procesy a prostředky velení a řízení, Praha, 2007
2) Maule, J.: Od spojení ke komunikacím, Profil, 11/2002
3) https://www.valka.cz/topic/postview/121813/
4) Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-100M1p-mobilni-pristupova-provozovna-t84274#309622Verze : 0
MOD
MPP 100M1p (přístrojový vůz VPZ 025 35-89 [vpravo]; doprovodný vůz VPZ 025 30-15) z výzbroje 101. spojovacího praporu, září 2007. MPP 100M1p byly do výzbroje této jednotky zavedeny v roce 2007.
CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-100M1p-mobilni-pristupova-provozovna-t84274#309624Verze : 0
MOD
MPP 100M1p-PV (VPZ 025 28-65) z výzbroje 101. spojovacího praporu, září 2007.
CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


CZE - MPP 100M1p (mobilní přístupová provozovna) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MPP-100M1p-mobilni-pristupova-provozovna-t84274#309671Verze : 0
MOD